Rezolūcijas priekšlikums - B8-0462/2015Rezolūcijas priekšlikums
B8-0462/2015

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Eiropas dienu

13.5.2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu

Aldo Patriciello

B8-0462/2015

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas dienu

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā pašreizējā ekonomikas un finanšu krīze pēdējos gados ir sekmējusi to, ka Eiropas iedzīvotājos ir radusies stipra atsvešināšanās no ES un tās iestādēm;

B.     tā kā krīzes dēļ ir izveidojies — galvenokārt vecajās dalībvalstīs, un to apliecina Eiropas Parlamenta 2014. gada vēlēšanas — eiroskeptiķu un ultranacionālistu partiju grupējums, kuri Eiropas Savienību uzskata par slogu;

C.     tā kā negatīva attieksme pret Savienību vislielākā ir Rietumeiropas valstīs, turpretim Austrumeiropas iedzīvotāji Eiropas Savienību un tās iestādes vērtē pozitīvi;

D.     tā kā Eiropas diena nodrošina iespēju tuvināt visus iedzīvotājus Eiropas iestādēm, taču ir nepieciešama plaša komunikācija par tās nozīmi,

1.      aicina Komisiju īstenot komunikācijas politiku, kuras mērķis ir aizsniegt iespējami lielāku iedzīvotāju skaitu tādējādi, lai popularizētu reālos ieguvumus, ko ietver piederība Eiropas Savienībai.