Procedură : 2015/2700(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0534/2015

Texte depuse :

B8-0534/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/06/2015 - 8.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 136kWORD 74k
3.6.2015
PE558.905v01-00
 
B8-0534/2015

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Ungaria (2015/2700(RSP))


Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Milan Zver, Jeroen Lenaers în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Ungaria (2015/2700(RSP))  
B8‑0534/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere tratatele UE, în special articolele 2, 3 și 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană și articolul 2 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–       având în vedere Comunicarea Comisiei din 19 martie 2014, intitulată „Un nou cadru al UE pentru consolidarea statului de drept” (COM(2014)0158),

–       având în vedere Protocolul nr. 13 la Convenția europeană a drepturilor omului referitor la abolirea pedepsei cu moartea,

–       având în vedere dezbaterea sa din 19 mai 2015 privind situația din Ungaria,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât, la 28 aprilie 2015, prim-ministrul ungar, Viktor Orbán, a făcut o declarație referitoare la necesitatea de a organiza o dezbatere publică privind pedeapsa cu moartea, în urma uciderii brutale prin înjunghiere a unei femei funcționar într-un oraș din sudul Ungariei, fapt ce a șocat opinia publică din întreaga țară;

B.     întrucât, la 30 aprilie 2015, Președintele Parlamentului European, Martin Schulz, a publicat un comunicat de presă în care afirma că Viktor Orbán l-a asigurat că guvernul ungar nu intenționează să ia nicio măsură pentru a reintroduce pedeapsa cu moartea și că va respecta și onora în întregime tratatele și legislația europeană;

C.     întrucât Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene a fost încorporată pe deplin în Constituția Ungariei;

D.     întrucât consultările publice reprezintă un instrument important și valoros pentru ca guvernele să elaboreze politici care să poate conta pe sprijinul populației;

E.     întrucât, în mai 2015, guvernul ungar a lansat o consultare publică privind migrația, astfel cum a procedat deja în mai multe rânduri în trecut cu privire la alte chestiuni;

F.     întrucât, în 2014, Ungaria se afla pe locul al doilea în Europa după Suedia în ceea ce privește numărul de refugiați admiși și întrucât țara se confruntă cu provocări fără precedent legate de migrație, dat fiind că numărul de cazuri detectate în 2014 la frontiera dintre Ungaria și Serbia a fost de aproape trei ori mai mare decât cel din anul precedent, ruta Balcanilor de Vest devenind astfel al treilea punct sensibil în ceea ce privește trecerile ilegale în Europa, potrivit analizei anuale a riscului pentru 2014 efectuată de Frontex;

G.     întrucât UE se confruntă cu o serie de provocări diferite, atât pe plan intern, cât și pe plan extern;

H.     întrucât Consiliul, reprezentând cele 28 de state membre, este unul dintre cei doi colegiuitori, fiind el însuși o instituție europeană,

1.      reafirmă în modul cel mai ferm că abolirea pedepsei cu moartea constituie o etapă importantă în dezvoltarea drepturilor fundamentale în Europa și reiterează în modul cel mai categoric că pedeapsa capitală este contrară valorilor fundamentale ale UE și dreptului UE și, prin urmare, este considerată un subiect încheiat în cadrul UE;

2.      salută angajamentul luat de prim-ministrul ungar, Viktor Orbán, de a nu reintroduce pedeapsa capitală în Ungaria și subliniază responsabilitatea pe care o are un prim-ministru, în calitate de șef de guvern, de a promova valorile UE și de a conduce prin puterea exemplului;

3.      consideră că toate statele membre trebuie să respecte pe deplin dreptul UE în practica lor legislativă și administrativă, și că toată legislația, inclusiv dreptul primar al oricărui stat membru sau țară candidată, trebuie să reflecte și să respecte valorile europene fundamentale, și anume principiile democratice, statul de drept și drepturile fundamentale;

4.      afirmă dreptul suveran al statelor membre de a lansa consultări la nivel național și de a implica cetățenii lor într-un dialog pe teme extrem de importante și care au un impact direct asupra acestora; reamintește că aceste consultări ar trebui să reflecte voința guvernelor de a exercita puterea în mod responsabil, în scopul de a asigura soluții politice democratice și respectarea valorilor europene fundamentale;

5.      consideră, cu toate acestea, că limbajul și conținutul consultării specifice lansate în Ungaria privind imigrația și terorismul sunt extrem de înșelătoare, părtinitoare și dezechilibrate; regretă faptul că această consultare învinuiește instituțiile UE și politicile lor, în timp ce responsabilitatea revine statelor membre, și reamintește că acestea din urmă sunt pe deplin implicate în procesul legislativ al UE;

6.      se așteaptă ca statele membre să coopereze și fie unite în timp de criză și invită Comisia, în calitate de gardian al tratatelor, să sprijine statele membre să elaboreze soluții pentru a combate crizele și a consolida statul de drept;

7.      regretă redeșteptarea naționalismului extrem și a partidelor extremiste de dreapta și de stânga, care fac afirmații politice simpliste și iresponsabile și au pierdut contactul cu realitatea, constituind, în același timp, o provocare pentru partidele politice democratice; regretă, în acest context, faptul că există partide democratice care utilizează argumente populiste pentru a contracara partidele extremiste; consideră că guvernele din UE ar trebui să ia inițiativa de a desființa grupurile extremiste de dreapta și de stânga și să respingă afirmațiile lor simpliste, care pun sub semnul întrebării proiectul european și ne pun în pericol valorile europene, care au fost și vor continua să fie fundamentul păcii și a prosperității noastre;

8.      reamintește că UE se confruntă cu provocări internaționale complexe care necesită o cooperare strânsă la nivel transfrontalier, precum și voința de a da dovadă de solidaritate în mod realist și disponibilitatea de a lua măsuri responsabile; consideră că UE poate să influențeze actori puternici în alte părți ale lumii, cu valori și sisteme politice diferite, doar atunci când este unită în cele mai importante domenii;

9.      invită toate statele membre să participe în mod constructiv la discuțiile actuale referitoare la agenda europeană privind migrația, care afectează deopotrivă politicile interne, externe și de dezvoltare care trebuie puse în aplicare la nivelul UE, ceea ce are un impact, prin urmare, asupra continentului african și a Orientului Mijlociu;

10.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și președintelui Republicii Ungare.

Notă juridică - Politica de confidențialitate