Предложение за резолюция - B8-0462/2015Предложение за резолюция
B8-0462/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Деня на Европа

13.5.2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността

Алдо Патричело

B8-0462/2015

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно Деня на Европа

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.     като има предвид, че настоящата икономическа и финансова криза допринесе през последните години за създаването на дълбоко недоволството на гражданите към ЕС и институциите му;

Б.     като има предвид, че кризата спомогна за надигането на цяла армия от евроскептици и крайно националистически партии, особено в старите държави членки, както се вижда от резултатите от изборите за Европейски парламент през 2014 г., които разглеждат Европейския съюз като бреме;

В.     като има предвид, че отрицателното възприемане на Съюза е по-високо в държавите от Западна Европа, докато гражданите на Източна Европа имат положително мнение за ЕС и неговите институции;

Г.     като има предвид, че денят на Европа дава възможност за сближаване на всички граждани към европейските институции, но съществува необходимост от по-добра комуникация по отношение на неговото значение;

1.      Комисията се приканва да разработи политика на комуникация, предназначена да достигне до възможно най-голям брой граждани, с цел популяризиране на реалните ползи от членството в ЕС.