Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0451/2015Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0451/2015

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl alyvmedžiams kenkiančios bakterijos Xylella fastidiosa protrūkio

13.5.2015 - (2015/2652(RSP))

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B8‑0117/2015
pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį

Bas Belder, James Nicholson ECR frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0451/2015

Procedūra : 2015/2652(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0451/2015
Pateikti tekstai :
B8-0451/2015
Debatai :
Priimti tekstai :

B8‑0451/2015

Europos Parlamento rezoliucija dėl alyvmedžiams kenkiančios bakterijos Xylella fastidiosa protrūkio

(2015/2652(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje[1],

–       atsižvelgdamas į 2015 m. Komisijos įgyvendinimo sprendimą dėl Xylella fastidiosa (Well et al.) patekimo į Sąjungą ir išplitimo joje prevencijos priemonių,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2014/910/ES dėl 2014 m. Sąjungos finansinio įnašo išlaidoms, patirtoms Ispanijoje, Nyderlanduose, Austrijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje kovojant su augalams arba augaliniams produktams kenksmingais organizmais, atlyginti[2],

–       atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2014/497/ES dėl Xylella fastidiosa (Well et Raju) patekimo į Sąjungą ir išplitimo joje prevencijos priemonių[3],

–       atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2014/87/ES dėl Xylella fastidiosa (Well et Raju) plitimo prevencijos priemonių Sąjungoje[4],

–       atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 17 d., kovo 20 d., sausio 6 d. ir 2013 m. lapkričio 22 d. Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) suteiktas mokslines konsultacijas,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. vasario ir lapkričio mėn. Maisto ir veterinarijos tarnybos audito ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl alyvmedžiams kenkiančios bakterijos Xylella fastidiosa protrūkio (O-000038/2015 – B8-0117/2015),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi Apulijos regione, Italijoje, bakterija Xylella fastidiosa užsikrečia alyvmedžiai; kadangi Apulijos regione alyvmedžiai ir produktai iš jų turi didelę ekonominę, visuomeninę ir kultūrinę vertę;

B.     kadangi 2013 m. spalio 21 d. Italijos valdžios institucijos Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pirmą kartą pranešė apie nurodytąjį organizmą;

C.     kadangi 2014 m. Maisto ir veterinarijos tarnyba pranešė apie spartų šios ligos plitimą ir ribotą jos naikinimo priemonių įgyvendinimą; kadangi ši liga Italijoje nuo dešimčių tūkstančių užkrėstų medžių 2013 m. išplito iki daugiau kaip milijono užkrėstų medžių 2015 m.;

D.     kadangi EFSA savo mokslinėje nuomonėje teigia, kad dabartinė išplitusi Xylella fastidiosa ES apsiriboja vienu štamu;

E.     kadangi Xylella fastidiosa štamas, kuriuo užsikrečia alyvmedžiai Apulijos regione, skiriasi nuo vynuogių ar citrusinių augalų ligas kitose pasaulio dalyse sukeliančios bakterijos štamo;

F.     kadangi Komisijos įgyvendinimo sprendimas apima griežtas tikslines tam tikrų augalų importo, kuris atitinka rizika pagrįstą Sąjungos teisės aktų sistemos požiūrį, kontrolės priemones;

1.      ragina Komisiją užkirsti kelią Xylella fastidiosa plitimui užkrečiant alyvmedžiuos Apulijos regione ir veiksmingai įgyvendinti tikslines priemones, kad būtų išvengta papildomos žalos; pabrėžia, kad būtina tęsti mokslinius tyrimus, ypač Xylella fastidiosa epidemiologijos ir kitų ligos kontrolės priemonių tyrimą;

2.      pabrėžia, kad 2015 m. balandžio 28 d. Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto valstybių narių specialistai patvirtino atnaujintas Komisijos pasiūlytas bakterijos Xylella fastidiosa patekimo į Sąjungą ir išplitimo joje prevencijos priemones;

3.      ragina Komisiją užtikrinti, kad, laikantis įgyvendinimo sprendimų, būtų nustatytos demarkacinės zonos, o naikinimo ir plitimo ribojimo priemonės būtų pradėtos taikyti nedelsiant;

4.      pabrėžia, kad Sąjungos teisės aktų sistemoje jau numatytos papildomos tikslinės importuojamų augalų kontrolės priemonės didesnės rizikos atveju, ir prašo Komisijos importo atžvilgiu toliau užtikrinti rizika pagrįstą požiūrį, taikomą laikantis Sąjungos teisės aktų sistemos;

5.      prašo Komisijos, siekiant išvengti Xylella fastidiosa patekimo į Sąjungą ir išplitimo joje, imtis neatidėliotinų veiksmų tuo atveju, kai nesilaikoma nustatytų priemonių;

6.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.