Proċedura : 2015/2730(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B8-0549/2015

Testi mressqa :

B8-0549/2015

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 11/06/2015 - 5.5
CRE 11/06/2015 - 5.5
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2015)0233

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PDF 157kWORD 91k
Ara wkoll il-mozzjoni għal riżoluzzjoni komuni RC-B8-0548/2015
8.6.2015
PE558.923v01-00
 
B8-0549/2015

imressqa wara d-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura


dwar ir-rivelazzjonijiet reċenti ta' każijiet ta' korruzzjoni fl-ogħla livelli tal-FIFA (2015/2730(RSP))


Silvia Costa, Luigi Morgano, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Vilija Blinkevičiūtė, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Eider Gardiazabal Rubial, Emilian Pavel, Momchil Nekov, Giorgos Grammatikakis f'isem il-Grupp S&D

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-rivelazzjonijiet reċenti ta' każijiet ta' korruzzjoni fl-ogħla livelli tal-FIFA (2015/2730(RSP))  
B8‑0549/2015

Il-Parlament Ewropew,

–       wara li kkunsidra l-iskandlu tal-korruzzjoni reċenti li jinvolvi għadd ta' uffiċjali għoljin tal-FIFA,

–       wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta' Jannar 2011 bit-titolu "L-Iżvilupp tad-Dimensjoni Ewropea fl-Isport" (COM(2011)0012),

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-2 ta' Frar 2012 dwar id-dimensjoni Ewropea fl-isport(1),

–       wara li kkunsidra l-White Paper dwar l-Isport tal-Kummissjoni tal-11 ta' Lulju 2007 (COM(2007)0391),

–       wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Ġunju 2011 bit-titolu "Nissieltu kontra l-Korruzzjoni fl-UE" (COM(2011)0308),

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Marzu 2013 dwar ix-xiri tal-logħob u l-korruzzjoni fl-isport(2),

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Ottubru 2013 dwar il-kriminalità organizzata, il-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus: rakkomandazzjonijiet dwar azzjonijiet u inizjattivi li għandhom jittieħdu(3),

–       wara li kkunsidra r-Rapport tal-UE Kontra l-Korruzzjoni, maħruġ mill-Kummissjoni fit-3 ta' Frar 2014 (COM(2014)0038),

–       wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Kummissarju Navracsics wara r-riżenja tal-President tal-FIFA, Joseph Blatter, fit-3 ta' Ġunju 2015,

–       wara li kkunsidra l-programm tal-isport il-ġdid fl-ambitu ta' Erasmus+, li wieħed mill-għanijiet tiegħu huwa li jindirizza theddidiet transfruntieri għall-integrità tal-isport, bħad-doping, ix-xiri tal-logħob u l-vjolenza, kif ukoll kull tip ta' intolleranza u diskriminazzjoni, u li jippromwovi u jappoġġja l-governanza tajba fl-isport,

–       wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Novembru 2012 għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza l-parteċipazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea, f'isem l-UE, fin-negozjati għal konvenzjoni internazzjonali tal-Kunsill tal-Ewropa biex tiġi miġġielda l-manipulazzjoni tar-riżultati tal-isport (COM(2012)0655),

–       wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Manipulazzjoni tal-Kompetizzjonijiet Sportivi tat-18 ta' Settembru 2014,

–       wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2003/568/ĠAI tat-22 ta' Lulju 2003 dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni fis-settur privat(4),

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Kunsill u tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri, imlaqqgħin fil-Kunsill, tal-21 ta' Mejju 2014 dwar Pjan ta' Ħidma tal-Unjoni Ewropea għall-Isport (2014-2017)(5),

–       wara li kkunsidra l-"Programm ta' Stokkolma – Ewropa miftuħa u sigura għas-servizz u l-protezzjoni taċ-ċittadini",

–       wara li kkunsidra l-qbil dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-għanijiet ta' ħasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu (COM(2013)0045),

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa tat-23 ta' April 2015 dwar ir-riforma tal-governanza tal-futbol,

–       wara li kkunsidra l-Artikolu 2 tal-Istatuti tal-FIFA, li jistabbilixxi li l-objettivi tal-FIFA jinkludu dawn li ġejjin: "il-promozzjoni tal-integrità, l-etika u l-fair play fil-prospettiva tal-prevenzjoni ta' kull metodu jew prattika, bħall-korruzzjoni, id-doping jew il-manipulazzjoni tal-logħob, li jistgħu jipperikolaw l-integrità tal-logħob, il-kompetizzjonijiet, il-plejers, l-uffiċjali u l-membri jew jagħtu lok għal abbuż tal-Association Football",

–       wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.     billi l-integrità tal-organizzazzjonijiet sportivi hija ta' importanza kbira, peress li kemm l-isport professjonistiku, kif ukoll dak tad-dilettanti, jiżvolġu rwol fundamentali fil-promozzjoni globali tal-paċi, tar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u tas-solidarjetà, iġibu benefiċċji ekonomiċi u ta' saħħa lis-soċjetajiet u għandhom rwol essenzjali fl-għoti ta' importanza lill-valuri edukattivi u kulturali fundamentali kif ukoll fil-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali;

B.     billi 14-il uffiċjal tal-FIFA, inkluż il-Viċi President, ġew arrestati nhar is-27 ta' Mejju 2015 mill-awtoritajiet Svizzeri fi Zurich;

C.     billi l-arresti saru fuq talba tad-Dipartiment tal-Ġustizzja tal-Istati Uniti;

D.     billi l-14-il uffiċjal tal-FIFA jinsabu taħt investigazzjoni mill-FBI minħabba korruzzjoni bl-involviment ta' tixħim li tammonta għal aktar minn USD 150 miljun;

E.     billi l-awtoritajiet tal-Isvizzera u tal-Istati Uniti taw bidu wkoll għal investigazzjoni kriminali separata dwar il-modalitajiet tal-aġġudikazzjoni lir-Russja u lill-Qatar tal-Kampjonati tat-Tazza tad-Dinja tal-2018 u tal-2022 rispettivament;

F.     billi l-isport jirrappreżenta settur kbir u li qed jespandi malajr tal-ekonomija tal-UE u jagħti kontribut importanti lit-tkabbir u lill-impjiegi, b'valur miżjud u effetti fuq l-impjiegi li jaqbżu r-rati medji tat-tkabbir;

G.     billi l-korruzzjoni hija qasam tal-kriminalità partikolarment gravi b'dimensjoni transfruntiera u spiss għandha implikazzjonijiet lil hinn mill-fruntieri tal-UE, u billi l-UE għandha dritt ġenerali li taġixxi fil-qasam tal-politika kontra l-korruzzjoni;

H.     billi l-Artikolu 67 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jistabbilixxi li l-Unjoni għandha l-obbligu li tassigura livell għoli ta' sigurtà, anki permezz tal-prevenzjoni u tal-ġlieda kontra l-kriminalità u l-approssimazzjoni tal-liġijiet kriminali, u billi l-Artikolu 83 tat-TFUE jelenka l-korruzzjoni fost il-kriminalità partikolarment gravi ta' dimensjoni transfruntiera;

I.      billi l-Kummissjoni u l-Kunsill irrikonoxxew il-bżonn ta' sħubija bejn l-entitajiet ta' tmexxija tal-futbol u l-awtoritajiet pubbliċi għal finijiet ta' governanza tajba tal-logħba, li tirrispetta n-natura awtoregolatorja tal-isport professjonistiku u li wasslet għad-djalogu strutturat dwar l-isport;

J.      billi l-korruzzjoni, jekk ma tiġix affrontata b'urġenza u b'mod adegwat, tista' timmina l-fiduċja fl-istituzzjonijiet sportivi u thedded l-integrità tal-isport kollu kemm hu;

K.     billi l-avvenimenti sportivi ewlenin joffru opportunitajiet straordinarji biex jinfirxu l-valuri u l-prinċipji marbutin mal-isport;

L.     billi t-trasparenza, ir-responsabbiltà u d-demokrazija – fi kliem ieħor, il-governanza tajba – fl-organizzazzjonijiet sportivi jikkostitwixxu rekwiżiti preliminari għal reġim awtoregolatorju, u għall-moviment sportiv biex jipprevjeni u jiġġieled kontra l-frodi u l-korruzzjoni fl-isport b'mod effikaċi u f'livell strutturat;

M.    billi sal-lum 18-il pajjiż (inklużi disa' Stati Membri tal-UE) iffirmaw l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Manipulazzjoni tal-Kompetizzjonijiet Sportivi, iżda billi s'issa n-Norveġja biss irratifikatha; billi l-Konvenzjoni se tidħol fis-seħħ wara r-ratifika min-naħa ta' almenu ħames firmatarji (tlieta minnhom iridu jkunu membri tal-Kunsill tal-Ewropa), mistennija li ssir sal-2016;

N.     billi l-Kummissarju inkarigat mill-Edukazzjoni, il-Kultura, iż-Żgħażagħ u l-Isport, fid-dikjarazzjoni tiegħu tat-3 ta' Ġunju 2015, ikkundanna l-aħħar żviluppi fi ħdan il-FIFA u appella biex terġa' tinġieb il-fiduċja u tiġi stabbilita sistema soda ta' governanza tajba fi ħdan il-FIFA;

O.     billi l-Parlament stieden lill-entitajiet ta' tmexxija tal-futbol jistabbilixxu aktar demokrazija, trasparenza, leġittimità u responsabbiltà (jiġifieri awditjar finanzjarju minn awtorità indipendenti inkarigata mill-awditjar) u governanza tajba, u talab lill-Kummissjoni tagħti gwida dwar kif l-awtoregolamentazzjoni leġittima u adegwata tista' tiġi sostnuta;

P.     billi m'hemm l-ebda dubju li l-futbol huwa l-aktar logħba sportiva popolari fl-UE u fuq skala dinjija;

Q.     billi l-ġlieda kontra l-korruzzjoni tikkostitwixxi waħda mill-prijoritajiet tal-Programm ta' Stokkolma li qiegħed jiggwida lill-azzjonijiet tal-Kummissjoni fil-qasam tal-ġustizzja u l-affarijiet interni;

1.      Jieħu nota tal-att ta' akkuża mressaq mill-Avukat Ġenerali tal-Istati Uniti, Loretta Lynch, li allegat korruzzjoni bla rażan, sistemika u radikata fi ħdan il-FIFA;

2.      Jenfasizza li l-allegazzjonijiet ta' korruzzjoni kontra l-FIFA u n-nuqqas ta' kredibbiltà tagħha se jħallu impatt devastanti fuq l-istruttura piramidali sħiħa tal-futbol, mill-ogħla skaluni tal-futbol professjonistiku sal-klabbs ta' dilettanti ż-żgħar;

3.      Iqis li huwa ta' dispjaċir li l-istat attwali deplorevoli fi ħdan il-FIFA huwa profondament negattiv għar-reputazzjoni tal-futbol kollu kemm hu;

4.      Jenfasizza enerġikament li l-futbol, bħala sport, mhuwiex imtebba' mill-kultura tal-korruzzjoni u jeħtieġ li jitħares, b'kull mezz, milli jkun stigmatizzat kaġun tal-iżviluppi attwali fi ħdan il-FIFA; itenni li l-futbol, u l-isport inġenerali, iħallu impatt soċjali pożittiv profond fuq il-ħajjiet ta' kuljum ta' miljuni ta' ċittadini;

5.      Jenfasizza l-fatt li, fid-dawl tan-natura transnazzjonali tal-korruzzjoni fl-isport, l-isforzi biex din tal-aħħar tkun miġġielda jeħtieġu aktar kooperazzjoni effikaċi fost il-partijiet interessati, fosthom l-awtoritajiet pubbliċi, l-aġenziji inkarigati mill-eżekuzzjoni tal-liġi, l-industrija sportiva, l-atleti u l-partitarji, u għandha tingħata enfasi anki lill-azzjoni mmirata lejn l-edukazzjoni u l-prevenzjoni f'dan il-qasam;

6.      Jilqa' pożittivament, f'dan ir-rigward, il-programm tal-isport il-ġdid fl-ambitu ta' Erasmus+, li jsostni lill-proġetti edukattivi transnazzjonali li jindirizzaw theddidiet transfruntieri għall-integrità tal-isport, bħad-doping, ix-xiri tal-logħob u l-vjolenza, kif ukoll kull tip ta' intolleranza u diskriminazzjoni, u li jimmira li jippromwovi u jappoġġja l-governanza tajba fl-isport;

7.      Ifakkar li l-governanza tajba fl-isport hija kundizzjoni preliminari għall-awtonomija u għall-awtoregolamentazzjoni tal-organizzazzjonijiet sportivi, f'konformità mal-prinċipji tat-trasparenza, tar-responsabbiltà u tad-demokrazija, u jenfasizza l-bżonn ta' politika ta' tolleranza żero fir-rigward tal-korruzzjoni fl-isport; jenfasizza l-bżonn għal rappreżentanza xierqa tal-partijiet interessati kollha fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet; huwa konvint li huma urġenti riformi strutturali fil-fond fi ħdan il-FIFA;

8.      Iħeġġeġ lill-Kumitat Eżekuttiv tal-FIFA jimplimenta riformi strutturali bil-għan li jwettaq it-trasparenza u r-responsabbiltà u jiggarantixxi proċessi ta' teħid tad-deċiżjonijiet miftuħa, ibbilanċjati u demokratiċi fi ħdan il-FIFA;

9.      Jemmen li dan ikun jeħtieġ proċess ta' riforma wiesa', inkluż rieżami tal-istatuti, tal-istruttura, tal-kodiċi u tal-politiki u l-prattiki operattivi tal-FIFA;

10.    Jemmen li l-introduzzjoni ta' limiti għall-mandati tal-membri tal-Kumitat Eżekuttiv tal-FIFA, flimkien mat-trasparenza fir-rigward tal-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet u r-rimunerazzjoni tal-livell maniġerjali eżekuttiv u għoli, hija fundamentali biex terġa' tinġieb il-kredibbiltà;

11.    Iħeġġeġ lill-FIFA timplimenta standards etiċi rigorużi u kodiċi ta' kondotta għal-livell maniġerjali u għall-Kumitat Eżekuttiv tagħha, li għandhom jiġu sorveljati minn entità ta' monitoraġġ indipendenti;

12.    Jistieden lill-isponsors u lix-xandara b'kuntratt jinkoraġġixxu u jsostnu proċess ta' riforma fi ħdan il-FIFA billi joħorġu dikjarazzjonijiet pubbliċi kontra l-korruzzjoni fl-isport;

13.    Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jintensifikaw u jagħtu prijorità lix-xogħol u lill-azzjonijiet relatati mal-governanza tajba fi ħdan il-Pjan ta' Ħidma tal-UE għall-Isport, u jaċċertaw li l-assoċjazzjonijiet nazzjonali jkunu involuti bis-sħiħ fl-azzjoni mmirata lejn it-titjib tal-governanza fil-livell Ewropew u internazzjonali;

14.    Isostni s-sħubijiet pubbliċi-privati li jirrappreżentaw l-interessi sportivi, u l-awtoritajiet antikorruzzjoni, fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-ħasil ta' flus fl-Istati Membri f'dak li għandu x'jaqsam mas-settur tal-isport;

15.    Jistieden lill-Kummissjoni, f'koordinament mal-Istati Membri u f'kooperazzjoni mal-Interpol, ma' Europol u ma' Eurojust, tadotta provvedimenti adegwati biex tindirizza kull indikazzjoni eventwali ta' korruzzjoni min-naħa tal-uffiċjali tal-FIFA fit-territorju tal-UE;

16.    Jitlob li l-Istati Membri jtejbu l-kooperazzjoni fl-infurzar tal-liġijiet Ewropej permezz ta' timijiet ta' investigazzjoni konġunta u kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet ta' prosekuzzjoni; jenfasizza l-bżonn ta' introduzzjoni u ta' eżekuzzjoni effikaċi tal-miżuri biex jiġu miġġielda l-attivitajiet illegali fl-isport u tiġi garantita l-integrità effikaċi tal-organizzazzjonijiet ta' tmexxija tagħhom;

17.    Jistieden lill-Istati Membri jiffirmaw l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Manipulazzjoni tal-Kompetizzjonijiet Sportivi u lill-firmatarji tagħha jirratifikawha mill-aktar fis;

18.    Jilqa' pożittivament il-ftehim reċenti dwar ir-Raba' Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus; jistieden lill-Kummissjoni tirrieżamina b'mod konsistenti l-leġiżlazzjoni kontra l-ħasil tal-flus biex tiżgura li jkun hemm skrutinju suffiċjenti tal-entitajiet ta' tmexxija tal-isport reġistrati fl-UE u l-uffiċjali tagħhom;

19.    Jinsisti li l-ġlieda kontra l-korruzzjoni fir-rigward tal-governanza tal-FIFA tkun ukoll akkumpanjata minn impenji u miżuri ċari min-naħa tal-FIFA kontra forom oħrajn ta' korruzzjoni, partikolarment ix-xiri tal-logħob;

20.    Jisħaq fuq il-bżonn li r-riformi kollha tal-futur fl-ambitu tal-futbol professjonali jinkludu provvedimenti sostanzjali li jħarsu d-drittijiet tal-atleti, tal-ħarrieġa u tat-timijiet; jissottolinja, f'dan ir-rigward, l-importanza li tkun indirizzata s-sjieda ta' terzi tal-atleti fl-isport Ewropew;

21.    Jissottolinja l-importanza enormi tal-investigazzjoni tas-sistemi ġudizzjarji tal-Isvizzera u tal-Istati Uniti fid-deċiżjoni, meħuda mill-Kumitat Eżekuttiv tal-FIFA, li taġġudika l-Kampjonati tat-Tazza tad-Dinja tal-2018 u tal-2022 lir-Russja u lill-Qatar rispettivament;

22.    Jitlob lill-Unjoni tal-Assoċjazzjonijiet Ewropej tal-Futbol (UEFA) u lill-assoċjazzjonijiet nazzjonali tal-futbol jintensifikaw l-isforzi tagħhom biex jimplimentaw, sal-2016, il-miżuri ta' riforma fundamentali fi ħdan il-FIFA;

23.    Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lill-Federazzjoni Internazzjonali tal-Association Football (FIFA), lill-Unjoni tal-Assoċjazzjonijiet Ewropej tal-Futbol (UEFA), lill-assoċjazzjonijiet nazzjonali tal-futbol, lill-Assoċjazzjoni tal-Legi Ewropej tal-Futbol Professjonali (EPFL), lill-Assoċjazzjoni tal-Klabbs Ewropej (ECA) u lill-Federazzjoni Internazzjonali tal-Plejers Professjonisti tal-Futbol (FIFPRO).

(1)

ĠU C 239 E, 20.8.2013, p. 46.

(2)

Testi adottati, P7_TA(2013)0098.

(3)

Testi adottati, P7_TA(2013)0444.

(4)

ĠU L 192, 31.7.2003, p. 54.

(5)

ĠU C 183, 14.6.2014, p. 12.

Avviż legali - Politika tal-privatezza