Procedură : 2015/2652(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0451/2015

Texte depuse :

B8-0451/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 20/05/2015 - 10.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0209

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 132kWORD 59k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0451/2015
13.5.2015
PE555.229v01-00
 
B8-0451/2015

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8-0117/2015

în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la epidemia de Xylella fastidiosa care afectează măslinii (2015/2652(RSP))


Bas Belder, James Nicholson în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la epidemia de Xylella fastidiosa care afectează măslinii (2015/2652(RSP))  
B8-0451/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate(1),

–       având în vedere Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 2015 privind măsurile de prevenire a introducerii și răspândirii în Uniune a Xylella fastidiosa (Wells et al.),

–       având în vedere Decizia de punere în aplicare 2014/910/UE a Comisiei din 12 decembrie 2014 privind o contribuție financiară din partea Uniunii pentru anul 2014 destinată să acopere cheltuielile suportate de Germania, Spania, Franța, Italia, Țările de Jos și Austria în scopul combaterii organismelor dăunătoare plantelor sau produselor vegetale(2),

–       având în vedere Decizia de punere în aplicare 2014/497/UE a Comisiei din 23 iulie 2014 privind măsurile de prevenire a introducerii și răspândirii în Uniune a Xylella fastidiosa (Well și Raju)(3),

–       având în vedere Decizia de punere în aplicare 2014/87/UE a Comisiei din 13 februarie 2014 privind măsurile de prevenire a răspândirii în Uniune a Xylella fastidiosa (Well și Raju)(4),

–       având în vedere avizele științifice emise de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) la 17 aprilie, 20 martie și 6 ianuarie 2015, precum și la 22 noiembrie 2013,

–       având în vedere rapoartele Oficiului Alimentar și Veterinar referitoare la auditurile realizate în noiembrie 2014 și în februarie 2014,

–       având în vedere întrebarea adresată Comisiei privind apariția de focare de Xylella fastidiosa care afectează măslinii (O-000038/2015 – B8-0117/2015),

–       având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât bacteria Xylella fastidiosa infectează măslinii din regiunea Apulia din Italia; întrucât măslinii și producția lor au o valoare economică, societală și culturală importantă pentru regiunea Apulia;

B.     întrucât prezența organismului specificat a fost notificată pentru prima dată de autoritățile italiene Comisiei și altor state membre la 21 octombrie 2013;

C.     întrucât Oficiul Alimentar și Veterinar a raportat răspândirea rapidă a bolii și punerea în aplicare limitată a măsurilor de eradicare în 2014; întrucât boala s-a răspândit de la zeci de mii de arbori infectați în Italia în 2013 la peste un milion de arbori infectați în Italia în 2015;

D.     întrucât EFSA afirmă în avizul său științific că propagarea actuală a Xylella fastidiosa în UE se limitează la o singură tulpină;

E.     întrucât tulpina de Xylella fastidiosa care infectează măslinii din regiunea Apulia este diferită de tulpina care îmbolnăvește vița-de-vie sau citricele în alte părți ale lumii;

F.     întrucât deciziile de punere în aplicare ale Comisiei includ controale stricte specifice asupra anumitor importuri de plante, în conformitate cu abordarea bazată pe riscuri din cadrul legislativ al Uniunii,

1.      solicită Comisiei să oprească răspândirea Xylella fastidiosa la măslinii din regiunea Apulia prin punerea eficientă în aplicare a unor măsuri specifice care să împiedice noi daune; subliniază necesitatea de a continua cercetarea, în special în ceea ce privește epidemiologia Xylella fastidiosa și măsurile suplimentare de control;

2.      subliniază că, la 28 aprilie 2015, experții din statele membre care sunt membri ai Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale au aprobat măsurile reînnoite propuse de Comisie pentru prevenirea intrării și răspândirii bacteriei Xylella fastidiosa în Uniune;

3.      îndeamnă Comisia să se asigure că se stabilesc zone demarcate și se aplică măsuri de eradicare și de izolare fără nicio altă întârziere, în conformitate cu deciziile sale de punere în aplicare;

4.      subliniază că în cadrul legislativ al Uniunii sunt deja prevăzute controale suplimentare specifice asupra plantelor importate în cazul în care există un risc ridicat și solicită Comisiei să asigure în continuare o abordare bazată pe riscuri în privința importurilor care să respecte cadrul legislativ al Uniunii;

5.      solicită Comisiei să ia imediat măsuri în cazul în care nu se respectă măsurile de prevenire a intrării și a răspândirii Xylella fastidiosa în Uniune;

6.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1)

JO L 169, 10.7.2000, p. 1.

(2)

JO L 359, 16.12.2014, p. 164.

(3)

JO L 219, 25.7.2014, p. 56.

(4)

JO L 45, 15.2.2014, p. 29.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate