Eljárás : 2015/2730(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0549/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0549/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 11/06/2015 - 5.5
CRE 11/06/2015 - 5.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0233

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 152kWORD 91k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0548/2015
8.6.2015
PE558.923v01-00
 
B8-0549/2015

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a FIFA-val kapcsolatban a közelmúltban napvilágra került magas szintű korrupciós ügyekről (2015/2730(RSP))


Silvia Costa, Luigi Morgano, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Vilija Blinkevičiūtė, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Eider Gardiazabal Rubial, Emilian Pavel, Momchil Nekov, Giorgos Grammatikakis az S&D képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a FIFA-val kapcsolatban a közelmúltban napvilágra került magas szintű korrupciós ügyekről (2015/2730(RSP))  
B8‑0549/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a közelmúltbeli, számos magas rangú FIFA-tisztviselőt érintő korrupciós botrányra,

–       tekintettel „A sport európai dimenziójának fejlesztése” című, 2011. január 18-i bizottsági közleményre (COM(2011)0012),

–       tekintettel a sport európai dimenziójáról szóló, 2012. február 2-i állásfoglalására(1),

–       tekintettel a Bizottság 2007. július 11-i, sportról szóló fehér könyvére (COM(2007)0391),

–       tekintettel „A korrupció elleni küzdelem az Európai Unióban” című, 2011. június 6-i bizottsági közleményre (COM(2011)0308),

–       tekintettel a sportmérkőzések eredményének tiltott befolyásolásáról és a sporttal kapcsolatos korrupcióról szóló, 2013. március 14-i állásfoglalására(2),

–       tekintettel a szervezett bűnözés, a korrupció és a pénzmosás problémájáról: a megvalósítandó intézkedésekre és kezdeményezésekre vonatkozó ajánlásokról szóló 2013. október 23-i állásfoglalására(3),

–       tekintettel a Bizottságnak „Az Európai Unió antikorrupciós jelentése” című 2014. február 3-i jelentésére (COM(2014)0038),

–       tekintettel Navracsics biztos 2015. június 3-i, Joseph Blatter, FIFA-elnök lemondását követő nyilatkozatára,

–       tekintettel az Erasmus+ keretében megvalósuló új sportprogramra, amelynek egyik célkitűzése, hogy kezelje a sport tisztességességére fenyegetést jelentő, határokon átnyúló veszélyeket – mint például a dopping, a mérkőzések eredményének befolyásolása és az erőszak, továbbá az intolerancia és a megkülönböztetés bármilyen formája –, valamint hogy előmozdítsa és támogassa a jó sportirányítást,

–       tekintettel a sporteredmények befolyásolása elleni küzdelemről szóló Európa tanácsi nemzetközi egyezmény létrehozására irányuló tárgyalásokon az Európai Bizottság EU nevében történő részvételének engedélyezéséről szóló tanácsi határozatra irányuló, 2012. november 13-i bizottsági ajánlásra (COM(2012)0655),

–       tekintettel az Európa Tanács sportversenyek tiltott befolyásolásáról szóló, 2014. szeptember 18-i egyezményére,

–       tekintettel a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló, 2003. július 22-i 2003/568/IB tanácsi kerethatározatra(4),

–       tekintettel a Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által 2014. május 21-én elfogadott állásfoglalásra a sportra vonatkozó uniós munkatervről (2014–2017)(5),

–       tekintettel „A stockholmi program – A polgárokat szolgáló és védő, nyitott és biztonságos Európa” című dokumentumra,

–       tekintettel a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (a pénzmosás elleni negyedik irányelvre) irányuló javaslatra (COM(2013)0045) vonatkozó megállapodásra,

–       tekintettel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2015. április 23-i, a labdarúgás irányításának reformjáról szóló határozatára,

–       tekintettel a FIFA alapszabályának 2. cikkére, amely kimondja, hogy a FIFA céljai többek között a következők: a feddhetetlenség, valamint az etikus és tisztességes játék előmozdítása a mérkőzések, bajnokságok, játékosok, tisztségviselők és tagok feddhetetlenségét esetlegesen veszélyeztető vagy a futballsportban esetleges visszaélésekre lehetőséget adó minden olyan módszer vagy gyakorlat megelőzése céljából, mint a korrupció, a dopping vagy a mérkőzések manipulálása,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel a sportszervezetek feddhetetlensége nagyon lényeges, hiszen mind a hivatásos, mind az amatőr sport kulcsszerepet játszik a béke, az emberi jogok és a szolidaritás globális előmozdításában, valamint egészségügyi és gazdasági előnyökkel jár a társadalmak számára, továbbá jelentős szerepet játszik az alapvető oktatási és kulturális értékek kiemelésében és a társadalmi befogadás előmozdításában;

B.     mivel 2015. május 27-én a svájci hatóságok Zürichben letartóztatták a FIFA 14 tisztségviselőjét, köztük az alelnököt;

C.     mivel a letartóztatásokra az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának kérésére került sor;

D.     mivel a FIFA 14 tisztségviselőjével szemben több mint 150 millió dollár összegű kenőpénzzel kapcsolatos korrupció miatt nyomozást folytat az FBI;

E.     mivel a svájci és az egyesült államokbeli hatóságok külön bűnügyi nyomozást indítottak a 2018-as és a 2022-es világbajnokság Oroszországnak és Katarnak történő odaítélése körülményeivel kapcsolatban;

F.     mivel a sport az Unió gazdaságának nagy és gyorsan növekvő ágazata, és jelentős mértékben hozzájárul a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez, az átlagos növekedés mértékét meghaladó hozzáadott értékkel és foglalkoztatási hatásokkal;

G.     mivel a korrupció különösen súlyos, határokon átnyúló bűncselekmény, amelynek gyakran az EU több tagállamát érintő és az EU határain túlnyúló vonatkozásai vannak, és mivel az Európai Uniónak általános joga van a korrupcióellenes politika terén való fellépésre;

H.     mivel az az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 67. cikke kimondja, hogy az Unió többek közt a bűncselekmények megelőzésére és leküzdésére irányuló intézkedésekkel, valamint a büntető jogszabályok közelítése révén köteles garantálni a biztonság magas szintjét, és mivel az EUMSZ 83. cikke a korrupciót is felsorolja az uniós dimenziójú, különösen súlyos bűncselekmények között;

I.      mivel a Bizottság és a Tanács is elismerte, hogy szükség van a labdarúgás irányító testületei és az állami hatóságok közötti partnerségre a játék megfelelő, a hivatásos sport önszabályozó jellegét tiszteletben tartó irányítása érdekében, ami a sporttal kapcsolatos strukturált párbeszéd kialakulását eredményezte;

J.      mivel, ha nem orvosolják sürgősen és megfelelő módon, a korrupció alááshatja a sportintézményekbe vetett bizalmat, és veszélyeztetheti a sport egészének tisztaságát;

K.     mivel a nagy sportesemények rendkívüli lehetőségeket kínálnak a sporthoz kapcsolódó értékek és elvek terjesztésére;

L.     mivel a sportszervezetekben az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a demokrácia – más szóval a felelősségteljes irányítás – előfeltétele egy ilyen önszabályozó rendszernek, és annak, hogy a sportmozgalom ágazati szinten hatékonyan megelőzze a sportot érintő csalást és korrupciót, illetve fellépjen ezek ellen;

M.    mivel eddig 18 ország (köztük 9 uniós tagállam) írta alá az Európa Tanács sportversenyek tiltott befolyásolásáról szóló egyezményét, mivel azonban azt eddig csak Norvégia erősítette meg; mivel az egyezmény akkor lép hatályba, ha azt legalább öt aláírója megerősíti (melyek közül háromnak az Európa Tanács tagjának kell lennie), amire várhatóan 2016-ig sor kerül;

N.     mivel az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért felelős tagja 2015. június 3-i nyilatkozatában elítélte a FIFA-nál lezajlott legutóbbi fejleményeket, és felszólított „a bizalom FIFA-n belüli helyreállítására és a felelősségteljes irányítás szilárd rendszerének létrehozására”;

O.     mivel a Parlament felszólította a labdarúgás irányító testületeit, hogy valósítsanak meg szélesebb körű demokráciát, átláthatóságot, legitimitást és elszámoltathatóságot (azaz független ellenőrző hatóság általi pénzügyi ellenőrzést), valamint felelősségteljes irányítást, és felkérte a Bizottságot, hogy nyújtson iránymutatást a legitim és megfelelő önszabályozás támogatásának módjára vonatkozóan;

P.     mivel a labdarúgás messze a legnépszerűbb sport az Európai Unióban és globális szinten egyaránt;

Q.     mivel a korrupció elleni küzdelem a Bizottság bel- és igazságügyi fellépései tekintetében irányadó stockholmi program egyik prioritása;

1.      tudomásul veszi az Egyesült Államok főügyésze, Loretta Lynch által megfogalmazott vádat, miszerint a FIFA szervezetében elharapózott a rendszerszintű és mélyen gyökerező korrupció;

2.      hangsúlyozza, hogy a FIFA-val szembeni korrupciós vádak és a FIFA hitelvesztése pusztító hatással lesz a teljes futballpiramisra, a professzionális futball csúcsától kezdve az amatőr kiscsapatokig;

3.      sajnálatosnak tartja, hogy a FIFA-n belül kialakult kínos helyzet rendkívül negatívan befolyásolja a labdarúgás egészének megítélését;

4.      nyomatékosan hangsúlyozza, hogy a futballon, mint sporton, nem ejt foltot a korrupció kultúrája, és a labdarúgást minden eszközzel meg kell védeni attól, hogy a FIFA-n belüli jelenlegi folyamatok miatt megbélyegezzék; ismételten hangsúlyozza, hogy a labdarúgásnak és általában a sportnak jelentős pozitív társadalmi hatása van polgárok millióinak mindennapi életére;

5.      hangsúlyozza, hogy mivel a sportot érintő korrupció országhatárokon átnyúló jelenség, a leküzdéséhez valamennyi érdekelt fél, így a közhatóságok, a bűnüldöző ügynökségek, a sportágazat, a sportolók és szurkolók hatékonyabb együttműködésére van szükség, továbbá hangsúlyt kell fektetni az ezen a téren biztosítandó oktatásra és megelőzésre irányuló fellépésekre is;

6.      e tekintetben üdvözli az Erasmus+ keretében megvalósuló új sportprogramot, amely olyan, transznacionális oktatási projekteket támogat, amelyek a sport tisztességességére fenyegetést jelentő, határokon átnyúló veszélyekkel – például a dopping, a mérkőzések eredményének befolyásolása és az erőszak, továbbá az intolerancia és a megkülönböztetés valamennyi formája – foglalkoznak, valamint a jó sportirányítás előmozdítását és támogatását célozza;

7.      emlékeztet arra, hogy a sportban a felelősségteljes irányítás az egyik feltétele a sportszervezetek önállóságának és önszabályozásának az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a demokrácia elveivel összhangban, és hangsúlyozza a zéró tolerancia elvének szükségességét a sporthoz kapcsolódó korrupció tekintetében; hangsúlyozza, hogy szükség van valamennyi érdekelt megfelelő képviseletére a döntéshozatali folyamatban; meggyőződése, hogy sürgős szükség van a FIFA-n belüli, mélyreható szerkezeti reformok végrehajtására;

8.      sürgeti a FIFA végrehajtó bizottságát, hogy hajtson végre szerkezeti reformokat a szervezeten belüli átláthatóság és elszámoltathatóság megvalósítása, valamint a nyílt, kiegyensúlyozott és demokratikus döntéshozatali folyamatok biztosítása érdekében;

9.      úgy véli, hogy ez széles körű reformfolyamatot tesz szükségessé, ideértve a FIFA alapszabályának, felépítésének, szabályainak, működési politikáinak és gyakorlatainak felülvizsgálatát;

10.    úgy véli, hogy a FIFA végrehajtó bizottsága tagjainak hivatali idejére vonatkozó korlátozások, valamint a döntéshozatali folyamatok és az ügyvezetői és felsővezetői díjazások átláthatóságának bevezetése elengedhetetlen a szervezet hitelességének visszaállításához;

11.    sürgeti a FIFA-t, hogy írjon elő szigorú etikai normákat és magatartási kódexet a vezetőség és a végrehajtó bizottság számára, és ezek betartását egy független ellenőrző testület felügyelje;

12.    felhívja az összes szerződéses szponzort és műsorszolgáltatót, hogy a sporthoz kapcsolódó korrupciót elítélő nyilatkozatok révén ösztönözze és támogassa a FIFA-n belüli reformfolyamatot;

13.    felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a sportra vonatkozó uniós munkaterven belül fokozzák a jó kormányzással kapcsolatos munkát és fellépéseket, illetve állapítsák meg a fontossági sorrendet, valamint biztosítsák, hogy a nemzeti szövetségek teljes mértékben részt vesznek a jobb kormányzást célzó, európai és nemzetközi szintű fellépésekben;

14.    támogatja a sport érdekeit képviselő köz- és magánszféra közötti partnerségeket valamint a korrupció elleni küzdelemért felelős hatóságokat a tagállamokban a sportágazattal kapcsolatban folytatott korrupció és pénzmosás elleni küzdelemben;

15.    felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal összehangolt módon és az Interpollal, az Europollal és az Eurojusttal együttműködésben hozzon megfelelő intézkedéseket minden olyan eset kezelése céljából, amelyben felmerül a FIFA-tisztviselők által az EU területén esetlegesen elkövetett korrupció gyanúja;

16.    felszólítja a tagállamokat, hogy közös nyomozócsoportok segítségével és a vádhatóságok közötti együttműködés révén fokozzák az európai bűnüldözési együttműködést; hangsúlyozza a sport területén folytatott jogellenes tevékenységek elleni küzdelemre, valamint a sportágazati irányító szervezetek tényleges integritásának biztosítására irányuló intézkedések bevezetésének és hatékony érvényesítésének fontosságát;

17.    felhívja a tagállamokat, hogy írják alá az Európa Tanács sportversenyek tiltott befolyásolásáról szóló egyezményét, azokat a tagállamokat pedig, amelyek már aláírták, felhívja az egyezmény haladéktalan ratifikálására;

18.    üdvözli a negyedik pénzmosási irányelvvel kapcsolatos, közelmúltbeli megállapodást; felhívja a Bizottságot a pénzmosás elleni jogszabályok következetes felülvizsgálatára az Európai Unióban bejegyzett, sportirányítással foglalkozó szervezetek és azok tisztviselői megfelelő ellenőrzésének biztosítása érdekében;

19.    ragaszkodik ahhoz, hogy a FIFA irányításával kapcsolatos korrupció elleni küzdelmet egyúttal kísérjék a FIFA részéről a korrupció egyéb formái – így a sportmérkőzések eredményének tiltott befolyásolása – elleni, egyértelmű kötelezettségvállalások és intézkedések;

20.    hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a professzionális futball valamennyi jövőbeli reformja foglaljon magába a sportolók, edzők és csapatok jogainak védelmét célzó, érdemi rendelkezéseket; ezzel összefüggésben hangsúlyozza a harmadik felek európai sportban tevékeny játékosokra vonatkozó tulajdonjogával kapcsolatos kérdések tisztázásának fontosságát;

21.    rendkívül fontosnak tartja, hogy Svájc és az Egyesült Államok igazságügyi rendszere kivizsgálja a FIFA végrehajtó bizottságának azt a döntését, miszerint a 2018-as és a 2022-es világbajnokság megrendezésének jogát Oroszországnak és Katarnak ítéli;

22.    kéri az Európai Labdarúgó-szövetséget (UEFA) és a nemzeti futballszövetségeket, hogy fokozzák a FIFA alapvető belső reformjainak 2016-ig történő végrehajtására tett erőfeszítéseiket;

23.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnek (FIFA), az Európai Labdarúgó-szövetségnek (UEFA), a nemzeti futballszövetségeknek, az Európai Hivatásos Labdarúgó Ligák Szervezetének (EPFL), az Európai Klubok Szövetségének (ECA) és a Hivatásos Labdarúgók Nemzetközi Szövetségének (FIFPRO).

 

(1)

HL C 239. E, 2013.8.20., 46. o.

(2)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0098.

(3)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0444.

(4)

HL L 192., 2003.7.31., 54. o.

(5)

HL C 183., 2014.6.14., 12. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat