NÁVRH USNESENÍ
PDF 118kWORD 48k
30.4.2015
PE555.211v01-00
 
B8-0436/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o zrušení takzvané směrnice o „vyslaných pracovnících“


Dominique Bilde, Sophie Montel, Florian Philippot, Steeve Briois

Návrh usnesení Evropského parlamentu o zrušení takzvané směrnice o „vyslaných pracovnících“  
B8-0436/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na směrnici 96/71/ES,

–       s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že směrnice vyvolává konkurenci mezi pracovníky vysílající země a pracovníky přijímajících zemí, aniž by byly zajištěny rovné podmínky hospodářské soutěže;

B.     vzhledem k tomu, že tato směrnice je nedokonalá a že je předmětem mnoha podvodů, které ohrožují náš sociální model a naše účetnictví společností;

C.     vzhledem k tomu, že podle údajů Eurostatu dostupných ke dni 31. března 2015 náklady na hodinovou mzdu činí ve Francii 34,5 EUR, v Litvě 6,5 EUR a v Bulharsku 3,8 EUR;

D.     vzhledem k tomu, že podle výše uvedených čísel litevský zaměstnavatel při zaměstnání 27 osob zaplatí při průměrné hodinové mzdě 175,50 EUR za hodinu, zatímco francouzský zaměstnavatel může za stejnou částku zaměstnat 5 osob;

E.     vzhledem k tomu, že tento mzdový rozdíl podporuje „legální sociální dumping“;

1.      požaduje úplné zrušení takzvané směrnice o „vyslaných pracovnících“;

2.      pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal společně se jmény signatářů Komisi, Radě a členským státům.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí