Päätöslauselmaesitys - B8-0443/2015Päätöslauselmaesitys
B8-0443/2015

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS tarpeesta toteuttaa Euroopan investointipankin (EIP) myöntämien lainojen työllisyysvaikutusten arviointi

  11.5.2015

  työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti

  Joëlle Mélin, Dominique Martin, Marine Le Pen, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Gerolf Annemans, Bruno Gollnisch, Louis Aliot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Boutonnet, Edouard Ferrand, Bernard Monot, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu,

  B8-0443/2015

  Euroopan parlamentin päätöslauselma tarpeesta toteuttaa Euroopan investointipankin (EIP) myöntämien lainojen työllisyysvaikutusten arviointi

  Euroopan parlamentti, joka

  –       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

  A.     toteaa, että Euroopan investointipankin (EIP) lainatoimintaa koskevat tietyt vaatimukset, joita noudattamalla pyritään tukemaan Euroopan unionin kehitys- ja yhteistyöpolitiikkaa;

  B.     toteaa, että 10 prosenttia EIP:n lainoista myönnetään Euroopan unionin ulkopuolelle ja että nämä investoinnit voivat haitata Eurooppaan sijoittautuneita yrityksiä;

  C.     toteaa, että vuonna 2014 EIP investoi autoteollisuuden alaan Bursassa, Turkissa, vaikka suurin osa Euroopan autotehtaista on erittäin suurissa vaikeuksissa;

  D.     pitää käsittämättömänä, että Euroopan unioni edistää tuotantolaitosten ja siten eurooppalaisten työpaikkojen siirtymistä muualle;

  E.     pitää toivottavana, että EIP:n investointeja EU:n ulkopuolelle koskevia vaatimuksia tarkistetaan ja että tätä odotettaessa minimoidaan työpaikkojen siirtymistä muualle koskevat riskit;

  1.      kehottaa EIP:tä toteuttamaan vaikutustenarvioinnin jokaisen Euroopan unionin ulkopuolelle tehtävän investoinnin vaikutuksista Euroopan työllisyyteen ja tiedottamaan asiasta parlamentille, neuvostolle ja komissiolle ennen lainan myöntämistä;

  2.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman EIP:lle, neuvostolle ja komissiolle.