Päätöslauselmaesitys - B8-0462/2015Päätöslauselmaesitys
B8-0462/2015

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Eurooppa-päivästä

13.5.2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti

Aldo Patriciello

B8-0462/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma Eurooppa-päivästä

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     toteaa, että nykyinen talous- ja rahoituskriisi on viime vuosina lisännyt unionin kansalaisten Euroopan unionia ja sen toimielimiä kohtaan tuntemaa tyytymättömyyttä;

B.     toteaa, että kriisi on johtanut unionin taakaksi kokevien euroskeptikoiden ääriryhmän ja äärikansallisten puolueiden nousuun etenkin vanhoissa jäsenvaltioissa, kuten vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien tuloksista voitiin havaita;

C.     toteaa, että unionin kokeminen kielteiseksi on yleisempää Länsi-Euroopassa, kun taas Itä-Euroopan kansalaisilla on EU:sta ja sen toimielimistä positiivinen näkemys;

D.     toteaa, että Eurooppa-päivä tarjoaa tilaisuuden lähentää kaikkia kansalaisia unionin toimielimiin, mutta unionin merkityksestä on tiedotettava paremmin;

1.      kehottaa komissiota toteuttamaan viestintäpolitiikkaa, jonka avulla yhä suuremmalle määrälle kansalaisia voidaan kertoa Euroopan unioniin kuulumisen todellisista eduista.