Eljárás : 2015/2730(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0548/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0548/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 11/06/2015 - 5.5
CRE 11/06/2015 - 5.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0233

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 152kWORD 97k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0548/2015
8.6.2015
PE558.922v01-00
 
B8-0548/2015

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a FIFA-val kapcsolatban a közelmúltban napvilágra került magas szintű korrupciós ügyekről (2015/2730(RSP))


Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a FIFA-val kapcsolatban a közelmúltban napvilágra került magas szintű korrupciós ügyekről (2015/2730(RSP))  
B8‑0548/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a közelmúltbeli korrupciós botrányokra, melyek beszennyezik a FIFA-t,

–       tekintettel a világbajnokságok emberi jogi szempontból erősen vitatott oroszországi és katari helyszínének megválasztására,

–       tekintettel a sportmérkőzések eredményének tiltott befolyásolásáról és a sporttal kapcsolatos korrupcióról szóló, 2013. március 14-i állásfoglalására(1),

–       tekintettel a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, újonnan elfogadott irányelvre,

–       tekintettel a Bizottság korrupcióellenes jelentésére (2013),

–       tekintettel „A sport európai dimenziójának fejlesztése” című, 2011. január 18-i bizottsági közleményre (COM(2011)0012),

–       tekintettel a sport európai dimenziójáról szóló, 2012. február 2-i állásfoglalására(2),

–       tekintettel a Bizottság 2007. július 11-i, sportról szóló fehér könyvére (COM(2007)0391),

–       tekintettel a Bizottság „A korrupció elleni uniós küzdelem” című közleményére (COM(2011)0308),

–       tekintettel az EU korrupció elleni küzdelemre irányuló erőfeszítéseiről szóló, 2011. szeptember 15-i állásfoglalására(3),

–       tekintettel a vállalatok igazgatótanácsában a nemek közötti egyensúlyt célzó bizottsági stratégiára és a tőzsdén jegyzett társaságok nem-ügyvezető igazgatói körében a nemek közötti egyensúly javításáról és kapcsolódó intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatra (COM(2012)0614),

–       tekintettel a Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által 2014. május 21-én elfogadott állásfoglalásra a sportra vonatkozó uniós munkatervről (2014–2017),

–       tekintettel a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló, 2003. július 22-i 2003/568/IB tanácsi kerethatározat 9. cikke alapján a Bizottság által a Tanácshoz intézett jelentésre (COM(2007)0328),

–       tekintettel a sporteredmények befolyásolása elleni küzdelemről szóló Európa tanácsi nemzetközi egyezmény létrehozására irányuló tárgyalásokon az EU nevében történő részvételnek az Európai Bizottság számára történő engedélyezéséről szóló tanácsi határozatra irányuló, 2012. november 13-i bizottsági ajánlásra (COM(2012)0655),

–       tekintettel az Európa Tanács a sportversenyek tiltott befolyásolásáról szóló, 2014. szeptember 18-i egyezményére,

–       tekintettel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2013. április 23-i, a labdarúgás irányításának reformjáról szóló állásfoglalására,

–       tekintettel az eredmények manipulálása, mindenekelőtt a mérkőzések eredményének tiltott befolyásolása elleni küzdelem érdekében a sport tisztaságának előmozdításáról szóló, az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által 2011. szeptember 28-án elfogadott ajánlásra,

–       tekintettel az Erasmus+ programon belüli új sportprogramra, amelynek célja az uniós, nemzeti, regionális és helyi szintű innovatív ötletek és gyakorlatok fejlesztését, átadását és végrehajtását eredményező fellépések támogatása, amelyek révén a sportra irányuló fellépések hozzájárulnak a sport európai dimenziójának fejlesztéséhez, fokozva a sportszervezetek közötti együttműködést és harmonizációt,

–       tekintettel a FIFA által 2012 júliusában megrendelt, a futball sporton belüli korrupcióra vonatkozó állításokról szóló, Michael J. Garcia által készített jelentésre,

–       tekintettel a FIFA alapszabályának 2. cikkére, amely kimondja, hogy a FIFA céljai a feddhetetlenség, valamint az etikus és tisztességes játék előmozdítása a mérkőzések, bajnokságok, játékosok, tisztségviselők és tagok feddhetetlenségét veszélyeztető vagy a futball sportban esetleges visszaélésekre lehetőséget adó minden olyan módszer vagy gyakorlat megelőzése céljából, mint a korrupció, a doppingolás vagy a mérkőzések manipulálása,

–       tekintettel az Interpol saját, a „Politico” című újságnak tett, 2015. június 3-i beszámolójára a FIFA-val kötött megállapodásokról,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel a sportszervezetek feddhetetlensége nagy jelentőségű, mivel mind a hivatásos, mind az amatőr sport kulcsszerepet játszik a béke, az emberi jogok és a szolidaritás globális előmozdításában, valamint egészségügyi és gazdasági előnyökkel jár a társadalmak számára, továbbá jelentős szerepet játszik az alapvető oktatási és kulturális értékek kiemelésében és a társadalmi befogadás előmozdításában;

B.     mivel 2015. május 27-én a svájci hatóságok Zürichben letartóztatták a FIFA 14 tisztségviselőjét, köztük az alelnököt;

C.     mivel a letartóztatásokra az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának kérésére került sor;

D.     mivel bizonyított tény, hogy a FIFA sok éven keresztül működött nem elszámoltatható, nem átlátható és hírhedten korrupt szervezetként; mivel a közelmúltbeli letartóztatások megerősítik a FIFA-n belüli rendszerszintű, széles körben elterjedt és tartós csalást és korrupciót, amint az egyéb források mellett a teljes terjedelmében soha nem közölt Michael J. Garcia-jelentésben is szerepelt, a FIFA-elnök, Joseph Blatter szavaival ellentétben azt bizonyítva, hogy nem egyes személyek nem megfelelő viselkedésének elszigetelt eseteiről van szó;

E.     mivel a svájci és az egyesült államokbeli hatóságok külön bűnügyi nyomozást indítottak a 2018-as és a 2022-es világbajnokság Oroszországnak és Katarnak történő odaítélésének módjával kapcsolatban;

F.     mivel a korrupció olyan bűnelkövetési forma, amelyre gyakran rendkívül későn derül fény, és mivel ezt a szervezetek szemérmetlenül a legális tevékenységeiket beárnyékoló illegális tevékenységekre, például pénzmosásra használják fel;

G.     mivel az ilyen jellegű bűncselekmények nemzetközi szinten működnek, kapcsolódási pontokkal világszerte, oly módon, hogy egyetlen intézmény, ország vagy szervezet sem képes egymaga kezelni a korrupciót egy olyan szervezetnél, mint a FIFA;

H.     mivel a korrupció egyik következménye a teljes sportágat beárnyékoló megvetés és a FIFA által támogatott fellépések, például a Hivatásos Labdarúgók Nemzetközi Szövetsége (FIFPro) és maga az Europol által közösen indított, a mérkőzések eredményének tiltott befolyásolása elleni kampány iránti bizalom elvesztése;

I.      mivel az átláthatatlan módon megkötött megállapodások minden érdekelt felet, így a sporthoz kapcsolódó szponzorokat, szövetségeket és alapítványokat rendkívül nehéz helyzetbe hozzák és egyelőre még fel nem mérhető felelősséget ruháznak rájuk;

J.      mivel a Bizottság és a Tanács is elismerte, hogy szükség van a labdarúgás irányító testületei és az állami hatóságok közötti partnerségre a játék megfelelő, a hivatásos sport önszabályozó jellegét tiszteletben tartó irányítása érdekében, ami a sporttal kapcsolatos strukturált párbeszédhez vezetett;

K.     mivel valamennyi sportág érintett lehet, és a sport tisztasága és etikája forog veszélyben;

L.     mivel az ilyen illegális tevékenységek globális jellege miatt a jelenleg alkalmazott ellenőrzési mechanizmusok nem képesek azonnal leleplezni a korrupciót; mivel már kiderült, hogy az Interpol nem tett eleget a jogszabályok betartását kikényszerítő szerepének a FIFA-val szemben;

M.    mivel a sportszervezetekben az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a demokrácia – más szóval a felelősségteljes irányítás – előfeltétele annak, hogy a sportmozgalom sikeres szerepet játszhasson a mérkőzések eredményének befolyásolása és a sportot érintő csalás elleni küzdelemben;

N.     mivel számos sportszervezet már tett intézkedéseket az ügyben, például magatartási kódexet fogadott el, és a zéró tolerancia politikáját alkalmazza, és ezért elismerést érdemelnek;

O.     mivel a szakértők szerint egyre többször merül fel, hogy bizonyos rossz szándékú személyek azért vásárolnak meg labdarúgóklubokat, hogy korrupció útján olyan bűncselekményeket tegyenek lehetővé, mint a mérkőzések befolyásolásának megkönnyítése és a pénzmosás;

P.     mivel a játékosok szakszervezetei rámutatnak arra, hogy a kérdéses bűncselekmények azért is problémásak, mert a játékosokat potenciálisan megfélemlíthetik és zsarolhatják;

Q.     mivel bár a sportszervezeteknek szükségük van a szponzorokra a teljesítményhez, szigorú magatartási kódexet kellene kidolgozni a tárgyalások átláthatóságáról és a források elosztásáról, és a korrupciós spirálba semmiféleképpen nem lenne szabad bevonni olyan további jogszerű konstrukciókat, mint a fiatal tehetségek gondozását végző alapítványok;

R.     mivel az összes főbb érintett szereplőnek vállalnia kell a felelősséget és átfogó megközelítést kell kidolgoznia, melynek keretében a sportbeli korrupció elleni küzdelemben kiegészítik egymás erőfeszítéseit;

1.      felkéri a Bizottságot, hogy folytassa a szervezett bűnözés elleni harc terén való összehangolt megközelítés kidolgozását, melynek keretében összehangolja a fő érdekeltek, vagyis a sportszervezetek, a nemzeti rendőrségek és igazságügyi hatóságok, valamint a szerencsejáték-szolgáltatók e téren tett erőfeszítéseit, valamint a vitára, az információcserére és a bevált gyakorlatok megosztására alkalmas platformot hoz létre;

2.      kéri a tagállamokat, hogy hatékonyan működjenek együtt az Interpollal és harmadik országok hatóságaival a sportot érintő szervezett bűnözés kivizsgálása és üldözése során, feltéve, hogy az Interpol mint a jog érvényesítője függetlenségével kapcsolatos valamennyi kétség elhárul;

3.      hangsúlyozza, hogy a FIFA-val szembeni korrupciós vádak és a FIFA hitelességének hiánya pusztító hatással lesz a teljes futballpiramisra, a professzionális futball csúcsától kezdve az amatőr kiscsapatokig;

4.      a következő világbajnokságok oroszországi és katari megrendezéséről szóló döntések felülvizsgálatára és az ajánlattételi folyamat újbóli megnyitására szólít fel, az emberi és munkajogoknak a helyszín kiválasztása szempontjából elsődleges kritériumként való figyelembevételével, illetve arra figyelemmel, hogy ne válasszanak olyan országot, amely háborúban áll vagy megszegi a nemzetközi jogot;

5.      felszólítja a sportszervezeteket, hogy a korrupció tekintetében (a szervezeten belül és a külső szerződéses felekkel szemben egyaránt) kövessék a zéró tolerancia elvét, így megelőzve azt, hogy tagjaik engedjenek a külső nyomásnak; ebben az esetben külön felkéri a többi labdarúgó-szervezetet, például az Európai Labdarúgó-szövetséget (UEFA), hogy fordítsanak rendkívül nagy figyelmet a sportetikával kapcsolatos kommunikációban betöltött szerepükre;

6.      sürgeti a sportszervezeteket, hogy dolgozzanak ki magatartási kódexet valamennyi alkalmazott és tisztségviselő (a játékosok, az edzők, a játékvezetők, az egészségügyi és a műszaki személyzet, valamint az egyesületi és klubvezetők) számára, amely megállapítja a nem átlátható tevékenységek és finanszírozási források veszélyeit, határozottan tilt mindenféle jogellenes tevékenységet és a mérkőzések fogadási vagy egyéb célokból történő manipulálását, meghatározza az erre vonatkozó szankciókat, tiltja a saját mérkőzésekre történő fogadást, valamint az informátorok védelmére irányuló megfelelő mechanizmus biztosítása mellett kötelezővé teszi a jelentéstételt azok számára, akiket korrupció vagy megfélemlítés céljából megkeresnek, vagy akiknek tudomásuk van ilyen esetről;

7.      felszólítja a sportirányítással foglalkozó testületeket, hogy a helyes irányítási gyakorlatok melletti elkötelezettségükkel csökkentsék annak kockázatát, hogy áldozatául esnek a korrupciónak; ajánlja e tekintetben a nemek közötti egyensúly fokozottabb figyelembevételét a szervezetek igazgatótanácsaiba és végrehajtó bizottságaiba történő kinevezésekkor, különösen emlékeztetve arra, hogy a sport és különösen a labdarúgás nem a férfiak kizárólagos privilégiuma; véleménye szerint az ilyen irányú nyitás nagyobb átláthatóságot eredményezne;

8.      sürgeti a FIFA végrehajtó bizottságát, hogy hajtson végre szerkezeti reformokat a szervezeten belüli átláthatóság, méltányosság és elszámoltathatóság megvalósítása, valamint a nyílt, kiegyensúlyozott és demokratikus döntéshozatali folyamatok biztosítása érdekében;

9.      véleménye szerint e tekintetben Joseph Blatter lemondása kikövezi e szükséges szerkezeti reformok útját, melyeknek ezen felül meg kell világítaniuk az ügyet és biztosítaniuk kell, hogy ne ismétlődjenek meg az olyan korrupcióra vonatkozó állítások, melyek a FIFA-t az utóbbi években beszennyezték; úgy véli továbbá, hogy Blattert azonnal egy ideiglenes elnöknek kell felváltania, aki a következő FIFA-választásokig elősegítené ezt a folyamatot;

10.    felhívja az összes szerződéses szponzort és műsorszolgáltatót, valamennyi sportolót és szurkolót, valamint az országos és regionális sportszövetségeket, köztük az UEFA-t is, hogy a sporthoz kapcsolódó korrupciót nyilvánosan elítélő nyilatkozatok révén ösztönözzék és támogassák a FIFA reformját;

11.    kiemeli az oktatás fontosságát a sport feddhetetlenségének megóvásában; ezért arra szólítja fel a tagállamokat és a sportszövetségeket, hogy a – hivatásos és amatőr – sportolókat és a fogyasztókat fiatal koruktól kezdődően, a sport valamennyi szintjén megfelelően tájékoztassák és neveljék;

12.    ösztönzi a sportszervezeteket, hogy indítsanak és tartsanak fenn olyan átfogó megelőzési és oktatási programokat, amelyek a sportegyesületek, versenysorozatok és sportszövetségek számára egyértelmű kötelezettségekkel járnak, különösen a kiskorúak tekintetében, valamint állítsanak fel a sportetika kérdésével foglalkozó fegyelmi testületet;

13.    kéri a Bizottságot, hogy ellenőrizze a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló kerethatározat tagállamok általi tényleges végrehajtását, különös tekintettel a sok egyesületet, szövetséget számláló és a média figyelmét különösen felkeltő sporttevékenységekre, továbbá biztosítsa, hogy a tagállami jogi szabályozásban fennmaradó esetleges kiskapukat az alapvető jogok maradéktalan tiszteletben tartása mellett kezeljék; felkéri továbbá a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a sportfogadási ágazat elleni küzdelemre vonatkozó szabályokat és feltételeket és vezessen be megfelelő átláthatóságot az adófizetés vonatkozásában;

14.    felhívja a tagállamokat, hogy írják alá az Európa Tanács a sportversenyek tiltott befolyásolásáról szóló egyezményét, vagy ha már aláírták, akkor haladéktalanul ratifikálják azt;

15.    felszólítja a sportszervezeteket, hogy a sportra vonatkozó uniós munkaterv (2011–2014) prioritásainak megfelelően alkalmazzanak magas színvonalú és meggyőző irányítási standardokat;

16.    arra kéri a tagállamokat, hogy a korrupció elleni küzdelem céljából alakítsanak ki egy specializált bűnüldözési egységet, amely a főbb érintett szereplőkkel folytatott kommunikáció és együttműködés csomópontjaként is szolgálna, valamint írják elő számára, hogy nyújtson tájékoztatást az észlelt potenciális szabálytalanságokról a további nyomozás és a bűnüldöző hatóságok számára történő továbbítás céljából;

17.    felszólítja a tagállamokat, hogy a közös nyomozócsoportok segítségével és a bűnüldöző hatóságok közötti együttműködés révén továbbra is fokozzák az európai bűnüldözési együttműködést; hangsúlyozza a korrupció elleni küzdelemre irányuló intézkedések uniós szintű és nemzetközi összefüggésben történő bevezetésének és hatékony érvényesítésének fontosságát;

18.    felszólítja a tagállamokat, hogy állítsanak fel szabályozó testületeket a sportfogadással kapcsolatos illegális tevékenységek feltárására és visszaszorítására, valamint hogy gyűjtsék, osszák meg, elemezzék és terjesszék a mérkőzések eredményének tiltott befolyásolásával, a sportot érintő csalással és a sportot érintő korrupció egyéb formáival kapcsolatos – akár európai, akár Európán kívüli sporteseményhez kötődő – bizonyítékokat; hangsúlyozza, hogy szorosan együtt kell működni az egyéb szabályozókkal, többek között az engedélyezéssel foglalkozó hatóságokkal, a végrehajtó szervekkel és a rendőrséggel;

19.    sürgeti a Bizottságot, hogy könnyítse meg a sportszervezeteknél tapasztalt, illegális vagy gyanús gyakorlatokkal kapcsolatos információk e szabályozó testületek közötti megosztását;

20.    üdvözli, hogy a Bizottság kétévente korrupcióellenes intézkedésekkel foglalkozó jelentést tesz közzé (2014-re vonatkozóan 2015 februárjában), melyhez tagállamonkénti elemzést csatol, és amely egyedi ajánlásokat is tartalmaz;

21.    bátorítja a Tanácsot, hogy továbbra is tartsa szem előtt a sportra vonatkozó aktuális uniós munkaterv (2014–2017) céljait, ragaszkodva különösen a sport értékeire – mint a tisztesség, a fair play és mások tiszteletben tartása – való figyelemfelhívást célzó tagállami oktatási programok fejlesztéséhez;

22.    a sportesemények szervezésében érintett valamennyi érdekelt felet (szponzorokat, a médiát, az állami és magánalapítványokat és hatóságokat) arra ösztönzi, hogy fellépésük függetlensége tekintetében legyenek igen elővigyázatosak és előzetesen ellenőrizzék partnereik tevékenységeit, hogy visszaállítsák a sportba vetett bizalmat; emlékeztet, hogy az Europol a FIFA-val és a FIFPro-val együtt kezdte meg a mérkőzések eredményének tiltott befolyásolásáról szóló kampányt, és hangsúlyozza, hogy az ilyen fellépések szellemiségükben továbbra is aktuálisak, és azokat a FIFA-t érintő teljes tényfeltárás után átlátható módon folytatni kell;

23.    kéri a Bizottságot, hogy azonosítsa azokat a harmadik országokat, amelyekben konkrét problémák merülnek fel az EU területén belül vagy azon kívül megrendezett sportesemények kapcsán az emberi jogok tiszteletben tartására vonatkozóan;

24.    üdvözli a pénzmosásról szóló irányelv elfogadását és sürgősen felhívja a tagállamokat, hogy azt mielőbb ültessék át és hajtsák végre;

25.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnek (FIFA), az Európai Labdarúgó-szövetségnek (UEFA), a nemzeti futballszövetségeknek, az Európai Hivatásos Labdarúgó Ligák Szervezetének (EPFL), az Európai Klubok Szövetségének (ECA) és a Hivatásos Labdarúgók Nemzetközi Szövetségének (FIFPro).

 

(1)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0098.

(2)

HL C 239. E, 2013.8.20., 46. o.

(3)

HL C 51. E, 2013.2.22., 121. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat