Prijedlog rezolucije - B8-0438/2015Prijedlog rezolucije
B8-0438/2015

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o reformi sektora vina

7.5.2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika

Dominique Bilde, Sophie Montel, Florian Philippot

B8-0438/2015

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o reformi sektora vina

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1493/1999 od 17. svibnja 1999. o zajedničkoj organizaciji tržišta vina[1],

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 479/2008 od 29. travnja 2008. o zajedničkoj organizaciji tržišta vina, o izmjeni uredbi (EZ) br. 1493/1999, (EZ) br. 1782/2003, (EZ) br. 1290/2005, (EZ) br. 3/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2392/86 i (EZ) br. 1493/1999[2],

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 491/2009 od 25. svibnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1234/2007 o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u)[3],

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007[4],

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da je u Europi u razdoblju od 2009. do 2011. iskrčeno više od 160 000 hektara vinograda i da je od 2008. ukupna površina vinograda smanjena za 300 000 hektara;

B.     budući da se 40 % iskrčenih vinograda u Francuskoj prethodno obrađivalo u svrhe proizvodnje vina sa kontroliranom oznakom izvornosti;

C.     budući da Europska unija gubi udio na svjetskom tržištu proizvodnje vina;

D.     budući da se sustavom prava sadnje jamči kvaliteta proizvodnje;

1.      traži od Komisije da ne razmatra ponovno uvođenje mjere krčenja vinograda kojom se naš razvoj usporio u korist zemalja koje proizvode vino, a nisu članice Unije;

2.      smatra da liberalizacija prava sadnje, do koje bi trebalo doći 31. prosinca 2015., sa sobom nosi rizik od premještanja vinograda;

3.      traži da se sustav prava sadnje Zajednice izmijeni kako bi prava sadnje vrijedila i nakon 2015., odnosno kako bi se zabrana sadnje produžila i na razdoblje nakon 2018.;

4.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću i državama članicama.