Päätöslauselmaesitys - B8-0498/2015Päätöslauselmaesitys
B8-0498/2015

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS lainvalvontaviranomaisten roolin ja tehtävän tunnustamisesta ja arvostuksesta

  28.5.2015

  työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti

  Gianluca Buonanno

  B8-0498/2015

  Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys lainvalvontaviranomaisten roolin ja tehtävän tunnustamisesta ja arvostuksesta

  Euroopan parlamentti, joka

  –       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

  A.     ottaa huomioon, että unionin eri jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaiset ovat yhä useammin ensimmäisessä rivissä takaamassa kansalaisten turvallisuuden urheilutapahtumissa, mielenosoituksissa ja lakoissa;

  B.     ottaa huomioon, että poliisit ovat yhä useammin todellisen takaa-ajon kohteina;

  1.      kehottaa Euroopan unionin toimielimiä tunnustamaan lainvalvontaviranomaisten päivittäin tekemän merkittävän ja riskialttiin työn ja arvostamaan sitä;

  2.      kehottaa komissiota toteuttamaan toimia ja laatimaan kouluihin opetushankkeita ja ‑ohjelmia, joissa kerrotaan eri lainvalvontaviranomaisten roolista ja tehtävistä ja opetetaan yleisesti viranomaisten kunnioittamista ja erityisesti yleisen turvallisuuden turvaavien viranomaisten kunnioittamista.