Forslag til beslutning - B8-0462/2015Forslag til beslutning
B8-0462/2015

FORSLAG TIL BESLUTNING om Europadagen

13.5.2015

jf. forretningsordenens artikel 133

Aldo Patriciello

B8‑0462/2015

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om Europadagen

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at den aktuelle økonomiske og finansielle krise i de seneste år har medvirket til at skabe en alvorlig mangel på hengivenhed over for EU og dets institutioner hos borgerne i EU;

B.     der henviser til, at krisen har fået en ydergruppe af euroskeptikere og ultranationalistiske partier til at vokse frem, først og fremmest i de gamle medlemsstater, der, som det fremgik af resultatet af Europa-Parlamentsvalget i 2014, betragter Den Europæiske Union som en byrde;

C.     der henviser til, at den negative opfattelse er af Unionen er mere udpræget i landene i den vestlige del af Europa, mens borgerne i Østeuropa har en positiv opfattelse af EU og dets institutioner;

D.     der henviser til, at Europadagen udgør en lejlighed for EU-institutionerne til at få borgerne i tale, men at det er nødvendigt, at dens betydning kommunikeres bedre ud;

1.      opfordrer Kommissionen til at iværksætte en kommunikationspolitik med henblik på at nå ud til et større antal borgere, så kendskabet til de faktiske fordele, som tilhørsforholdet til EU indebærer, kan udbredes.