Postup : 2015/2662(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0397/2015

Predkladané texty :

B8-0397/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 30/04/2015 - 10.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0180

NÁVRH UZNESENIA
PDF 133kWORD 63k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0392/2015
27.4.2015
PE555.171v01-00
 
B8-0397/2015

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii na Maldivách (2015/2662(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Beatrix von Storch v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii na Maldivách (2015/2662(RSP))  
B8‑0397/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–       so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

–       so zreteľom na spoločné miestne vyhlásenie z 30. septembra 2014 o hrozbách pre občiansku spoločnosť a ľudské práva na Maldivách, ktoré vydali delegácia EÚ a veľvyslanectvá členských štátov EÚ, Nórska a Švajčiarska v Colombe akreditované pre Maldivy,

–       so zreteľom na vyhlásenie z 12. marca 2015, ktoré predniesol predseda Delegácie pre vzťahy s krajinami južnej Ázie, týkajúce sa zatknutia bývalého prezidenta Našída na Maldivách a so zreteľom na list z 10. apríla 2015, ktorý predseda Výboru pre zahraničné veci adresoval ministrovi zahraničných veci Maldivskej republiky,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže 13. marca 2015 bol Muhammad Našíd, prvý demokraticky zvolený prezident Maldív a človek oddávna sa osobne zasadzujúci za nenásilný boj a pluralitnú demokraciu, odsúdený na 13 rokov odňatia slobody za politicky motivované obvinenia z terorizmu;

B.     keďže k zatknutiu Muhammada Našída došlo iba niekoľko týždňov po tom, ako sa hlavný spojenec vládnucej koalície úradujúceho prezidenta Abdullaha Yameena pridal na stranu Našídovej opozičnej Maldivskej demokratickej strany (MDP);

C.     keďže kontroverzný súdny proces nespĺňal vnútroštátne a medzinárodné normy spravodlivosti napriek výzve OSN na zabezpečenie spravodlivosti a transparentnosti v súdnych konaniach vedených proti prezidentovi Našídovi: mimo súdnej siene sa s ním hrubo zaobchádzalo a opakovane sa mu odoprelo právne zastupovanie, súd si odmietol vypočuť svedectvo svedkov jeho obhajoby, jeho tímu obhajcov sa neposkytol primeraný čas na prípravu obhajoby proti obvineniam a trestný jeho tímu obhajcov súd odmietol vydať súdny spis, ktorí potrebovali na podanie odvolania;

D.     keďže veľmi spolitizované maldivské súdnictvo s častými prípadmi chýbajúcich uznaných právnických kvalifikácií už roky vyvoláva obavy vzhľadom na to, že sudcovia a najmä členovia Najvyššieho súdu ako ochrancovia ústavy roky zneužívajú svoju právomoc a konali v prospech súčasnej vládnucej strany;

E.     keďže cieľom právnych predpisov nedávno schválených maldivským parlamentom, ktorými sa osoby odpykávajúce si trest odňatia slobody zbavujú členstva v politickej strane, je zabrániť bývalému prezidentovi Našídovi kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2018;

F.     keďže proces voľby prezidenta v roku 2013 narušili nezrovnalosti, omeškania, súdne zásahy do načasovania kôl a priebehu volieb, útoky na nezávislú volebnú komisiu a politické zastrašovanie;

G.     keďže opoziční politici, napríklad bývalý minister obrany Tholath Ibrahim, a protivníci Yameena Abdula Gayooma v jeho vlastnej strane a vo vládnej koalície, napríklad Muhammad Nazim, boli odsúdení pomocou spolitizovaného súdnictva;

H.     keďže opoziční politici sú naďalej systematicky zastrašovaní a nedávna správa Výboru Medziparlamentnej únie pre ľudské práva poslancov označila Maldivy za jednu z najhorších krajín na svete kvôli útokom na opozičných poslancov parlamentu a ich mučeniu a zastrašovaniu;

I.      keďže režim spochybňuje slobodu zhromažďovania brutálnymi zásahmi proti stúpencom Našída: od februára bolo zatknutých aspoň 140 pokojných protestujúcich, ktorí boli prepustení len za podmienok, ktoré vážne obmedzujú ich právo zúčastňovať sa na ďalších demonštráciách;

J.      keďže k politických nepokojom dochádza v čase obáv z nárastu militantného islamizmu na Maldivách a zo zvyšujúceho sa počtu radikalizovaných mladých mužov, ktorí sa údajne pridali k Islamskému štátu;

K.     keďže v posledných rokoch sa sloboda tlače tvrdo potlačovala a traja novinári boli zatknutí, keď informovali o politických demonštráciách vyzývajúcich na prepustenie Muhammada Našída;

L.     keďže Ahmed Rilwan, novinár kritizujúci vládu, ktorý „zmizol“ v auguste 2014, je stále nezvestný a existujú obavy, že je mŕtvy;

M.    keďže gangy a náboženské skupiny – údajne spolčené s políciou – často napádajú inštitúcie, organizácie a súkromné osoby kritizujúce vládne opatrenia, čím vytvárajú atmosféru zastrašovania občianskej spoločnosti;

N.     keďže organizácie občianskej spoločnosti a obhajcovia ľudských práv sú čoraz častejšie obeťami zastrašovania, hrozieb a útokov vrátane Komisie Maldív pre ľudské práva (HRCM), ktorú Najvyšší súd obvinil z vlastizrady a porušovania ústavy kvôli tomu, že Rade OSN pre ľudské práva poskytla správu v súvislosti so všeobecným pravidelným preskúmaním;

O.     keďže Jens Toybeg-Frandzen, zástupca generálneho tajomníka OSN pre politické záležitosti, naliehavo apeloval na vládu Maldív, aby „umožnila pokojné politické protesty a hľadala možnosti spolupráce s opozíciou v záujme dlhodobej politickej stability v krajine“;

P.     keďže pracujúci migranti sú vystavení nútenej práci, zhabaniu dokladov totožnosti a cestovných dokladov, zadržiavaniu alebo nevyplácaniu miezd a dlhovému otroctvu a maldivské orgány im hrozili vyhostením za ich protesty proti diskriminácii a násiliu, ktoré nasledovali po útokoch na pracujúcich migrantov;

Q.     keďže v roku 2014 Maltský parlament odhlasoval zrušenie moratória na trest smrti zavedeného v roku 1954, čo umožňuje odsúdenie maloletých vo veku sedem rokov, ktorí môžu byť braní na zodpovednosť a popravení hneď po dovŕšení 18 rokov, pričom dovtedy musia zostať vo väzení; keďže je to v rozpore s medzinárodnými záväzkami Maldív v oblasti ľudských práv ako zmluvnej strany Dohovoru o právach dieťaťa;

1.      vyzýva vládu Maldív, aby:

• okamžite a bezpodmienečne prepustila bývalého prezidenta Našída a bývalých ministrov obrany Ibrahima a Nazima a zbavila ich všetkých obvinení;

• prijala nevyhnutné opatrenia na obnovenie dôvery vo svoju odhodlanosť dodržiavať demokraciu, nezávislosť súdnictva a zásady právneho štátu vrátane rešpektovania slobody prejavu a slobody zhromažďovania a dodržiavania zásad riadneho procesu;

• zabezpečila nerušené fungovanie pluralitnej demokracie, na ktorej sa môžu oprávnene zúčastňovať nielen tí, ktorí žiadajú, aby konzervatívny islam ovládol politiku a spoločnosť, ale aj prodemokratickí, umiernení moslimovia a prívrženci sekularizmu, ktorí sú proti vplyvu wahhábistov a salafistov na Maldivách;

• reformovala súdnictvo;

• opätovne zaviedla moratórium na trest smrti;

• umožnila riadne vyšetrovanie zmiznutia Ahmeda Rilwana a útokov a hrozieb namierených proti novinárom, členom občianskej spoločnosti a nezávislým inštitúciám;

2.      vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pre turistov, ktorí plánujú cestovať do tejto krajiny, vydali dôkladné upozornenia týkajúce sa situácie v oblasti ľudských práv;

3.      vyzýva EÚ a členské štáty, aby v prípade pokračujúceho úpadku demokracie a zhoršovania situácie v oblasti ľudských práv na Maldivách zmrazili zahraničné aktíva členov maldivskej vlády a jej vedúcich podporovateľov spomedzi maldivskej podnikateľskej komunity a uvalila na nich zákaz cestovať;

4.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, členským štátom a vláde Maldív.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia