Postopek : 2015/2700(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0537/2015

Predložena besedila :

B8-0537/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 10/06/2015 - 8.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 131kWORD 67k
3.6.2015
PE558.908v01-00
 
B8-0537/2015

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah na Madžarskem (2015/2700(RSP))


Timothy Kirkhope, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Daniel Dalton, Jussi Halla-aho v imenu skupine ECR

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah na Madžarskem (2015/2700(RSP))  
B8‑0537/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju določb o temeljnih vrednotah in svoboščinah iz Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju člena 2 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ki vključuje popolno prepoved smrtne kazni v vseh okoliščinah,

–       ob upoštevanju protokolov št. 6 in 13 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,

–       ob upoštevanju smernic Evropske unije o smrtni kazni, ki jih je Svet sprejel leta 1998,

–       ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. marca 2014 z naslovom Novi okvir EU za krepitev načela pravne države (COM(2014)0158),

–       ob upoštevanju razprave na plenarnem zasedanju 19. maja 2015 o razmerah na Madžarskem,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker na podlagi člena 2 Listine EU o temeljnih pravicah nihče ne sme biti obsojen na smrtno kazen ali usmrčen;

B.     ker je odprava smrtne kazni osnovni pogoj za članstvo v EU;

C.     ker EU močno in načelno nasprotuje smrtni kazni, njena odprava pa je eden od glavnih ciljev politike o človekovih pravicah; poleg tega EU države, ki še izvršujejo smrtno kazen, poziva, naj jo postopoma omejijo, in vztraja, naj jo izvršujejo v skladu z mednarodno dogovorjenimi minimalnimi standardi;

D.     ker je madžarski predsednik vlade Viktor Orban 28. aprila 2015 po umoru mlade ženske na jugu Madžarske podal izjavo v zvezi s smrtno kaznijo;

E.     ker je predsednik Komisije pozval, naj se te izjave nemudoma prekličejo; ker je madžarska vlada pojasnila, da ne namerava ponovno uvesti smrtne kazni, da pa bi morala imeti pravico, da o vseh vprašanjih razpravlja z javnostjo;

F.     ker bo madžarska vlada poleg tega izvedla nacionalno posvetovanje o priseljevanju in terorizmu; ker je bila formulacija teh vprašanj za javno posvetovanje deležna kritike;

1.      poudarja, da morajo vse države članice spoštovati pravo EU in da bi morala zakonodaja države članice ali države kandidatke odražati osnovne evropske vrednote, demokratična načela, načelo pravne države in temeljne pravice Evropske unije ter biti skladna z njimi;

2.      potrjuje, da lahko države članice suvereno sprejemajo svoje zakone ter demokratično razpravljajo in se posvetujejo z volivci na nacionalni ravni; poudarja, da to načelo upošteva suverenost demokratično izvoljene vlade;

3.      podpira vlogo Komisije, ki kot varuhinja Pogodb zagotavlja, da je nacionalna zakonodaja, tudi Madžarske, skladna s Pogodbami EU ter z osnovnimi evropskimi demokratičnimi načeli in človekovimi pravicami;

4.      poudarja, da je pomembno, da vse ocene in analize razmer v posamezni državi članici, ki jih izvedeta Komisija in Parlament, temeljijo na dejstvih in so uravnotežene;

5.      poziva madžarsko vlado in Komisijo, naj v tesnem medsebojnem sodelovanju obravnavata morebitna prihodnja vprašanja, ki bi jih bilo treba po njunem mnenju dodatno oceniti in analizirati;

6.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter predsedniku Republike Madžarske.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov