Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0440/2015Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0440/2015

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a 376/2008/EK rendeletnek a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol behozatalára vonatkozó engedélybemutatási kötelezettség tekintetében történő módosításáról, valamint a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol piacával kapcsolatos egyedi intézkedések megállapításáról szóló 670/2003/EK tanácsi rendelet egyes részletes alkalmazási szabályainak bevezetéséről szóló 2336/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. február 20-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről

7.5.2015 - (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))

az eljárási szabályzat 105. cikkének (3) bekezdése alapján

Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság


Eljárás : 2015/2580(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0440/2015
Előterjesztett szövegek :
B8-0440/2015
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8‑0440/2015

Az Európai Parlament állásfoglalása a 376/2008/EK rendeletnek a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol behozatalára vonatkozó engedélybemutatási kötelezettség tekintetében történő módosításáról, valamint a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol piacával kapcsolatos egyedi intézkedések megállapításáról szóló 670/2003/EK tanácsi rendelet egyes részletes alkalmazási szabályainak bevezetéséről szóló 2336/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. február 20-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről

(C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2015)00861),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–       tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1], és különösen 177. cikke (1) bekezdésének a) pontjára, 223. cikkének (2) bekezdésére, valamint 227. cikkére,

–       tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság által benyújtott állásfoglalási indítványra,

–       tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (3) bekezdése,

A.     mivel a mezőgazdasági eredetű etil-alkohollal kapcsolatos adatok nyomon követése biztosítja mind az átláthatóságot, mind a még mindig instabil, különösen a harmadik országokból származó behozatal miatt erős versennyel megküzdeni kényszerülő piac fejlődésével kapcsolatos ismereteket;

B.     mivel ez az információ rendkívül hasznos a nemzetközi megállapodásokról folytatott tárgyalások és a dömpingellenes vizsgálatok során is;

C.     mivel az Eurostat nem bocsát rendelkezésre ilyen pontos információt, ami azt jelenti, hogy a piaci szereplők, a tagállamok és az uniós intézmények számára nincs más lehetőség a piaci helyzetről való teljes körű tájékozódásra;

1.      kifogást emel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, és értesítse arról, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet nem léphet hatályba;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.