Propunere de rezoluţie - B8-0537/2015Propunere de rezoluţie
B8-0537/2015

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Ungaria

3.6.2015 - (2015/2700(RSP))

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Timothy Kirkhope, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Daniel Dalton, Jussi Halla-aho în numele Grupului ECR

Procedură : 2015/2700(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0537/2015
Texte depuse :
B8-0537/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0537/2015

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Ungaria

(2015/2700(RSP))

Parlamentul European,

–       având în vedere dispozițiile referitoare la valorile și libertățile fundamentale prevăzute în Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere articolul 2 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care include o interdicție absolută privind pedeapsa cu moartea în orice situație,

–       având în vedere Protocoalele nr. 6 și 13 la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale,

–       având în vedere orientările UE privind pedeapsa cu moartea, adoptate de Consiliu în 1998,

–       având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 martie 2014, intitulată „Un nou cadru al UE pentru consolidarea statului de drept” (COM(2014)0158),

–       având în vedere dezbaterea sa în plen din 19 mai 2015 privind situația din Ungaria,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât articolul 2 din Carta drepturilor fundamentale a UE interzice condamnarea la pedeapsa cu moartea și executarea oricărei persoane;

B.     întrucât abolirea pedepsei cu moartea este o condiție prealabilă pentru aderarea la UE;

C.     întrucât UE are o poziție fermă și principială împotriva pedepsei cu moartea, abolirea acesteia fiind un obiectiv principal al politicii sale în domeniul drepturilor omului; ia act de faptul că, acolo unde pedeapsa capitală este încă utilizată, UE solicită ca aceasta să fie limitată în mod progresiv și insistă să fie aplicată în conformitate cu standardele minime convenite la nivel internațional;

D.     întrucât, în urma uciderii unei tinere în sudul Ungariei, prim-ministrul Viktor Orbán a făcut anumite declarații în ceea ce privește pedeapsa cu moartea, marți, 28 aprilie 2015;

E.     întrucât Președintele Comisiei a solicitat să se renunțe imediat la aceste declarații; întrucât guvernul ungar a precizat că nu intenționează să reintroducă pedeapsa cu moartea, dar consideră că guvernele ar trebui să aibă dreptul de a dezbate toate chestiunile cu publicul;

F.     întrucât guvernul ungar va desfășura de asemenea o „consultare națională privind imigrația și terorismul”; întrucât formularea întrebărilor privind această consultare publică a fost criticată,

1.      subliniază faptul că toate statele membre trebuie să respecte dreptul UE și că legislația unui stat membru sau a unei țări candidate ar trebui să reflecte și să respecte valorile europene fundamentale, principiile democratice, statul de drept și drepturile fundamentale ale Uniunii Europene;

2.      afirmă că statele membre dețin, de asemenea, competența suverană de a-și stabili propriile acte cu putere de lege și de a organiza propriile dezbateri și consultări democratice cu electoratul la nivel național; subliniază că acest principiu este în concordanță cu suveranitatea unui guvern ales în mod democratic;

3.      sprijină rolul Comisiei, în calitate de gardian al tratatelor, în asigurarea faptului că legislația națională, inclusiv cea din Ungaria, este în conformitate atât cu tratatele Uniunii Europene, cât și cu valorile democratice și drepturile omului;

4.      subliniază că este important ca orice evaluare și analiză efectuată de Comisie și Parlament în ceea ce privește situația din diferite state membre să se bazeze pe fapte și să fie echilibrată;

5.      invită guvernul ungar și Comisia să conlucreze și să colaboreze îndeaproape cu privire la orice chestiune viitoare care, în opinia lor, ar putea necesita evaluări sau analize suplimentare;

6.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și președintelui Republicii Ungare.