Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0438/2015Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0438/2015

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a borágazat reformjáról

7.5.2015

az eljárási szabályzat 133. cikke alapján

Dominique Bilde, Sophie Montel, Florian Philippot

B8‑0438/2015

Az Európai Parlament állásfoglalásra irányuló indítványa a borágazat reformjáról

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendeletre[1],

–       tekintettel a borpiac közös szervezéséről, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendeletre[2],

–       tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK rendelet („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) módosításáról szóló, 2009. május 25-i 491/2009/EK tanácsi rendeletre[3],

–       tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[4],

–       tekintettel eljárási szabályzata 133. cikkére,

A.     mivel Európában 2009 és 2011 között több mint 160 000 hektáron kiirtották a szőlőt, és 2008 óta 300 000 hektárral csökkent a teljes szőlőterület;

B.     mivel a Franciaországban kivágott szőlőtövek 40%-a az oltalom alatt álló eredetmegjelölés (AOC) kategóriájába tartozott;

C.     mivel a bortermelés világpiacán az Európai Unió veszít részesedéséből;

D.     mivel a szőlőtelepítési jogok rendszere garanciát jelent a minőségi termelésre;

1.      kéri a Bizottságot, hogy ne tervezze a kivágási intézkedés újbóli bevezetését, amely az Unión kívüli bortermelő országok javára lefékezte fejlődésünket;

2.      úgy véli, hogy a szőlőtelepítési jogok 2015. december 31-i liberalizációja azzal a kockázattal jár, hogy áthelyezik a szőlőültetvényeket;

3.      kéri, hogy módosítsák a szőlőtelepítési jogok közösségi rendszerét annak érdekében, hogy a jogokat 2015 után is fenntarthassák, valamint hogy a telepítési jogok tilalmának rendszerét hosszabbítsák meg a 2018 utáni időszakra;

4.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak és a tagállamoknak.