Procedure : 2015/2520(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0396/2015

Indgivne tekster :

B8-0396/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 30/04/2015 - 10.9
CRE 30/04/2015 - 10.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0185

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 133kWORD 60k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0370/2015
27.4.2015
PE555.170v01-00
 
B8-0396/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Nigeria (2015/2520 (RSP))


Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Branislav Škripek, Jana Žitňanská for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Nigeria (2015/2520(RSP))  
B8‑0396/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til den femte ministerdialog mellem Nigeria og EU, som fandt sted i Abuja den 27. november 2014,

–       der henviser til Nigerias og EU's "Joint Way Forward" fra 2009,

–       der henviser til redegørelser fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om situationen i Nigeria,

 

–       der henviser til erklæringer fra FN's generalsekretær om situationen i Nigeria,

–       der henviser til erklæring af 8. januar 2015 fra generalsekretærens særlige repræsentant og chef for FN's kontor for Vestafrika, Mohamed Ibn Chambas, om situationen i Nigeria,

 

–       der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–       der henviser til FN's generalsekretærs rapport om børn og væbnede konflikter (CAAC), som blev offentliggjort den 1. juli 2014,

–       der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder fra 1981, som blev ratificeret af Nigeria den 22. juni 1983,

–       der henviser til den anden reviderede udgave af Cotonouaftalen 2007-2013, som blev ratificeret af Nigeria den 27. september 2010,

–       der henviser til kapitel IV i Forbundsrepublikken Nigerias forfatning, som omhandler retten til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed,

 

–       der henviser til den nigerianske valgkommissions afgørelse af 7. februar 2015 om det tidsmæssige forløb for landets præsidentvalg,

–       der henviser til resultatet af dette valg, som siden fandt sted den 28. marts 2015,

–       der henviser til redegørelserne fra næstformanden for Kommissionen/den højtstående repræsentant af 30. og 31. marts 2015 om gennemførelsen og resultatet af præsidentvalget,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at Nigeria er den største økonomi på det afrikanske kontinent og en vigtig EU-handelspartner;

B.     der henviser til, at EU's bistand til Nigeria mellem 2009 og 2013 i alt udgjorde ca. 700 mio. EUR, hvoraf 200 mio. EUR var afsat til at konsolidere fred og stabilitet, bekæmpe fattigdom og skabe jobmuligheder for unge (tidligere militante) i Niger-deltaet;

C.     der henviser til, at Nigeria til trods for sine enorme ressourcer rangerer blandt de mest ulige lande i verden; der henviser til, at korruption desuden er udbredt i hele Nigeria og bidrager til den økonomiske og sociale ulighed;

D.     der henviser til, at præsidentvalget fandt sted den 28. marts 2015; der henviser til, at den nigerianske valgkommission den 7. februar 2015 fastslog, at valget, som var planlagt til den 14. februar 2015, ville blive forsinket med seks uger;

E.     der henviser til, at valget blev vundet af oppositionens kandidat, Muhammadu Buhari, hvilket markerer den første gang, det ikke er lykkedes en siddende præsident at vinde genvalg i Nigeria;

F.     der henviser til, at freden og stabiliteten i Nigeria i stigende grad trues af den militante islamiske gruppe Boko Haram, som har hærget landet siden 2009 med en bølge af bomninger, drab og bortførelser i et forsøg på at gennemtvinge en streng udgave af sharialovgivningen, afsætte regeringen og skabe en islamisk stat;

G.     der henviser til, at det alene for 2014 er blevet anslået, at mere end 4 000 mennesker blev dræbt under angreb fra den islamistiske terrorgruppe Boko Haram, og at 900 blev kidnappet; der henviser til, at FN anslår, at mere end 1,5 mio. mennesker er blevet fordrevet, og at mindst tre millioner er blevet ramt af oprøret i det nordøstlige Nigeria;

H.     der henviser til, at Boko Haram i marts 2015 lovede troskab til den ekstremistiske gruppe Islamisk Stat, som for øjeblikket fører en voldelig kampagne i dele af Mellemøsten;

I.      der henviser til, at Boko Haram nu menes at kontrollere mere end 50 000 kvadratkilometer i det nordøstlige Nigeria;

J.      der henviser til, at op mod 2 000 mennesker blev meldt dræbt i byen Baga den 3. januar 2015 i det hidtil blodigste angreb fra Boko Haram; der henviser til, at den nigerianske regering bestrider disse tal og hævder, at omkring 150 mennesker blev dræbt, hvoraf de fleste var militante, selv om pålidelige rapporter peger på, at de fleste af ofrene var børn, kvinder og ældre;

K.     der henviser til, at Boko Haram ligeledes har angrebet kirker i, hvad der menes at være forsøg fra de militantes side på at skabe religiøse spændinger;

L.     der henviser til, at militante Boko Haram-tilhængere forklædt som prædikanter dræbte mindst 24 mennesker og sårede flere andre i et angreb i nærheden af en moské i det nordøstlige Nigeria i delstaten Borno den 6. april 2015;

M.    der henviser til, at den eskalerende vold i forbindelse med oprøret truer sikkerheden i Vestafrika som helhed;

N.     der henviser til, at det nigerianske militær står over for en kolossal opgave med begrænsede ressourcer i forsøget på at beskytte civile mod selvmordsbombere og andre bevæbnede, som er spredt over et meget stort område;

O.     der henviser til, at indsatsen mod oprørerne endnu ikke omfatter tilstrækkelig beskyttelse af civile mod truslen fra Boko Haram, idet befolkningen i de tre nordøstlige delstater Adamawa, Borno og Yobe lider under stadig voldsommere angreb og systematiske menneskerettighedskrænkelser;

P.     der henviser til, at et fransk anført initiativ har opfordret Nigeria, Niger, Cameroun og Tchad til hver især at bidrage med 700 tropper til en multinational styrke mod Boko Haram, men at ingen af landene har gennemført planen;

Q.     der henviser til, at Boko Haram har erobret og besat et antal byer i det nordøstlige Nigeria og stadig tvangsrekrutterer civile, herunder mange børn, til deres styrker;

R      der henviser til, at mere end 270 piger i april 2014 blev bortført fra en offentlig skole i Chobok i delstaten Borno; der henviser til, at de fleste af dem stadig er savnede; der henviser til, at flere hundrede mennesker siden da også er blevet bortført af Boko Haram;

S.     der henviser til, at mere end 300 000 nigerianere er flygtet til det nordvestlige Cameroun og det sydvestlige Niger for at undslippe volden;

T.     der henviser til, at Boko Harams oprør blev drøftet under den seneste ministerdialog mellem EU og Nigeria;

U.     der henviser til, at en selvmordsbomber, som ifølge rapporter var en 10-årig pige, den 10. januar 2015 dræbte mindst 19 mennesker i Maiduguri i det nordøstlige Nigeria i det seneste af denne type angreb i regionen; der henviser til, at to kvindelige selvmordsbombere dagen efter dræbte fire mennesker og sårede over 40 i byen Potiskum;

V.     der henviser til, at den katolske ærkebiskop i Jos i det centrale Nigeria den 12. januar 2015 anklagede Vesten for at ignorere truslen fra Boko Haram og sagde, at verden burde udvise større beslutsomhed for at bremse gruppens fremmarch i Nigeria;

W.    der henviser til, at FN's flygtningehøjkommissær den 9. januar 2015 rapporterede, at antallet af nigerianere, der søgte tilflugt i Tchad, næsten var firdoblet på 10 dage, efter at angreb udført af Boko Haram-oprørere havde drevet tusinder på flugt i det nordøstlige Nigeria;

1.      noterer sig resultatet af præsidentvalget for nylig og lykønsker Muhammadu Buhari med sin sejr; opfordrer endvidere indtrængende den nye præsident til at lede Nigeria til en mere stabil, fredelig og velstående fremtid i det nigerianske folks interesser;

2.      mener, at magtoverdragelsen gennem stemmeurnen er tegn på en uddybning af demokratiet i Nigeria, som kan tjene som en model for andre afrikanske lande;

3.      beklager den nigerianske valgkommissions afgørelse om at udsætte præsidentvalget, der oprindeligt var planlagt til at finde sted den 14. februar 2015;

4.      udtrykker bekymring over, at sikkerhedstruslerne i Nigeria kan have forhindret nogle vælgere i at gå til stemmeurnerne, og bemærker endvidere, at mens observatører generelt har rost valget, er der blevet rejst bekymring om svindel;

5.      roser den nigerianske befolkning, der stemte ved valget den 28. marts 2015, hvoraf mange gjorde dette til trods for trusler om vold fra Boko Haram-oprørere;

6.      fordømmer kraftigt den vedvarende og stadig stigende vold i Nigeria, herunder brugen af børn som selvmordsbombere, som har ført til tusinder af døde og sårede og drevet mange hundrede tusinde på flugt;

7.      beklager massakren på uskyldige mænd, kvinder og børn og står skulder ved skulder med det nigerianske folk i dets indsats for at bekæmpe alle former for terrorisme i deres land;

8.      slår til lyd for en samordnet international indsats for at bringe blodsudgydelserne i Nigeria til ophør, men mener, at den bør føres an af et større regionalt samarbejde mellem stater og andre relevante aktører;

9.      opfordrer det internationale samfund til at opfylde sit tilsagn om at yde omfattende politisk, udviklingsmæssig og humanitær bistand til Nigeria og dets folk i kampen mod truslen fra Boko Haram og for at sikre landets udvikling;

10.    opfordrer den nigerianske regering til at sikre, at det nigerianske militær er behørigt udrustet med alle tilgængelige ressourcer til at bekæmpe truslen fra Boko Haram;

11.    mener, at den nigerianske regering har ret til og ansvaret for at forsvare befolkningen mod terrorisme, men fastholder, at indsatsen skal gennemføres i respekt for menneskerettighederne og retsstatsprincipperne;

12.    opfordrer den nigerianske regering til at efterforske sådanne rapporter fuldt og helt og til at træffe passende foranstaltninger, i overensstemmelse med retsstatsprincipperne, over for dem, der findes skyldige i at have deltaget i menneskerettighedskrænkelser;

13.    mener, at Nigerias politiske ledere skal anvende resultatet af valget den 28. marts 2015 som en katalysator til at løse landets økonomiske og sociale problemer, som er en af årsagerne til den eskalerende vold; opfordrer endvidere Nigerias politiske ledere til med henblik herpå at træffe foranstaltninger, der kan afhjælpe ineffektivitet, korruption og dårlig ledelse i landets regering og misbrug af landets olierigdomme;

14.    finder det beklageligt, at det internationale samfund indtil videre har undladt at yde det nigerianske folk meningsfuld støtte i bekæmpelsen af den stigende vold og håndteringen af de sociale og økonomiske problemer;

15.    mener, at der er et presserende behov for reformer i Nigerias retssystem, hvis terrorismen skal kunne retsforfølges effektivt;

16.    støtter den nigerianske regering i dens indsats for at bekæmpe truslen fra Boko Haram, men minder den om dens ansvar for at sikre, at det sker i overensstemmelse med folkeretten;

17.    opfordrer til grundige efterforskninger af påstandene om menneskerettighedskrænkelser, herunder udenretslige henrettelser, tortur, vilkårlige anholdelser og overgreb i form af afpresning, og mener, at sådanne handlinger ikke kan retfærdiggøres som middel i bekæmpelsen af truslen fra Boko Haram eller andre terrororganisationer;

18.    opfordrer til yderligere internationale bestræbelser for at få frigivet de over 200 piger, der blev bortført af Boko Haram fra en offentlig skole i Chibok i delstaten Borno i april 2014;

19.    opfordrer den nigerianske regering til at arbejde sammen med regionale partnere om at opbygge en stærk og robust koalition, der kan bekæmpe truslen fra Boko Haram; advarer desuden om, at volden uden dette samarbejde formodentlig vil fortsætte og undergrave fred og stabilitet i hele regionen;

20.    roser det arbejde og det mod, der udvises af lokale og internationale journalister og menneskerettighedsforkæmpere i forsøget på at gøre verden opmærksom på Boko Harams barbariske ekstremisme og de uskyldige ofre for vold;

21.    fordømmer Boko Harams angreb på religiøse institutioner og kirkegængere og bemærker, at gruppens vold har ramt muslimske, kristne og andre trosretninger uden forskel;

22.    bemærker, at Boko Harams leder Abubakar Shekau i januar 2015 truede med flere massakrer og krig på nabolandene; roser det mod, der udvises af soldater fra hele regionen, som søger at afværge og overvinde truslen fra Boko Haram;

23.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Nigerias forbundsregering, Den Afrikanske Unions og Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Staters (Ecowas) institutioner, FN's generalsekretær, FN's Generalforsamling, medformændene for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og Det Panafrikanske Parlament.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik