Prijedlog rezolucije - B8-0388/2015Prijedlog rezolucije
B8-0388/2015

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o progonu kršćana diljem svijeta u vezi s ubojstvom studenata u Keniji koje je počinila teroristička skupina al-Shabaab

27.4.2015 - (2015/2661(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Victor Boștinaru, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Afzal Khan, Michela Giuffrida, Neena Gill, Josef Weidenholzer, Siôn Simon, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Eider Gardiazabal Rubial, Momchil Nekov, Sorin Moisă, Tonino Picula, Julie Ward, Eric Andrieu, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Nikos Androulakis, Miriam Dalli u ime Kluba zastupnika S&D-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0382/2015

Postupak : 2015/2661(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0388/2015
Podneseni tekstovi :
B8-0388/2015
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8‑0388/2015

Rezolucija Europskog parlamenta o progonu kršćana diljem svijeta u vezi s ubojstvom studenata u Keniji koje je počinila teroristička skupina al-Shabaab

(2015/2661(RSP))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Keniji, osobito onu od 15. siječnja 2013. o strategiji EU-a za Rog Afrike[1],

–       uzimajući u obzir izjave potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini od 3. travnja 2015.,

–       uzimajući u obzir izjave glavnog tajnika UN-a Ban Ki-moona o Iraku,

–       uzimajući u obzir rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1373 (2001.), 1566 (2004.) i 1624 (2005.) koje objedinjuju ključne elemente međunarodnog zakonskog okvira za borbu protiv terorizma,

–       uzimajući u obzir UN-ovu globalnu strategiju za borbu protiv terorizma usvojenu 8. rujna 2006.,

–       uzimajući u obzir Deklaraciju UN-a iz 1981. o uklanjanju svih oblika nesnošljivosti i diskriminacije na temelju vjere i uvjerenja,

–       uzimajući u obzir Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima naroda iz 1981.,

–       uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim pravima iz 1966.,

–       uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–       uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu iz Cotonoua,

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da su 2. travnja 2015. militanti al-Shabaaba ušli u kampus sveučilišta u Garissi, u Keniji, gdje su ubili 148 studenata i ozlijedili ih još 79;

B.     budući da su cilj napada specifično bili nemuslimanski studenti;

C.     budući da je kenijska vlada izjavila da je mozak operacije bio Mohamed Kuno, visokopozicionirani činovnik al-Shabaaba;

D.     budući da je al-Shabaab u javnim izjavama preuzeo odgovornost za napade i najavio da je u ratu s Kenijom, dok promiče misionarske aktivnosti i širi devijantnu ideologiju;

E.     budući da su se u studenom 2014. studenti sveučilišta u Garissi žalili zbog nedostatka sigurnosti na kampusu, ali ih vlasti nisu shvatile ozbiljno;

F.     budući da su kenijske vlasti imale obavještajne podatke o tome da bi se mogao dogoditi napad na kampusu, ali državni tim za brzu intervenciju nije uspio napustiti Nairobi ni nekoliko sati nakon masakra jer je čekao prijevoz te je na mjesto događaja stigao dugo nakon novinara i političara;

G.     budući da su kao posljedica zakašnjele reakcije suspendirani visoki dužnosnici te je najavljeno da će biti zaposleno 10 000 novih policajaca;

H.     budući da su napadači bili državljani Somalije i Kenije, što ukazuje na sposobnost al-Shabaaba da novači unutar zemlje;

I.      budući da je u listopadu 2011. Kenija razmjestila vojne postrojbe u Somaliji kako bi spriječila da al-Shabaab ugrožava granicu;

J.      budući da je od tada al-Shabaab izvršio nekoliko smrtonosnih napada u Keniji;

K.     budući da su Etiopija, Džibuti, Kenija i Uganda pružile vojnu i političku podršku naporima za postizanje stabilnosti u regiji, posebno preko Misije Afričke unije u Somaliji (AMISOM), te na taj način rade na postizanju ostvarivog rješenja za sigurnost i stabilnost u regiji koje je pod afričkim vlasništvom i vodstvom, uz aktivnu podršku međunarodne zajednice; budući da je Afrička unija važan partner za mir i stabilnost u regiji;

L.     budući da je EU najveći donator za AMISOM;

M.    budući da je u sklopu EU-ove misije vojnog osposobljavanja (EUTM Somalija) osposobljeno tisuće somalijskih vojnika u Ugandi koji su imali važnu ulogu u vraćanju velikih područja u Somaliji koja su bila pod kontrolom al-Shabaaba;

N.     budući da je EU poduzeo nekoliko inicijativa od 2011. kako bi promicao sigurnost i mir u regiji Roga Afrike te je osobito imenovao posebnog predstavnika za Rog Afrike;

O.     budući da su protuterorističke aktivnosti kenijskih vlasti, kao što je operacija Usalama Watch i operacije koje je provela protuteroristička jedinica policije, prouzročile marginalizaciju i stigmatizaciju muslimanskih zajednica u Keniji;

1.      žali zbog gubitka života na sveučilištu u Garissi te upućuje iskrenu sućut obiteljima žrtava;

2.      u potpunosti stoji uz kenijski narod u njegovoj odlučnosti da se bori protiv svih oblika terorizma u svojoj zemlji i da brani vlastita ljudska prava, osobito pravo na obrazovanje;

3.      poziva kenijsku vladu da preuzme odgovornost i da odgovori na nasilje al-Shabaaba i na njegove temeljne uzroke; žali zbog zakašnjele reakcije policije i pozdravlja neposredne posljedice koje su nametnule kenijske vlasti;

4.      potiče kenijske vlasti da zajamče da će se spriječiti svaka podjela među vjeroispovijestima te izjednačavanje muslimanske zajednice i al-Shabaaba te da poduzmu sve mjere kako bi zajamčili održavanje jedinstva zemlje za dobrobit njezinog društvenog i gospodarska rasta i stabilnosti te za dostojanstvo i ljudska prava svojeg naroda;

5.      poziva kenijsku vladu, vođe oporbe i vjerske vođe da odgovore na povijesne nepravde marginalizacije, regionalne podijeljenosti unutar zemlje i institucionalne diskriminacije te da zajamče da su protuterorističke operacije usmjerene samo na počinitelje, a ne na šire etničke i vjerske zajednice;

6.      podsjeća na to da je sloboda vjeroispovijesti temeljno pravo i oštro osuđuje svako nasilje ili diskriminaciju koje se temelji na vjeri;

7.      poziva na provođenje temeljite istrage u vezi s napadima, kako bi se utvrdilo odgovorne i kako bi ih se izvelo pred sud;

8.      inzistira na tome da se na nasilje al-Shabaaba mora odgovoriti zajedno sa susjednim zemljama; traži od EU-a da u tom pogledu pruži potrebnu financijsku, logističku i stručnu podršku, među ostalim mogućnost upotrebe Instrumenta mirovne pomoći za Afriku te instrumenata EU-a za upravljanje kriznim situacijama;

9.      pozdravlja spremnost vlade Somalije na pokretanje pregovora sa članovima al-Shabaaba koji su se predali; ističe da se ozbiljne rasprave mogu pokrenuti tek kada al-Shabaab izjavi da želi biti dio rješenja u Somaliji; naglašava važnost nedavnih vojnih uspjeha somalijske narodne vojske i oružanih snaga Afričke unije kojima su oslobođeni gradovi i ceste koji su bili pod kontrolom al-Shabaaba; prima na znanje smrt Ahmeda Godanea, vođe al-Shabaaba;

10.    traži od EU-a da zadrži potporu AMISOM-u i nastavi financirati misiju EUTM Somalija te da zajamči odgovarajuće financijske i ljudske resurse za pružanje podrške radu posebnog predstavnika EU-a za Rog Afrike te direktan pristup ZSOP-u i strukturama razvojnih i humanitarnih politika EU-a;

11.    pozdravlja inicijative Vijeća Afričke unije za mir i sigurnost te poziva Afričku uniju da hitno pokrene, zajedno sa svim uključenim zemljama, konkretne mjere za usklađivanje borbe protiv terorističkih skupina u regiji Sahel;

12.    potiče EU da pokrene sveobuhvatni i usklađeni globalni odgovor za borbu protiv radikalizacije i financiranja terorizma u svijetu; podsjeća na to da je terorizam globalna prijetnja koja zahtijeva globalni odgovor; žali zbog nedostatka pozornosti međunarodne zajednice u pogledu napada koji utječu na sve nas;

13.    poziva EU da nadzire svoj regionalni projekt o sprečavanju pranja novca i financijskog terorizma u cilju jačanja financijskih jedinica obavještajnih službi i drugih tijela za provedbu zakona te stvaranja užih veza između relevantnih vlasti diljem regije;

14.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, vladi i parlamentu Kenije, vladama i parlamentima svih država Roga Afrike i Afričke unije.