Forslag til beslutning - B8-0499/2015Forslag til beslutning
B8-0499/2015

  FORSLAG TIL BESLUTNING om et endegyldigt forbud mod opdræt af pelsdyr og krav om en detaljeret mærkning

  29.5.2015

  jf. forretningsordenens artikel 133

  Dominique Bilde, Sophie Montel

  B8‑0499/2015

  Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om et endegyldigt forbud mod opdræt af pelsdyr og krav om en detaljeret mærkning

  Europa-Parlamentet,

  –       der henviser til direktiv 98/58/EF,

  –       der henviser til Den Europæiske Unions strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd 2012-2015,

  –       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

  A.     der henviser til, at pelsindustrien dræber over 56 millioner dyr om året, og at Europa tegner sig for 70 % af pelsproduktionen;

  B.     der henviser til, at ud af 180 dræbte dyr er det kun skindet fra 42 af disse dyr, der reelt bliver udnyttet, mens de øvrige skind bliver kasseret;

  C.     der henviser til, at opdrætterne hyppigt ikke tager hensyn til dyrenes grundlæggende behov, hvilket f.eks. er tilfældet i forhold til ræve eller mink;

  D.     der henviser til, at fangning med fælder er forbudt i Frankrig, men tilladt i andre lande, og at denne fangstmetode lemlæster og langsomt dræber millioner af dyr, også mange dyr, der ikke hører til målgruppen;

  1.      anmoder Kommissionen om at indføre et forbud mod opdræt af pelsdyr;

  2.      anmoder Kommissionen om at indføre obligatorisk og detaljeret mærkning af pelsværk (arternes videnskabelige og gængse betegnelse, skindenes oprindelse, antal dræbte dyr, aflivningsmetode);

  3.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet samt til medlemsstaterne.