NÁVRH UZNESENIA
PDF 119kWORD 50k
29.4.2015
PE555.208v01-00
 
B8-0433/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o uznaní zmiešanej povahy obchodnej dohody medzi Európskou úniou a Kanadou


Sophie Montel, Marine Le Pen, Dominique Bilde, Florian Philippot, Steeve Briois

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o uznaní zmiešanej povahy obchodnej dohody medzi Európskou úniou a Kanadou  
B8‑0433/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na články 206, 207 a 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Komisie Rade z 27. apríla 2009 s cieľom splnomocniť Komisiu na začatie rokovaní o dohode o hospodárskej integrácii s Kanadou,

–       so zreteľom na konečné znenie dohody vypracované na bilaterálnom samite v Ottawe 26. septembra 2014,

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže konečné znenie dohody vedie k rozsiahlej deregulácii medzi štátmi Európskej únie a Kanadou;

B.     keďže dohoda obsahuje mechanizmus na urovnávanie sporov medzi investormi a štátmi, ako aj ustanovenia, ktoré patria do právomoci zvrchovaných štátov, najmä v oblasti kultúry, životného prostredia a verejného zdravia;

C.     keďže z tohto dôvodu ide o zmiešanú dohodu, ktorá musí byť predložená národným parlamentom na ratifikáciu;

D.     keďže dohoda medzi EÚ a Južnou Kóreou sa považuje za zmiešanú dohodu;

1.      žiada Komisiu, aby formálne zaručila zmiešanú povahu konečného znenia dohody medzi Európskou úniou a Kanadou;

2.      pripomína požiadavku, aby bol z konečného znenia dohody vypustený mechanizmus urovnávania sporov;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a členským štátom.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia