Päätöslauselmaesitys - B8-0444/2015Päätöslauselmaesitys
B8-0444/2015

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS tietoverkkorikollisuuden torjunnasta

  5.5.2015

  työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti

  Aldo Patriciello

  B8-0444/2015

  Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys tietoverkkorikollisuuden torjunnasta

  Euroopan parlamentti, joka

  –       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

  A.     toteaa, että Euroopan unioni on laatinut tietoverkkoturvallisuutta koskevan strategian, jonka tavoitteena on avoimen ja luotettavan internetin luominen;

  B.     toteaa, että Euroopan neuvosto julkaisi 27. huhtikuuta 2000 luonnoksen kansainväliseksi sopimukseksi tietoverkkorikollisuuden torjunnasta, ja sen tavoitteena oli luoda telemaattisten rikosten kansainvälinen valvontajärjestelmä;

  C.     toteaa, että 11. tammikuuta 2013 perustettiin Euroopan verkkorikostorjuntakeskus (EC3) puolustamaan kansalaisia verkkorikollisuudelta;

  D.     toteaa, että viime vuosina internetillä on ollut huomattava vaikutus yhteiskuntaan ja talouteen maailmanlaajuisesti ja Euroopassa ja se on ollut kasvutekijänä monella alalla, joiden vakaus on kuitenkin uhattuna yhä yleisempien tietoverkkorikosten takia;

  E.     toteaa, että tietoverkkorikollisuus kasvaa jatkuvasti ja nopeasti ja se on osoittanut suurta kykyä muuttua ja mukautua perinteisiin rikollisjärjestöihin;

  1.      kehottaa komissiota laatimaan nopeasti unionin lainsäädäntöä, jolla annetaan turvallisuusvirastoille selkeät keinot torjua tietoverkkorikollisuutta.