Päätöslauselmaesitys - B8-0459/2015Päätöslauselmaesitys
B8-0459/2015

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS rakennusten suunnittelusta johtuvista esteistä

  13.5.2015

  työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti

  Aldo Patriciello

  B8-0459/2015

  Euroopan parlamentin päätöslauselma rakennusten suunnittelusta johtuvista esteistä

  Euroopan parlamentti, joka

  –       ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen johdanto-osan,

  –       ottaa huomioon Euroopan vammaisstrategian 2010–2020: ”Uudistettu sitoutuminen esteettömään Eurooppaan”,

  –       ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artiklan,

  –       ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 ja 34 artiklan,

  –       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

  A.     toteaa, että Access City -palkinnon kaltaiset aloitteet ovat erittäin ilahduttavia;

  B.     toteaa, että Euroopan unionissa elää noin 80 miljoonaa enemmän tai vähemmän vammaista henkilöä;

  C.     toteaa, että vammaiset kansalaiset joutuvat monissa jäsenvaltioissa säännöllisesti tilanteisiin, joissa he eivät saa tarvittavaa apua paikallisviranomaisilta;

  D.     toteaa, että rakennusten suunnittelusta johtuvat esteet, jotka haittaavat kouluun tai työpaikalle menoa, johtavat syrjäytymiseen;

  E.     toteaa, että suppeammat koulutus- ja työskentelymahdollisuudet johtavat siihen, että vammaisten henkilöiden köyhyysaste on 70 prosenttia yleistä keskiarvoa korkeampi;

  1.      kehottaa komissiota osoittamaan enemmän varoja jäsenvaltioiden tukemiseksi investoinneissa, joilla pyritään vähentämään rakennusten suunnittelusta johtuvia esteitä, jotta parannetaan vammaisten henkilöiden integroitumista eurooppalaiseen yhteiskuntaan.