Návrh usnesení - B8-0404/2015Návrh usnesení
B8-0404/2015

NÁVRH USNESENÍ o situaci na Maledivách

27.4.2015 - (2015/2662(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Jean Lambert, Klaus Buchner za skupinu Verts/ALE

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0392/2015

Postup : 2015/2662(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0404/2015
Předložené texty :
B8-0404/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0404/2015

Usnesení Evropského parlamentu o situaci na Maledivách

(2015/2662(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na prohlášení tiskového mluvčího místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o odsouzení bývalého prezidenta Malediv Muhammada Našída ze dne 14. března 2015,

–       s ohledem na prohlášení vysokého komisaře OSN pro lidská práva Zajda Raada Zajdo al-Husajna o procesu s bývalým prezidentem Muhammadem Našídem ze dne 18. března 2015,

–       s ohledem na prohlášení zvláštní zpravodajky OSN o nezávislosti soudců a právníků Gabriely Knaulové ze dne 19. března 2015, která uvedla, že na Maledivách nelze dosáhnout demokracie bez spravedlivé a nezávislé justice,

–       s ohledem na závěrečnou zprávu volební pozorovatelské mise ze dne 22. března 2014 o parlamentních volbách na Maledivách,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

A.     vzhledem k tomu, že na Maledivách narůstá politické napětí, což se projevuje pravidelnými demonstracemi, srážkami demonstrujících s bojůvkami a policií, přičemž bylo od února zadrženo minimálně 140 demonstrujících, z nichž byla podle Amnesty International řada propuštěna za podmínek, které vážně omezují jejich právo účastnit se dalších demonstrací;

B.     vzhledem k tomu, že dne 13. března 2015 byl bývalý prezident Muhammad Našíd a vedoucí představitel opoziční Demokratické strany Malediv odsouzen na 13 let odnětí svobody za zločin terorismu, neboť během výkonu funkce prezidentského úřadu v lednu 2012 nařídil, aby byl předseda trestního soudu Abdul Mohamed zatčen armádními silami;

C.     vzhledem k tomu, že bývalý prezident Našíd byl v roce 2012 původně obžalován podle článku 81 trestního zákona z roku 1968 a vzhledem k tomu, že tato obvinění byla později stažena a v únoru 2015 byla vznesena nová obvinění;

D.     vzhledem k tomu, že k zatčení soudce Abdula Mohameda došlo v roce 2012, a to den poté, co přikázal propustit stávajícího prezidenta Jamína a vedoucího představitele strany Jumhooree Kásima Ibrahima, které držel bývalý prezident Našíd v tzv. „ostrovním zatčení“;

E.     vzhledem k tomu, že bývalý ministr obrany Tolát Ibrahím a Mohamed Nazím byli nedávno odsouzeni k 10 a 11 letům odnětí svobody, zatímco bývalý zástupce předsedy parlamentu Majlis Ahmed Nazim byl odsouzen k 25 letům odnětí svobody; vzhledem k tomu, že tato soudní řízení trpěla závažnými vadami;

F.     vzhledem k tomu, že během pouličních demonstrací proti uvěznění Muhammada Našída policie přikročila k svévolnému zatýkání osob, které nutila podepsat dokumenty, kterými se vzdávají svého práva účastnit se jakýchkoli dalších protestů;

G.     vzhledem k tomu, že soudní řízení s Muhammadem Našídem vykazovalo řadu vad, jako například skutečnost, že dva ze tří soudců vystupovali zároveň v roli svědků obžaloby, svědkům obhajoby bylo bráněno vystoupit, řízení trvalo pouhé tři týdny, obžalovaný byl údajně podroben špatnému zacházení a násilně přivlečen do soudní místnosti, nejprve mu bylo upřeno právo na právní pomoc a následně mu byla udělena pouze třídenní lhůta pro podání odvolání, přičemž řízení se odehrávalo převážně bez účasti veřejnosti: pozorovatelům bylo zabráněno v přístupu k hlavnímu líčení, veškerá jednání probíhala večer a závěrečný rozsudek byl vynesen bezprostředně před začátkem svátků;

H.     vzhledem k tomu, že vláda Malediv oznámila dne 24. března 2015, že vyzývá Organizaci spojených národů, Evropskou unii a Společenství národů, aby se účastnily v roli pozorovatelů odvolacího řízení v případu Muhammada Našída;

I.      vzhledem k tomu, že maledivské soudy odmítly žádosti Komise pro lidská práva na Maledivách a vnitrostátních a zahraničních pozorovatelů, kteří hodlali monitorovat průběh řízení;

J.      vzhledem k tomu, že soudnictví na Maledivách je i nadále ovlivněno odkazem třicetileté diktatury prezidenta Maumoona Abdula Gayooma a postrádá politickou nezávislost a odbornou úroveň, a vzhledem k tomu, že zvláštní zpravodajka pro nezávislost OSN o nezávislosti soudců a právníků Gabriela Knaulové kritizovala soudní systém, který nedokázal reagovat na případy porušování lidských práv či uznat střet zájmů;

K.     vzhledem k tomu, že nejvyšší soud Malediv se odvolal k Radě OSN pro lidská práva proti nedávné zprávě Komise pro lidská práva na Maledivách a uvedl, že tato zpráva ohrožuje nezávislost soudnictví a státní svrchovanost;

L.     vzhledem k tomu, že ministerstvo vnitra nedávno rozpustilo advokátní komoru Malediv, která byla založena teprve v roce 2013 a byla hlasitým kritikem soudnictví, a vzhledem k tomu, že členové organizací občanské společnosti, které vyjadřují své kritické hlasy, jako například Transparency Maledivy, která bojuje proti korupci a usiluje o transparentnost vlády, čelí podle zpráv výhrůžkám a vláda jim hrozí ukončením jejich činnosti;

M.    vzhledem k tomu, že první a spravedlivé demokratické volby, které vyhrál v roce 2008 Muhammad Našíd, zdvihly vlnu národních a mezinárodních nadějí, že by se společnost na Maledivách a tento stát mohly rozvíjet na základě zásad právního státu více podporujícího začlenění;

N.     vzhledem k tomu, že Muhammad Našíd byl přinucen odstoupit v únoru 2012 po týdnech veřejných protestů, které byly vyvolány jeho příkazem k protizákonnému zatčení soudce nejvyššího soudu, kterého prezidentova vláda obvinila z politické zaujatosti a korupce;

O.     vzhledem k tomu, že Muhammad Našíd vyhrál v roce 2013 první kolo prezidentských voleb, které však vzápětí ústavní soud zrušil na základě opozicí namítané manipulace s hlasy, a v následujícím vyřazovacím kole těsně prohrál s Abdullem Yameenem Abdulem Gayoomem (Pokroková strana Malediv), nevlastním bratrem Moumoona Abdula Gayooma;

P.     vzhledem k tomu, že parlament přijal dne 30. března 2015 změnu zákona o vězeních a podmínečném propouštění, na základě které nemohou být osoby ve výkonu trestu členem jakékoli politické strany, což fakticky povede k vyloučení Muhammada Našída, který je jedním z nejhlasitějších opozičních kritiků, z aktivního politického života, a vzhledem k tomu, že odsouzení za zločin terorismu zabraňuje Muhammadovi Našídovi, aby se účastnil prezidentských voleb v roce 2018;

Q.     vzhledem k tomu, že Maledivy jsou jednou z nejzranitelnějších zemí, které jsou vystaveny změny klimatu, neboť většina země se nachází níže než jeden metr pod hladinou moře;

1.      vyjadřuje své závažné znepokojení nad narůstajícími tendencemi k autoritářskému režimu na Maledivách, nad stíháním politické opozice, zastrašováním sdělovacích prostředků a občanské společnosti, což by mohlo zmařit pokrok dosažený v posledních letech, pokud jde o zavádění lidských práv, demokracie a zásad právního státu v této zemi;

2.      vyjadřuje hlubokou lítost nad polarizací situace na Maledivách a zásadním nedostatkem nezávislosti soudnictví, který vedl ke zneužití právního systému k politickým účelům;

3.      vyzývá všechny aktéry na Maledivách ke konstruktivní vzájemné spolupráci ve všech oblastech, a zejména ve věci změny klimatu, která může tuto zemi destabilizovat;

4.      důrazně odsuzuje nedostatek transparentnosti, nestrannosti a zásad spravedlivého procesu v řízení vedeném proti vůdci opozice Našídovi a bývalým ministrům, a vyzývá vládu, aby zajistila dodržování zásad právního státu, a dále to, aby se soudnictví na Maledivách řídilo Ústavou a Úmluvami OSN, jimiž je tato země vázána;

5.      vyzývá dotčené soudní orgány, aby usnadnily bývalému prezidentovi Našídovi podání odvolání, a vyzývá Muhammada Našída, aby plně využil všech dostupných právních prostředků; trvá na tom, že při odvolacím řízení ve věci odsouzení bývalého prezidenta musí být plně dodržována jeho práva v souladu s mezinárodními závazky Malediv a mezinárodními normami; naléhavě vyzývá delegaci EU na Šrí Lanka a Maledivách, aby toto řízení pozorně sledovala;

6.      vyzývá k okamžitému ukončení násilí vůči pokojným demonstrantům a připomíná bezpečnostním silám jejich povinnost chránit pokojné demonstranty před násilnými bojůvkami; žádá, aby byli pachatelé takových násilných útoků trestně stíháni;

7.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi a vládě a parlamentu Malediv.