Predlog resolucije - B8-0542/2015Predlog resolucije
B8-0542/2015

PREDLOG RESOLUCIJE o letnem poročilu nadzornega odbora urada OLAF za leto 2014

3.6.2015 - (2015/2699(RSP))

k vprašanjem za ustni odgovor B8‑0553/2015, B8‑0554/2015 in B8‑0555/2015
v skladu s členom 128(5) Poslovnika

Inés Ayala Sender v imenu skupine S&D

Postopek : 2015/2699(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0542/2015
Predložena besedila :
B8-0542/2015
Sprejeta besedila :

B8‑0542/2015

Resolucija Evropskega parlamenta o letnem poročilu nadzornega odbora urada OLAF za leto 2014

(2015/2699(RSP))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999[1],

–       ob upoštevanju svojega sklepa z dne 29. aprila 2015 o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije[2],

–       ob upoštevanju svojega sklepa z dne 3. aprila 2014 o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije[3],

–       ob upoštevanju letnega poročila o dejavnostih nadzornega odbora urada OLAF za leto 2014,

–       ob upoštevanju odziva urada OLAF na poročilo nadzornega odbora za leto 2014, zbirke odgovorov urada OLAF na mnenja in druge dokumente, vključene v poročilo nadzornega odbora za leto 2014,

–       ob upoštevanju vprašanj za Komisijo o letnem poročilu nadzornega odbora urada OLAF za leto 2014 (O-000060/2015 – B8‑0553/2015, O-000061/2015 – B8-0554/2015 in O-000066/2015 – B8‑0555/2015),

–       ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je podlaga za pristojnosti urada OLAF člen 325 Pogodbe o delovanju Evropske unije in ker je urad OLAF del Komisije, ima pa poseben neodvisni status za preiskovanje goljufij;

B.     ker je, kot je poudarjeno v Uredbi (EU, Euratom) št. 883/2013, vloga nadzornega odbora, da zagotavlja in krepi neodvisnost urada OLAF pri ustreznem izvajanju pooblastil, ki so mu dodeljena s to uredbo;

C.     ker Odbor za proračunski nadzor na sejo 4. maja 2015, na kateri je nadzorni odbor predstavil svoje letno poročilo o dejavnostih, ni povabil generalnega direktorja urada OLAF;

D.     ker odgovori urada OLAF na mnenja in druge dokumente, vključene v poročilo o dejavnostih za leto 2014, niso bili del uradnega gradiva za razpravo na seji Odbora za proračunski nadzor;

1.      močno obžaluje, da se je prvič zgodilo, da Odbor za proračunski nadzor ni poslal uradnega vabila generalnemu direktorju urada OLAF, kljub pomembnosti letnega poročila o dejavnostih nadzornega odbora za leto 2014 in kljub ostri razpravi med obema telesoma;

2.      obžaluje, da Odbor za proračunski nadzor ne pripisuje enakega pomena oziroma ne posveča dovolj pozornosti predstavitvi letnega poročila urada OLAF, ki je bilo objavljeno 2. junija 2015, nekaj tednov po predstavitvi letnega poročila nadzornega odbora;

3.      poudarja pomen uravnotežene razprave o obeh letnih poročilih o dejavnostih za leto 2014, saj bi na tej osnovi Parlament lahko upošteval vse razpoložljive informacije o tem pomembnem političnem področju v Evropski uniji;

4.      obžaluje, da se na dnevni red plenarnega zasedanja ponovno vsiljuje nepopolna razprava, kot se je že zgodilo s sporazumi o tobaku na delnem zasedanju od 18. do 21. maja 2015, saj se zapravljajo dragoceni viri, poslanci pa nimajo možnosti, da bi na plenarnem zasedanju predstavili ustrezno in izčrpno utemeljeno mnenje;

5.      poziva k učinkovitejšim razpravam, v katerih se bosta upoštevala preglednost in popolno razkritje Parlamentu in državljanom EU;

6.      poziva Komisijo, naj spodbudi pogajanja med uradom OLAF in nadzornim odborom, s katerimi bi se dopolnili njuni dogovori o načinu dela in razjasnila vloga nadzornega odbora ter obseg njegovega delovanja;

7.      pozdravlja prizadevanja urada OLAF in nadzornega odbora, da bi se dogovorila za učinkovitejše posredovanje informacij urada OLAF nadzornemu odboru;

8.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.