Päätöslauselmaesitys - B8-0487/2015Päätöslauselmaesitys
B8-0487/2015

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS alennetun alv-kannan palauttamisesta tietyille hevosalan toiminnoille Ranskassa

  22.5.2015

  työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti

  Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel, Philippe Loiseau

  B8-0487/2015

  Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys alennetun alv-kannan palauttamisesta tietyille hevosalan toiminnoille Ranskassa

  Euroopan parlamentti, joka

  –       ottaa huomioon yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28. marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY[1],

  –       ottaa huomioon direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta alennettujen arvonlisäverokantojen osalta 5. toukokuuta 2009 annetun neuvoston direktiivin 2009/47/EY[2],

  –       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

  A.     katsoo, että alv-kantojen yhdenmukaistaminen ei ole perusteltua, kun alennetut alv‑kannat eivät johda epäkohtiin eikä ole olemassa riskiä kilpailusta jäsenvaltioiden välillä;

  B.     katsoo, että sen jälkeen kun alv nostettiin 20 prosenttiin, lisenssinhaltijoiden ja hevostenkasvattajien määrä on vähentynyt ja että alv:n korottaminen uhkaa yli 6000:ta työpaikkaa ja ranskalaisia ratsastusklubeja;

  C.     ottaa huomioon, että hevosala tarjoaa Ranskassa yli 74 000 suoraa ja epäsuoraa työpaikkaa ja että alan kokonaisliikevaihto on 12 miljardia euroa;

  D.     toteaa, että tämä ala luo taloudellista ja yhteiskunnallista vaurautta ja on keskeistä Ranskan alueiden, erityisesti maaseudun, elinvoimaisuudelle;

  1.      pyytää, että hevosalalla voitaisiin jälleen soveltaa alennettua alv-kantaa, erityisesti hevosten toimituksiin ja niihin liittyviin toimintoihin;

  2.      pyytää soveltamaan täysimääräisesti toissijaisuusperiaatetta;

  3.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioille.