Mozzjoni għal riżoluzzjoni - B8-0488/2015Mozzjoni għal riżoluzzjoni
B8-0488/2015

  MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI dwar il-bejgħ online tal-opri tal-arti li nqerdu mill-ISIS

  26.5.2015

  imressqa skont l-Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura

  Mario Borghezio

  B8-0488/2015

  Mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-bejgħ online tal-opri tal-arti li nqerdu mill-ISIS

  Il-Parlament Ewropew,

  –       wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2015 dwar il-qerda ta' siti kulturali mwettqa mill-ISIS/Da'esh;

  –       wara li kkunsidra l-Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

  A.     billi dan l-aħħar il-Kumitat Eżekuttiv tal-UNESCO adotta d-deċiżjoni li tistabbixxi "żoni kulturali protetti" li l-għan tagħhom huwa l-protezzjoni tal-patrimonju kulturali fil-każ ta' kunflitt, partikolarment għal dak li għandu x'jaqsam mal-qerda ta' siti tal-patrimonju, is-sakkeġġ u t-traffikar illeċitu ta' beni kulturali;

  B.     billi l-iskop li mill-qerda jinkisbu biċċiet żgħar ta' bassorilievi, statwi, ornamenti prezzjużi, sarkofaġi u oġġetti funebri huwa, għall-ISIS, il-bejgħ online, li huwa aktar sempliċi u inqas ikkuntrastat, jirrendi aktar u sikur biex jiffinanzja lilu nnifsu;

  C.     billi dan it-tip ta' kummerċ illeċitu jkopri ż-żoni bejn is-Sirja u l-Libanu, sat-Turkija u fl-aħħar mill-aħħar jilħqu l-Ewropa;

  1.      Jistieden lill-Kummissjoni tieħu miżuri konkreti u urġenti biex timblokka l-bejgħ u x-xiri online ta' biċċiet ta' opri tal-arti taż-żoni sakkeġġjati u, b'konsegwenza ta' hekk, twaqqaf l-awtofinanzjament tal-ISIS;

  2.      Jitlob li l-Kummissjoni tħejji, bi qbil mal-Aġenziji Ewropej inkarigati minn dan, kontroll adegwat tas-siti ta' bejgħ online li huma ffrekwentati mit-terroristi Iżlamiċi.