Propunere de rezoluţie - B8-0438/2015Propunere de rezoluţie
B8-0438/2015

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la reforma sectorului vitivinicol

7.5.2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură

Dominique Bilde, Sophie Montel, Florian Philippot

B8-0438/2015

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la reforma sectorului vitivinicol

Parlamentul European,

–       având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole[1],

–       având în vedere Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comună a pieței vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999, a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 și a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2392/86 și a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999[2],

–       având în vedere Regulamentul (CE) nr. 491/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP)[3],

–       având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului[4],

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât peste 160 000 de hectare de viță-de-vie a fost defrișate între 2009 și 2011 în Europa și întrucât suprafața viticolă totală s-a diminuat cu 300 000 de hectare din 2008;

B.     întrucât 40% dintre viile defrișate în Franța erau clasificate în cadrul regimului denumirii de origine controlată (DOC);

C.     întrucât Uniunea Europeană pierde părți din piața mondială de producție de vin;

D.     întrucât sistemul drepturilor de plantare garantează o producție de calitate,

1.      solicită Comisiei să nu aibă în vedere reintroducerea măsurilor de defrișare care au frânat dezvoltarea noastră în favoarea țărilor producătoare de vin din afara Uniunii;

2.      consideră că liberalizarea drepturilor de plantare prevăzută pentru 31 decembrie 2015 riscă să declanșeze delocalizări ale podgoriilor;

3.      solicită ca regimul comunitar al drepturilor de plantare să fie modificat pentru a permite menținerea drepturilor după 2015 și ca regimul interdicției drepturilor de plantare să fie prelungit după 2018;

4.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului și statelor membre.