Predlog resolucije - B8-0462/2015Predlog resolucije
B8-0462/2015

PREDLOG RESOLUCIJE o dnevu Evrope

13.5.2015

v skladu s členom 133 Poslovnika

Aldo Patriciello

B8-0462/2015

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o dnevu Evrope

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker je sedanja gospodarska in finančna kriza v zadnjih letih pripomogla k odtujenosti evropskih državljanov od EU in njenih institucij;

B.     ker se je zaradi krize pojavila frakcija evroskeptikov in skrajno nacionalnih strank, zlasti v starih državah članicah, kot je razvidno iz rezultatov evropskih volitev leta 2014, ki meni, da je Evropska unija breme;

C.     ker je negativnega dojemanja Unije več v državah zahodne Evrope, medtem ko državljani vzhodne Evrope EU in njene institucije dojemajo pozitivno;

D.     ker je dan Evrope priložnost za zbližanje vseh državljanov z evropskimi institucijami, potrebnega pa je več obveščanja o njenem pomenu;

1.      poziva Komisijo, naj izvaja komunikacijsko politiko, s katero bi dosegla večje število državljanov in tako širila idejo o dejanskih koristih članstva v EU.