Eljárás : 2015/2673(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0439/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0439/2015

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0199

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ AJÁNLÁS
PDF 126kWORD 55k
7.5.2015
PE555.214v01-00
 
B8-0439/2015

az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdésével összhangban benyújtva


az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2015. április 27-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))


Czesław Adam Siekierski Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről

Az Európai Parlament határozattervezete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2015. április 27-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))  
B8‑0439/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2015)02802),

–       tekintettel a Bizottság 2015. március 3-i levelére, amelyben kéri az Európai Parlamenttől annak kinyilvánítását, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben,

–       tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett xxxx-i levélre,

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–       tekintettel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 58. cikke (7) bekezdésére,

–       tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság határozatra vonatkozó ajánlására,

–       tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (6) bekezdésére,

A.     mivel az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet 19. cikkének (1) bekezdése a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatáról rendelkezik, amennyiben többek között az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap vonatkozásában a megosztott igazgatással végrehajtott programok elfogadására 2014. január 1. után kerül sor, annak érdekében, hogy lehetővé váljon a 2014-ben fel nem használt források következő évekre történő, a megfelelő felső kiadási határokat meghaladó mértékű átvitele;

B.     mivel Bulgária, a Cseh Köztársaság, Írország, Görögország, Spanyolország, Horvátország, Olaszország, Ciprus, Luxemburg, Magyarország, Málta, Románia és Svédország vidékfejlesztési programjai, valamint Belgium, Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság egyes regionális programjai 2014 végéig nem voltak elfogadásra készek;

C.     mivel az 1311/2013/EU, Euratom rendeletet ezért a 2015/623/EU, Euratom tanácsi rendelet ennek megfelelően módosította, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 2014-re szóló, fel nem használt megfelelő előirányzatait a 2015. és 2016. évi felső kiadási határok alá csoportosítva át;

D.     mivel az 1305/2013/EU rendelet I. mellékletét, amely megállapítja a 2014–2020 közötti időszakra szóló uniós vidékfejlesztési támogatás bontását, ennek megfelelően módosítani kell;

E.     mivel ez a rendelet alapvető jelentőségű a vidékfejlesztési programok zökkenőmentes és kellő időben történő elfogadása szempontjából, és mivel helyénvaló, hogy az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenését követő napon lépjen hatályba;

1.      kijelenti, hogy nem emel kifogást az 1305/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelettel szemben;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 487. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat