Postupak : 2015/2662(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0401/2015

Podneseni tekstovi :

B8-0401/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 30/04/2015 - 10.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0180

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 130kWORD 76k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0392/2015
27.4.2015
PE555.175v01-00
 
B8-0401/2015

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o stanju na Maldivima (2015/2662(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju na Maldivima (2015/2662(RSP))  
B8‑0401/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir izjavu ESVD-a koju je dala glasnogovornica o osuđujućoj presudi bivšem predsjedniku Maldiva Muhamedu Našidu od 14. ožujka 2015.,

–       uzimajući u obzir zajedničku lokalnu izjavu EU-a o prijetnjama za civilno društvo i ljudska prava na Maldivima od 30. rujna 2014.,

–       uzimajući u obzir Međunarodni sporazum o građanskim i političkim pravima iz 1966., čija su država stranka i Maldivi,

–       uzimajući u obzir Konvenciju o jednakoj naknadi iz 1951. i Konvenciju o diskriminaciji u odnosu na zaposlenje i zanimanje iz 1958.,

–       uzimajući u obzir Konvenciju o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje iz 1948. i Konvenciju o pravu na organiziranje i kolektivnom pregovaranju iz 1949.,

–       uzimajući u obzir Konvenciju o prisilnom radu iz 1930.,

–       uzimajući u obzir Protokol UN-a za sprečavanje, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudima, posebice ženama i djecom, koji dopunjuje Konvenciju Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminala od 15. studenog 2000.,

–       uzimajući u obzir izvješće organizacije Amnesty International o Maldivima: napad na građanska i politička prava,

–       uzimajući u obzir završno izvješće misije Europske unije za promatranje izbora o Maldivima iz 2014.,

–       uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da postoje alarmantni navodi prema kojima se stanje na Maldivima u pogledu ljudskih prava naglo pogoršava i da je Amnesty International u svojem nedavno objavljenom izvješću optužio vlasti Maldiva da ušutkavaju mirne prosvjednike, kritički nastrojene medije i civilno društvo, istovremeno zloupotrebljavajući pravosudni sustav kako bi pritvorile oporbene političare;

B.     budući da su nedavno podignute kaznene prijave protiv glavnih oporbenih ličnosti, uključujući bivšeg ministra obrane Muhameda Nazima, parlamentarnog zastupnika Ahmeda Nazima i bivšeg predsjednika Muhameda Našida, koji je u ožujku osuđen na 13 godina zatvora na temelju optužbi za poticanje na terorizam u vrijeme dok je bio predsjednik;

C.     budući da je g. Našid prvotno oslobođen optužbi da bi nekoliko dana kasnije glavni tužitelj ponovno podigao optužnicu protiv njega, nakon čega je uhićen na temelju strogih protuterorističkih zakona; budući da je Našid silom odvučen na sud te su mu odbijeni zahtjevi da razgovara s novinarima i da mu se dopusti da hoda sam;

D.     budući da je u svim fazama suđenja predsjedniku Našidu zabilježeno nekoliko nepravilnosti, s obzirom na to da mu je opetovano uskraćivano pravno zastupanje, uskraćeno mu je pravo na žalbu, prava obrane na pozivanje i ispitivanje svjedoka uskraćena su ili znatno ograničena, dva suca koja su predsjedala u tom predmetu nastupila su kao svjedoci tužiteljstva, saslušanje nije bilo javno i žalbeni je postupak onemogućen jer sudovi nisu na vrijeme dostavili potrebnu dokumentaciju; budući da su se slične stvari dogodile i u drugim predmetima, što ukazuje na ozbiljan nedostatak neovisnosti i nepristranosti u pravosudnom sustavu;

E.     budući da je organizacija Amnesty International suđenje nazvala „izrazito neregularnim politički motiviranim izopačenjem pravde”; budući da su trojica novinara koji su pokušali istražiti Našidovo uhićenje i suđenje i sami uhićeni, bez naloga;

F.     budući da je u veljači oko 10 000 ljudi sudjelovalo u prosvjedima za demokraciju na kojima su zatražili oslobađanje bivšeg predsjednika, na što su vlasti oštro odgovorile, i budući da je prema skupini za prava od veljače uhićeno najmanje 140 mirnih prosvjednika, od kojih su neki izvedeni pred kazneni sud te su oslobođeni samo pod protupravnim uvjetom da ne sudjeluju u daljnjim prosvjedima; budući da vlasti Maldiva prosvjednicima nisu zajamčile slobodu mirnog izražavanja svojih stajališta zabranivši im prosvjede na određenim mjestima i u određena vremena;

G.     budući da se organizacije civilnog društva i borci za ljudska prava sve češće suočavaju s uznemiravanjem, prijetnjama i napadima; budući da je povjerenstvo za ljudska prava za Maldive, čiju bi ustavnu neovisnost trebale štititi sve druge državne institucije, više puta napadano i optuživano za veleizdaju i ugrožavanje ustava nakon podnošenja izvješća univerzalnom periodičkom pregledu UN-a o stanju ljudskih prava na Maldivima; budući da se nevladinim organizacijama prijeti deregistracijom;

H.     budući da raste broj prijetnji i napada usmjerenih na nezavisne medije te da su novinari koji izvještavaju o prosvjedima u opasnosti od napada; budući da je prema rezultatima nedavne ankete koju je naručilo povjerenstvo Maldiva za radiodifuziju 84 % novinara doživjelo prijetnje; budući da su napadi na slobodu izražavanja poprimili novi oblik uz vjerske ili zločinačke skupine koje uzimaju pravdu u svoje ruke i napadaju politička okupljanja ili društvene događaje; budući da za te napade i prijetnje nitko nije priveden pravdi;

I.      budući da nepoznat broj od oko 200 000 prijavljenih i neprijavljenih stranih radnika na Maldivima, ponajprije muškaraca iz Bangladeša i Indije, uključujući tisuće njih koji su zaposleni u luksuznim odmaralištima, trpi prisilni rad, uključujući obmanjujuće postupanje pri zapošljavanju, oduzimanje osobnih i putnih isprava, oduzimanje iznosa od plaće ili neisplaćivanje plaća i dužničko ropstvo;

J.      budući da je tisućama imigranata koji rade u luksuznim odmaralištima rečeno da će morati napustiti otok ako prosvjeduju protiv diskriminacije i nasilja i budući da je nadzornik imigracije i emigracije vlade Maldiva izjavio da bi radnici migranti bilo kakvim prosvjedom prekršili uvjete svojih radnih dozvola te bi im stoga vize bile poništene bez dodatnog upozorenja;

K.     budući da je mali broj žena iz Šri Lanke, Tajlanda, Indije, Kine, Filipina, istočne Europe, bivših sovjetskih zemalja, Bangladeša i Maldiva podvrgnut trgovini ljudima u seksualne svrhe na Maldivima te da su neka djeca na Maldivima navodno podvrgnuta seksualnom zlostavljanju te su možda žrtve prisilnog rada;

L.     budući da je EU poslao misiju za promatranje parlamentarnih izbora 2014.; budući da su usprkos nekim nedostacima izbori ocijenjeni kao uglavnom sukladni s regionalnim i međunarodnim standardima;

M.    budući da je 27. travnja 2014. na Maldivima ponovno uvedena smrtna kazna; budući da djeca već u dobi od sedam godina mogu biti osuđena na pogubljenje nakon što navrše 18 godina ako počine neki od prijestupa kategorije hadd;

N.     budući da se u brojnim izvješćima predviđa da bi Maldivi mogli nestati do 2100. zbog klimatskih promjena, s obzirom na to da je gotovo 80 % otoka na nadmorskoj visini manjoj od metra; budući da zbog klimatskih promjena dolazi i do zagađenja slatke vode i do smanjenja ribolovnih prinosa;

1.      duboko je zabrinut zbog neprekidnog narušavanja ljudskih prava na Maldivima i zbog opasnosti od daljnjeg pogoršanja ako se ništa ne poduzme;

2.      poziva na ponovno suđenje bivšem predsjedniku Muhamedu Našidu, Muhamedu Nazimu i Ahmedu Nazimu kao i svima koji nisu imali pravedno i slobodno suđenje te smatra da bi ih, ne riješi li se problem svih povreda njihovih prava, trebalo odmah osloboditi; traži dosljedno poštovanje svih međunarodno priznatih jamstava poštenog suđenja u zakonu i u praksi, uključujući jamstvo ostvarivanja prava na žalbu u praksi omogućavanjem dovoljno dugog razdoblja za ulaganje žalbe i brzog pristupa dokumentima;

3.      traži od vlade da ojača neovisnost i nepristranost pravosudnog sustava; apelira na vlasti da istraže kršenja pravičnog sudskog postupka i poštenog suđenja u neovisnom i nepristranom postupku te da sve koji su odgovorni za ta kršenja pozovu na odgovornost;

4.      podsjeća vladu Maldiva da je ustavom te države svakome na tlu Maldiva zajamčeno pravo na prosvjedovanje, da su uvjeti oslobađanja kojima se osobe sprečava da sudjeluju u mirnim prosvjedima protupravni i da klauzula u ugovoru ne može prevagnuti nad ustavom;

5.      traži od vlasti da u potpunosti istraže sve navode o prijetnjama i nasilju koje su počinili policijski i drugi službenici tijekom javnih okupljanja te da se pobrinu da se one koji su za to odgovorni privede pravdi na poštenim suđenjima;

6.      podsjeća da je sloboda medija temelj djelotvorne demokracije; poziva vladu i tijela vlasti Maldiva da novinarima i borcima za ljudska prava koji su zbog svojeg legitimnog rada suočeni s prijetnjama i napadima zajamče primjerenu zaštitu i da istraže te prijetnje i napade; traži od vlade Maldiva da javno osudi napade i da eksplicitno i javno brani legitimnost rada medija i organizacija civilnog društva;

7.      apelira na vlasti Maldiva da se suzdrže od prijetnji bilo kakvom vrstom odmazde organizacijama za ljudska prava zbog njihova rada i da se pobrinu da se onima koji su napadnuti pruži odgovarajuća zaštita; traži da se povjerenstvu za ljudska prava za Maldive omogući ispunjavanje mandata bez ikakvog oblika zastrašivanja;

8.      traži od lokalnih vlasti da se u potpunosti pridržavaju minimalnih standarda za iskorjenjivanje trgovine ljudima; pohvaljuje aktualne napore usmjerene na rješavanje tog problema i ostvareni napredak, ali ustraje u tome da bi odredbe zakona protiv trgovine ljudima trebalo brzo provesti u praksu jer i dalje postoje ozbiljni problemi u provedbi zakona i zaštiti žrtava;

9.      traži od vlade da ojača provedbu zakona o sprečavanju trgovine ljudima, među ostalim jačanjem napora za razvoj kapaciteta djelatnika policije i granične ophodnje kako bi se poboljšala njihova sposobnost prepoznavanja potencijalnih žrtava trgovine ljudima;

10.    traži od vlade da izradi smjernice prema kojima će javni službenici proaktivno prepoznavati žrtve u ugroženim skupinama, kao što su neprijavljeni migranti i žene koje se bave prostitucijom, da osposobi službenike za primjenu tih smjernica i da razvije sustavne postupke za upućivanje žrtava pružateljima skrbi te da osposobi službenike za njihovu upotrebu;

11.    podsjeća da su Maldivi ratificirali svih osam temeljnih konvencija Međunarodne organizacije rada; traži od vlade da uspostavi metode provjera kako bi se identificirao prisilni rad; osuđuje činjenicu da vlasti nisu kazneno gonile nijednog agenta ni poduzeće za zapošljavanje zbog obmanjivanja ili zbog zadržavanja putovnica stranih zaposlenika i da su tisuće migranata deportirane bez istrage o tome jesu li bili podvrgnuti prisilnom radu;

12.    traži od vlade da zajamči da žrtve neće biti kažnjene za djela koja su počinile kao rezultat činjenice da su žrtve trgovine ljudima; traži od vlasti da pojačaju napore za istragu i progon osumnjičenih za trgovinu ljudima, poštujući pravičan postupak, te da pojačaju napore za nadziranje i kažnjavanje agenata i poduzeća za zapošljavanje koji se koriste praksama obmanjivanja;

13.    traži od vlade da izmijeni zakon o sprečavanju trgovine ljudima kako bi zajamčila da se žrtvama koje nezakonito uđu na Maldive pruže usluge rehabilitacije ako odluče ostati u zemlji i kako bi provela zabranu zadržavanja putovnica kod poslodavaca i u vladinim agencijama;

14.    smatra da borba protiv trgovine ljudima iziskuje transnacionalni pristup s obzirom na to da je često povezana s transnacionalnim organiziranim kriminalom; traži od vlasti Maldiva da surađuju sa stranim vlastima i susjedima u pogledu transnacionalnih istraga kako bi se razbile zločinačke organizacije;

15.    napominje da vlada Maldiva nije izvijestila o nikakvim istragama, progonu ili osudama vladinih zaposlenika koji su sudjelovali u trgovini ljudima, usprkos navodima da su neki vladini dužnosnici možda bili upleteni; traži od vlade da pokrene detaljnu istragu tih optužbi i da pozove na odgovornost sve koji su sudjelovali u tim aktivnostima;

16.    pozdravlja kampanju za podizanje svijesti o trgovini ljudima koju je pokrenulo ministarstvo vanjskih poslova i otvaranje državnog skloništa za žene koje su žrtve trgovine ljudima; traži od vlade da ponovno uspostavi dežurnu telefonsku liniju za migrante i da objavi izvješće s ocjenom rada u pogledu borbe protiv trgovine ljudima;

17.    traži od vlade da poboljša koordiniranost ministarstava u pogledu trgovine ljudima i da pristupi Protokolu UN-a za sprečavanje, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudima, posebice ženama i djecom iz 2000. i Međunarodnoj konvenciji o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih obitelji iz 1990.;

18.    duboko je zabrinut zbog ponovnog uvođenja smrtne kazne na Maldivima, čime se krši de facto moratorij koji je na snazi od 1953.; podsjeća na snažan i čvrst stav EU-a protiv smrtne kazne i podsjeća da je njezino ukidanje jedan od glavnih ciljeva djelovanja EU-a diljem svijeta; apelira na vladu Maldiva da ponovno razmotri tu odluku i da se usmjeri na potpuno ukidanje te prakse;

19.    podsjeća da su Maldivi bili predvodnik borbe protiv klimatskih promjena; zabrinut je da zbog nedavnih događaja nije samo ozbiljno ugroženo poštovanje ljudskih prava i demokracije, već je i narušena sposobnost zemlje da bude vjerodostojan vođa u utvrđivanju globalne strategije protiv klimatskih promjena koja je nužna za njezin vlastiti opstanak;

20.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica te vladi i parlamentu Maldiva.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti