Postupak : 2015/2662(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0399/2015

Podneseni tekstovi :

B8-0399/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 30/04/2015 - 10.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0180

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 136kWORD 70k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0392/2015
27.4.2015
PE555.173v01-00
 
B8-0399/2015

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o stanju na Maldivima (2015/2662(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos, Younous Omarjee, Malin Björk u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju na Maldivima (2015/2662(RSP))  
B8‑0399/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Maldivima, a posebno onu od 16  rujna 2014. o političkom stanju(1),

–       uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima,

–       uzimajući u obzir izjavu glasnogovornika potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 14. ožujka 2015. o presudi bivšem predsjedniku Maldiva Muhamedu Našidu,

–       uzimajući u obzir preporuku Europskog parlamenta Vijeću od 13. lipnja 2013. o nacrtu smjernica EU-a o promicanju i zaštiti slobode vjere ili uvjerenja(2),

–       uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, a posebno njegov članak 18. te drugi fakultativni protokol o smrtnoj kazni,

–       uzimajući u obzir Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima,

–       uzimajući u obzir Međunarodni sporazum o trgovini oružjem,

–       uzimajući u obzir Konvenciju Ujedinjenih naroda protiv mučenja i drugih oblika okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja,

–       uzimajući u obzir rezolucije Ujedinjenih naroda o smrtnoj kazni, a posebno Rezoluciju 69/186 od 18. prosinca 2014.,

–       uzimajući u obzir priopćenje za tisak glasnogovornika ESVD-a od 14. ožujka 2015. o presudi bivšem predsjedniku Maldiva Muhamedu Našidu,

–       uzimajući u obzir izvješće misije Europske unije za promatranje izbora od 22. ožujka 2014. o parlamentarnim izborima na Maldivima,

–       uzimajući u obzir zajedničko priopćenje Unije i veleposlanstava država članica te veleposlanstava Norveške i Švicarske izdano u rujnu 2014. na licu mjesta o prijetnjama civilnom društvu i ljudskim pravima na Maldivima,

–       uzimajući u obzir izvješće Amnesty Internationala od 23. travnja 2015. naslovljeno „Maldives:Assault on Civil and Political Rights”,

–       uzimajući u obzir izvješće Amnesty Internationala od 16. travnja naslovljeno„Suggested recommendations to States considered in the 22nd round of the Universal Periodic Review, 4-15 May 2015” i njegovo poglavlje o Maldivima,

–       uzimajući u obzir priopćenje Amnesty Internationala od 13. ožujka 2015. naslovljeno „Maldives: 13 year sentence for former president "a travesty of justice"”,

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

 

A.     budući da je prvi demokratski izabran predsjednik Republike Maldiva Muhamed Našid, optužen za „terorizam”, u petak 13. ožujka 2015. osuđen na trinaest godina zatvora; budući da su bivši ministar obrane te jedan zamjenik ministra u istom postupku osuđeni zbog uhićenja, tijekom njegovog mandata, vrhovnog suca Kaznenog suda, koji je 2012. bio optužen za korupciju; budući da su dvojica od trojice sudaca iz tog postupka bili svjedoci protiv Muhameda Našida tijekom istražnog postupka;

B.     budući da su UN i Europska Unija izrazili ozbiljne dvojbe glede nepristranosti maldivskog pravosuđa u ovom predmetu uzimajući pritom u obzir stajališta nevladinih organizacija prema kojima se čini da je riječ o pokušaju marginalizacije bivšeg predsjednika Muhameda Našida, izabranog 2008. godine;

C.     budući da je, kao borac za ljudska prava i politički protivnik, Muhamed Našid više puta bio zatvaran tijekom 30 godina režima Maumuna Abdula; budući da je četiri godine po dolasku na vlast bio prisiljen dati ostavku, dobrim dijelom zbog pobune policije i vojske;

D.     budući da su odvjetnici Muhameda Našida presudu osudili kao pristranu te izjavili da joj je cilj uništiti njegovu političku karijeru; budući da su prosvjednici protiv te presude uhićeni, među njima i zastupnici iz njegove Maldivske demokratske stranke; budući da su odvjetnici njegove stranke izjavili da namjeravaju uložiti žalbu na tu presudu pred Vrhovnim sudom;

E.     buduća da je vlada Abdulaha Jamina provodila represivne kampanje protiv nevladinih organizacija, novinara i političkih protivnika;

F.     budući da će se sljedeći predsjednički izbori održati 2018. godine;

G.     budući da prvi višestranački izbori održani 2008. te usvajanje novog ustava ulijevaju nadu u demokratizaciju kojom bi se raskinulo s autoritativnom prošlošću zemlje; budući da su predsjednički izbori iz 2013. te parlamentarni izbori iz 2014. godine pokazali da i dalje postoje problemi na području vladavine prava i neovisnosti pravosuđa, a posebno jasnog razgraničenja nadležnosti izbornog povjerenstva, čijih je 6 članova suspendirano i uhićeno;

H.     budući da je maldivska sudbena vlast donijela presudu protiv Odbora za ljudska prava Maldiva nedugo po objavljivanju, u rujnu 2014., njihovog izvješća UN-u o periodičnom pregledu za Maldive za 2015.; budući da su članovi Odbora optuženi za veleizdaju;

I.      budući da se u zemlji provode islamski zakoni, kamenovanja i bičevanja, posebice žena optuženih za preljub, represija nad ateistima te da je, općenito gledano, sloboda izražavanja ugrožena;

J.      budući da naoružane bande napadaju građane, optužujući neke od njih za promicanje ateizma; budući da ovaj Parlament radi na promicanju i zaštitu načela slobode vjerovanja ili uvjerenja kako bi se postigao mir među vjernicima s jedne te između nevjernika vjernika s druge strane; budući da se u preporuci Europskog parlamenta Vijeću od 13. lipnja 2013. o nacrtu smjernica Unije o promicanju i zaštiti slobode vjere ili uvjerenja navodi da „sekularizam [...] pretpostavlja odbijanje svake vjerske nadležnosti nad djelovanjem javnih ustanova te svake javne nadležnosti u vjerskim pitanjima”;

K.     budući da je nakon šezdesetogodišnjeg moratorija u travnju 2014. ponovno uvedena smrtna kazna, koja se primjenjuje i na maloljetnike i, u nekim slučajevima, na djecu iznad sedam godina starosti; budući da su Maldivi potpisali i ratificirali Konvenciju o pravima djeteta te da se njome izričito zabranjuje primjena smrtne kazne na osobe mlađe od 18 godina;

L.     budući da su napori međunarodne zajednice i dalje nedostatni u pogledu klimatskih promjena koje su izravna prijetnja za 1200 maldivskih otoka čija je prosječna visina dva metra iznad razine mora; budući da je razoran tsunami iz 2004. bio jedna od najvećih prirodnih katastrofa u novijoj povijesti;

1.      podsjeća Republiku Maldive na njene međunarodne obveze po pitanju neovisnosti pravosuđa, poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda te posebno poštovanja, u svakoj prilici, prava na slobodu izražavanja i na pošteno suđenje; drži da je promicanje tih prava ključno za proces demokratizacije zemlje;

2.      zahtijeva da se, u slučaju da se podnese žalba na presudu o zatvorskoj kazni Muhamedu Našidu, zajamče uvjeti za pošteno i transparentno suđenje sukladno međunarodnim standardima;

3.      osuđuje uznemiravanje, zastrašivanje boraca za ljudska prava, novinara i političkih protivnika koji miroljubivo izražavaju svoja mišljenja i nasilje nad njima; zahtijeva od vlasti da odmah oslobode osobe koje se u zatvoru ili preventivnom pritvoru nalaze iz političkih razloga;

4.      naglašava da je nužno da maldivske vlasti omoguće slobodu okupljanja i udruživanja te da poduzmu sve potrebne mjere kako bi omogućile borcima za ljudska prava potpuno neovisno i slobodno djelovanje te provođenje nepristranih istraga svih navoda o napadima;

5.      poziva maldivsku vladu da što hitnije ukine smrtnu kaznu ili barem ponovno uspostavi moratorij na provođenje najokrutnije, nečovječnije i ponižavajuće kazne, bez obzira na težinu počinjenog kaznenog djela; poziva u tom smislu Maldive na bezrezervnu ratifikaciju drugog fakultativnog protokola Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima; traži od vlasti da se bez odgađanja uvede moratorij na tjelesne kazne s ciljem da se one u potpunosti ukinu;

6.      potvrđuje slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijesti, što uključuje i pravo da vjerujemo ili ne vjerujemo, na iskazivanje vlastite vjeroispovijedi i na promjenu vjeroispovijedi; osuđuje bilo koji oblik diskriminacije ili netolerancije; poziva u tom pogledu maldivske vlasti na primjenu članka 18. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima te na izmjenu članaka nacionalnih zakona kojima se ta prava ograničavaju;

7.      poziva Republiku Maldive da se pridržava i Sporzuma o trgovini oružjem i bez odgode ga provede; podsjeća maldivske vlasti da zakoni o borbi protiv terorizma ni u kojem slučaju ne služe izbjegavanju poštovanja ljudskih prava te međunarodnog prava; podsjeća, u širem smislu, da diljem svijeta muslimani najviše od svih, u doslovnom i prenesenom smislu, zbog terorističkog nasilja i jačanja vjerskog fundamentalizma;

8.      izražava zabrinutost zbog atmosfere straha i političkih tenzija koja se razvija u zemlji; poziva maldivske vlasti da, u svijetlu izbora zakazanih za 2018., uzmu u obzir preporuke iz izviješća Misije Europske Unije za promatranje izbora , posebno o razjašnjavanju nadležnosti izbornog povjerenstva, poštovanju tajnosti glasovanja, borbi protiv klijentelizma te o transparentnom financiranju kako bi se omogućila najpoštenija moguća izborna utrka;

9.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, vladi i nacionalnoj skupštini Republike Maldiva.

(1)

Usvojeni tekstovi, P6_TA(2004)0017.

(2)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0279

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti