Postopek : 2015/2580(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0440/2015

Predložena besedila :

B8-0440/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 20/05/2015 - 10.9
CRE 20/05/2015 - 10.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0206

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 118kWORD 52k
7.5.2015
PE555.215v01-00
 
B8-0440/2015

v skladu s členom 105(3) Poslovnika


o delegirani uredbi Komisije z dne 20. februarja 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 376/2008, kar zadeva obveznost predložitve dovoljenja za uvoz etanola kmetijskega porekla, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2336/2003 o uvedbi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 670/2003 o določitvi posebnih ukrepov glede trga z etanolom kmetijskega porekla (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))


Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o delegirani uredbi Komisije z dne 20. februarja 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 376/2008, kar zadeva obveznost predložitve dovoljenja za uvoz etanola kmetijskega porekla, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2336/2003 o uvedbi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 670/2003 o določitvi posebnih ukrepov glede trga z etanolom kmetijskega porekla (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))  
B8-0440/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije (C(2015)00861),

–       ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007(1), zlasti členov 177(1)(a), 223(2) ter 227,

–       ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja,

–       ob upoštevanju člena 105(3) Poslovnika,

A.     ker nadaljnji ukrepi glede podatkov v zvezi z etanolom kmetijskega porekla zagotavljajo preglednost in znanje glede razvoja trga, ki je še vedno nestabilen in se sooča z močno konkurenco, zlasti zaradi uvoza iz tretjih držav;

B.     ker so takšne informacije tudi zelo uporabne pri pogajanjih o mednarodnih sporazumih in protidampinških preiskavah;

C.     ker Eurostat ne zagotavlja tako natančnih podatkov, kar pomeni, da izvajalci dejavnosti, države članice in institucije EU nimajo na voljo drugega načina, preko katerega bi se popolnoma zavedali razmer na trgu;

1.      nasprotuje delegirani uredbi Komisije;

2.      naroči svojemu predsedniku naj to resolucijo posreduje Komisiji in jo obvesti, da delegirana uredba ne more začeti veljati;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu ter vladam in parlamentom držav članic.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov