Prijedlog rezolucije - B8-0451/2015Prijedlog rezolucije
B8-0451/2015

NACRT PRIJEDLOGA REZOLUCIJE o epidemiji organizma Xylella fastidiosa kojom su zahvaćena stabla maslina

13.5.2015 - (2015/2652(RSP))

podnesenog nakon pitanja za usmeni odgovor B8‑0117/2015
u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika

Bas Belder, James Nicholson u ime Kluba zastupnika ECR-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0451/2015

Postupak : 2015/2652(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0451/2015
Podneseni tekstovi :
B8-0451/2015
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8‑0451/2015

Rezolucija Europskog parlamenta   o epidemiji organizma Xylella fastidiosa kojom su zahvaćena stabla maslina

(2015/2652(RSP))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 200/29/EZ od 8. svibnja 2000. o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice[1],

–       uzimajući u obzir Provedbenu odluku Komisije iz 2015. o mjerama za sprečavanje unošenja u Uniju organizma Xylella fastidiosa i njegova širenja unutar Unije (Wells et al.),

–       uzimajući u obzir Provedbenu odluku Komisije 2014/910/EU od 12. prosinca 2014. o financijskom doprinosu Unije za 2014. za pokrivanje izdataka Njemačke, Španjolske, Francuske, Italije, Nizozemske i Austrije za suzbijanje organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode[2],

–       uzimajući u obzir Provedbenu odluku Komisije 2014/497/EU od 23. srpnja 2014. o mjerama za sprečavanje unošenja u Uniju organizma Xylella fastidiosa (Well i Raju) i njegova širenja unutar Unije[3],

–       uzimajući u obzir Provedbenu odluku Komisije 2014/87/EU od 13. veljače 2014. o mjerama za sprečavanje širenja unutar Unije organizma Xylella fastidiosa (Well i Raju)[4],

–       uzimajući u obzir znanstvene savjete koje je 17. travnja, 20. ožujka i 6. siječnja 2015. te 22. studenog 2013. dala Europska agencija za sigurnost hrane,

–       uzimajući u obzir izvješća Ureda za hranu i veterinarstvo o revizijama provedenima u studenom 2014. i veljači 2014.,

–       uzimajući u obzir pitanje Komisiji o epidemiji organizma Xylella fastidiosa kojom su zahvaćena stabla maslina (O-000038/2015 – B8‑0117/2015),

–       uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da bakterija Xylella fastidiosa napada stabla maslina u talijanskoj regiji Apuliji; budući da stabla maslina i njihovi plodovi imaju veliku gospodarsku, društvenu i kulturnu vrijednost za Apuliju;

B.     budući da su talijanske vlasti 21. listopada 2013. prvi puta izvijestile Komisiju i ostale države članice o prisutnosti navedenog organizma;

C.     budući da je Ured za hranu i veterinarstvo izvijestio o brzom širenju bolesti i o ograničenoj provedbi mjera iskorjenjivanja u 2014.; budući da se bolest proširila s više desetaka tisuća zaraženih stabala u Italiji 2013. na više od milijun zaraženih stabala u Italiji 2015.;

D.     budući da je Ured za hranu i veterinarstvo u svojem znanstvenom mišljenju izjavio da je trenutačna rasprostranjenost organizma Xylella fastidiosa u EU-u ograničena na jedan soj;

E.     budući da je soj organizma Xylella fastidiosa kojim su zaražena stabla maslina u Apuliji drugačiji od soja koji u drugim dijelovima svijeta napada vinovu lozu i citruse;

F.     budući da provedbene mjere Komisije uključuju stroge ciljane kontrole određenih biljnih uvoza, što je u skladu s pristupnom temeljenim na riziku zakonodavnog okvira Unije;

1.      poziva Komisiju da učinkovitom provedbom ciljanih mjera zaustavi širenje organizma Xylella fastidiosa na stablima maslina u Apuliji kako bi se spriječila daljnja šteta; ističe potrebu da se nastavi s istraživanjem, posebnom epidemiološkim istraživanjem organizma Xylella fastidiosa i da se donesu daljnje mjere kojima bi se suzbila bolest;

2.      ističe da su 28. travnja 2015. stručnjaci iz država članica iz Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje odobrili obnovljene mjere koja je predložila Komisija u vezi sa sprječavanjem ulaska bakterije Xylella fastidiosa u Uniju i njezina širenja unutar nje;

3.      potiče Komisiju da u skladu sa svojim provedbenim odlukama zajamči hitnu uspostavu označenih područja i primjenu mjera za iskorjenjivanje i protiv zaraze;

4.      ističe da su zakonodavnim okvirom Unije već predviđene dodatne ciljane kontrole uvezenih biljaka u slučaju povećanog rizika i traži Komisiju da nastavi jamčiti pristup temeljen na riziku u vezi s uvozom kojim se poštuje zakonodavni okvir Unije;

5.      traži od Komisije da u slučaju nepridržavanja tih mjera hitno djeluje kako bi se spriječio ulazak bakterije Xylella fastidiosa u Uniju i njezino širenje;

6.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji i vladama i parlamentima država članica.

.