Päätöslauselmaesitys - B8-0447/2015Päätöslauselmaesitys
B8-0447/2015

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS armenialaisten kansanmurhan tunnustamisesta

  5.5.2015

  työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti

  Aldo Patriciello

  B8-0447/2015

  Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys armenialaisten kansanmurhan tunnustamisesta

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen perussäännön 5 artiklan,

  –  ottaa huomioon 21. maaliskuuta 2011 tehdyn neuvoston päätöksen 2011/168/YUPT, jonka tavoitteena on jouduttaa Kansainvälinen rikostuomioistuimen perussäännön maailmanlaajuista tukemista,

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa (2000) vahvistetut oikeudet,

  –  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksessa (1950) vahvistetut oikeudet,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

  A.  toteaa, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen on yksi Euroopan unionin perusarvoista;

  B.  toteaa, että Euroopan unioni pyrkii päätöksellä 2011/168/YUTP edistämään yhteistyötä Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa ja tukemaan täydentävyysperiaatteen täytäntöönpanoa;

  C.  toteaa, että luotettavien tutkimusten mukaan Armenian kansan kärsimät julmuudet täyttävät kansanmurhan määritelmän;

  D.  toteaa, että viimeisimmässä Brysselin mini-istunnossa hyväksyttiin päätöslauselma armenialaisten kansanmurhan tunnustamisesta;

  1.  kehottaa komissiota toteuttamaan tehokkaita toimia jäsenvaltioiden kantojen yhtenäistämiseksi, jotta voidaan nousta kansallisten politiikkojen yläpuolelle.