Predlog resolucije - B8-0404/2015Predlog resolucije
B8-0404/2015

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah na Maldivih

27.4.2015 - (2015/2662(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Jean Lambert, Klaus Buchner v imenu skupine Verts/ALE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0392/2015

Postopek : 2015/2662(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0404/2015
Predložena besedila :
B8-0404/2015
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8‑0404/2015

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah na Maldivih

(2015/2662(RSP))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju izjave tiskovne predstavnice podpredsednice Komisije/visoke predstavnice EU o obsodbi nekdanjega predsednika Maldivov Mohameda Našida z dne 14. marca 2015,

 

–       ob upoštevanju izjave o sojenju nekdanjemu predsedniku Mohamedu Našidu, ki jo je dne 18. marca 2015 podal visoki komisar ZN za človekove pravice Zejd Raad Al Husein,

–       ob upoštevanju izjave posebne poročevalke ZN o neodvisnosti sodnikov in odvetnikov Gabriele Knaul z dne 19. marca 2015 o tem, da demokracija na Maldivih ni mogoča brez pravičnega in neodvisnega sodstva,

–       ob upoštevanju končnega poročila misije EU za opazovanje volitev o parlamentarnih volitvah v Republiki Maldivi z dne 22. marca 2014,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker politična napetost na Maldivih narašča in redno potekajo protesti in spopadi med protestniki, tolpami in policijo, pri čemer je bilo od februarja aretiranih najmanj 140 protestnikov, večina pa jih je bila po podatkih organizacije Amnesty International izpuščena pod pogoji, ki močno omejujejo njihove pravice, da se udeležijo nadaljnjih protestov;

B.     ker je bil nekdanji predsednik in vodja opozicijske maldivske demokratične stranke Mohamed Našid 13. marca 2015 obsojen na trinajstletno zaporno kazen zaradi terorizma, saj je v času svojega predsedovanja januarja 2012 ukazal vojski, naj pridrži vrhovnega sodnika kazenskega sodišča Abdulaha Mohameda;

C.     ker so nekdanjega predsednika Našida leta 2012 sprva obtožili v skladu z razdelkom 81 kazenskega zakonika iz leta 1968, nato pa so umaknili obtožbo in februarja 2015 vložili novo;

D.     ker je bil sodnik Abdulah Mohamed aretiran leta 2012, dan zatem, ko je ukazal izpustiti sedanjega predsednika Jamina in voditelja stranke Jumhooree Kasima Ibrahima, ki ju je takratni predsednik zadrževal na otoku;

E.     ker sta bila nekdanja ministra za obrambo Tolat Ibrahim in Mohamed Nazim pred kratkim obsojena na 10 in 11 let zapora, nekdanji podpredsednik enodomnega parlamenta (madžlisa) Ahmed Nazim pa je bil obsojen na petindvajsetletno zaporno kazen; ker so tudi ta sojenja zaznamovale hude nepravilnosti;

 

F.     ker je policija med protesti, ki so bili posledica aretacije Mohameda Našida, samovoljno aretirala protestnike in jih prisilila, da so se s podpisom dokumenta zavezali, da se bodo v prihodnje vzdržali sodelovanja pri protestih;

G.     ker so sojenje nekdanjemu predsedniku Našidu zaznamovale številne napake, na primer dejstvo, da sta bila dva od treh sodnikov istočasno tudi priči tožilstva, razbremenilnim pričam se je preprečilo, da bi pričale pred sodiščem, postopek je trajal zgolj tri tedne, obtoženca naj bi suvali in s silo privlekli v sodno dvorano, mu najprej zavrnili pravno pomoč, nato pa dali na voljo zgolj tri dni, da vloži pritožbo, celoten postopek pa je, kolikor je bilo mogoče, potekal za zaprtimi vrati: opazovalci niso imeli dostopa, sojenje je potekalo zvečer, končna sodba pa je bila razglašena tik pred praznikom;

H.     ker je maldivijska vlada 24. marca 2015 napovedala, da bo Združene narode, Evropsko unijo in Commonwealth povabila k spremljanju pritožbenega postopka Mohameda Našida;

I.      ker so maldivijska sodišča zavrnila prošnje maldivijske komisije za človekove pravice ter domačih in mednarodnih opazovalcev, ki so želeli spremljati sojenje;

J.      ker je maldivijsko sodstvo še zmeraj prežeto z zapuščino tridesetletne diktature predsednika Maumuna Abdula Gajuma, ker mu manjka zlasti politična neodvisnost in ustrezno usposabljanje in ker je posebna poročevalka ZN za neodvisnost sodnikov in odvetnikov Gabriela Knaul očitala, da pravosodni sistem ne obravnava kršitev človekovih pravic in ne priznava navzkrižja interesov;

K.     ker je vrhovno sodišče Maldivov sprožilo postopek zoper poročilo, ki ga je maldivijska komisija za človekove pravice pred kratkim posredovala Svetu ZN za človekove pravice, in odločitev utemeljilo s tem, da poročilo ogroža neodvisnost sodstva in suverenost države;

L.     ker je notranje ministrstvo pred kratkim razpustilo maldivijsko združenje odvetnikov, ki je bilo ustanovljeno šele leta 2013 in je glasno kritiziralo sodstvo, in ker naj bi vlada grozila članom kritičnih organizacij civilne družbe, kot je denimo Transparency Maldives, ki se bori proti korupciji in zavzema za pregledno vlado, zaradi česar ji grozi ukinitev;

M.    ker so prve svobodne in poštene demokratične volitve, na katerih je leta 2008 zmagal Mohamed Našid, v nacionalnem in mednarodnem merilu vzbudila velika upanja v to, da bo na Maldivih mogoče razviti bolj vključujočo in na načelih pravne države temelječo družbo;

N.     ker je bil Mohamed Našid po večtedenskih javnih protestih, ki jih je sprožila nezakonita aretacija vrhovnega sodnika, ki mu je Našidova vlada očitala politično pristranskost in korupcijo, februarja 2012 primoran odstopiti;

O.     ker je Mohamed Našid leta 2013 zmagal v prvem krogu predsedniških volitev, ki pa jih je ustavno sodišče razveljavilo na podlagi obtožb opozicije o poneverjanju glasovnic, v naslednjem krogu pa je tesno izgubil proti Abduli Jaminu Abdulu Gajumu (Stranka napredka Maldivov, PPM), polbratu Maumona Abdula Gajuma;

P.     ker je parlament 30. marca 2015 sprejel predlog spremembe k maldivijskem zakonu o zaporih in pogojnih izpustih, s katerim je zapornikom onemogočil članstvo v strankah, s tem pa je dejansko umaknil Mohameda Našida, enega najbolj odločnih opozicijskih politikov, iz aktivne politike, in ker obsodba zaradi terorizma Našidu preprečuje, da bi kandidiral na predsedniških volitvah leta 2018;

Q.     ker so Maldivi ena najbolj ranljivih (če ne celo najbolj ranljiva) držav za podnebne spremembe, saj večina države leži manj kot meter nad morsko gladino;

1.      izraža močno zaskrbljenost nad rastočimi težnjami k avtoritarnemu režimu na Maldivih, zatiranjem političnih nasprotnikov ter zastrahovanjem medijev in civilne družbe, kar bi utegnilo ogroziti napredek, dosežen v minulih letih pri vzpostavljanju človekovih pravic, demokracije in načel pravne države;

2.      močno obžaluje razdvojene politične razmere na Maldivih in hudo pomanjkanje neodvisnosti sodstva, zaradi česar prihaja do zlorabe pravnega sistema v politične namene;

3.      spodbuja vse akterje na Maldivih, naj konstruktivno sodelujejo na vseh področjih, zlasti ko gre za podnebne spremembe, saj imajo te potencial za destabilizacijo države;

 

4.      ostro kritizira pomanjkanje preglednosti, nepristranskosti in poštenega sojenja v primeru opozicijskega voditelja Našida in nekdanjih ministrov ter poziva vlado, naj zagotovi, da se bodo spoštovala načela pravne države in da bo maldivijsko sodstvo upoštevalo ustavo in konvencije ZN, ki ga zavezujejo;

5.      poziva ustrezne pravosodne organe, naj nekdanjemu predsedniku Našidu olajšajo vložitev pritožbe, nekdanjega predsednika pa poziva, naj izkoristi vsa pravna sredstva; vztraja, da bi bilo treba, če bo nekdanji predsednik vložil pritožbo, v celoti spoštovati njegove pravice v skladu z mednarodnimi obveznostmi Maldivov in mednarodnimi standardi; poziva delegacijo EU za Šrilanko in Maldive, naj natančno spremlja pritožbeni postopek;

6.      poziva, naj se nemudoma konča nasilje zoper miroljubne protestnike, in spominja varnostne sile, da jih imajo dolžnost varovati pred nasilnimi tolpami; poziva, naj se odgovorni za nasilne napade privedejo pred sodišče;

7.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici/visoki predstavnici, Svetu, Komisiji ter vladi in parlamentu Maldivov.