Procedūra : 2015/2730(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0571/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0571/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 11/06/2015 - 5.5
CRE 11/06/2015 - 5.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0233

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 161kWORD 76k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0548/2015
8.6.2015
PE558.925v01-00
 
B8-0571/2015

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par nesen atklātajiem augsta līmeņa korupcijas gadījumiem FIFA (2015/2730(RSP))


Daniel Dalton, Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Emma McClarkin ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par nesen atklātajiem augsta līmeņa korupcijas gadījumiem FIFA (2015/2730(RSP))  
B8‑0571/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā 2012. gada 2. februāra rezolūciju par Eiropas dimensiju sportā(1),

–       ņemot vērā Eiropas Savienības sporta darba plānu (2014–2017),

–       ņemot vērā Parlamenta 2013. gada 14. marta rezolūciju par rezultātu sarunāšanu un korupciju sportā(2),

–       ņemot vērā 2007. gada 11. jūlija Balto grāmatu par sportu (COM(2007)0391),

–       ņemot vērā Komisijas 2011. gada 18. janvāra paziņojumu „Attīstīt Eiropas dimensiju sportā” (COM(2011)0012),

–       ņemot vērā Komisijas 2011. gada 6. jūnija paziņojumu „Korupcijas apkarošana ES” (COM(2011)0308),

–       ņemot vērā 2014. gada 18. septembrī Eiropas Padomes par sportu atbildīgo ministru 13. konferencē pieņemtās rezolūcijas;

–       ņemot vērā Finanšu darījumu darba grupas ieteikumus par starptautiskajiem standartiem cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu un ieroču izplatīšanas finansēšanu,

–       ņemot vērā nesen pieņemto Eiropas Savienības 4. tiesību aktu kopumu par vēršanos pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu;

–       ņemot vērā FIFA statūtu 2. mērķa e) punktu, kuri tika pieņemti gada FIFA 64. kongresā Sanpaulu 2014. gada 11. jūnijā un stājās spēkā 2015. gada 1. aprīlī: „veicināt integritāti, ētiku un godīgu spēli, lai novērstu visas tādas metodes vai praksi kā, piemēram, korupciju, dopinga lietošanu vai vienošanos par spēļu iznākumu, kas var apdraudēt spēļu un sacensību godīgumu, kā arī spēlētāju un ierēdņu profesionālo godprātību vai novest pie Futbola federāciju asociācijas ļaunprātīgas izmantošanas”,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā 2015. gada 27. maijā ASV tiesībsargājošās iestādes apsūdzēja 14 amatpersonas, tostarp deviņus pašreizējos un bijušos FIFA vadītājus, cita starpā izspiešanā un sazvērestībā, lai legalizētu nelikumīgi iegūtu līdzekļus, saistībā ar apsūdzēto piedalīšanos 24 gadu shēmā, kura izveidota nolūkā iegūt sev materiālus labumus, izmantojot korupciju starptautiskajā futbolā; tā kā vienlaicīgi tika paziņots, ka četri individuāli apsūdzētie un divi apsūdzētie uzņēmumi atzinuši savu vainu;

B.     tā kā attiecībā uz apsūdzētajiem tika apgalvots, ka viņi ir sistemātiski maksājuši vai piekrituši maksāt ievērojami vairāk nekā USD 150 miljonus kukuļos, lai iegūtu ienesīgas starptautisku futbola turnīru pārdošanas un pārraides tiesības plašsaziņas līdzekļos;

C.     tā kā, neskatoties uz arestiem un apsūdzībām, kuras izvirzītas pret FIFA vadītājiem, kā arī krīzi, kas pārņēmusi šo organizāciju, Sepp Blatter 2015. gada 29. maijā no jauna ievēlēja par FIFA priekšsēdētāju; tā kā viņš otrdien, 2. jūnijā paziņoja par savu atkāpšanos no šā amata;

D.     tā kā FIFA galvenajam uzdevumam vajadzēja būt kalpošanai par pasaules populārāka sporta veida aizstāvi, bet tā vietā šīs organizācijas locekļi ir mēģinājuši gūt personīgu labumu, izmantojot spēļu līdzjutēju aizraušanos;

E.     tā kā sports ir lielākā nevalstiskā kustība Eiropā un korupcija sportā ievērojami mazina sabiedrības pārliecību par godīgumu sportā, kuras pamatā ir integritātes un godīgas spēles principi;

F.     tā kā futbols ieņem vadošo pozīciju šajā pasaules mēroga kustībā un to spēlē, un tas iepriecina miljoniem cilvēku visā pasaulē, nodrošinot vairākas sociālas, politiskas un ekonomiskas priekšrocības, kas ir jāsargā;

G.     tā kā pasaules sporta organizācijām, piemēram, FIFA, ir jāievēro visaugstākie pārvaldības, pārredzamības un atbildības standarti, kā to sagaida mūsu valsts līmeņa sporta organizācijas, un jāvadās no Starptautiskās Olimpiskās komitejas piemēra, jo īpaši attiecībā uz būtisku pārvaldības reformu veiksmīgu īstenošanu pēc 2002. gada Soltleiksitijas ziemas olimpisko spēļu korupcijas skandāla un korporatīvo finansētāju, sporta amatpersonu un ASV Kongresa deputātu uzstājīga pieprasījuma;

H.     tā kā starptautiskā sadarbība ir būtiska cīņā pret korupciju un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju starptautiskajās struktūrās un organizācijās;

I.      tā kā šo centienu īstenošanai ir būtiski nepieciešams izstrādāt efektīvus starptautiskus standartus cīņai pret korupciju, tostarp sadarbojoties ar Eiropolu un citām tiesībaizsardzības iestādēm;

J.      tā kā FIFA statūtu, kuri tika pieņemti gada FIFA 64. kongresā Sanpaulu 2014. gada 11. jūnijā un stājās spēkā 2015. gada 1. aprīlī, mērķi ietver arī uzdevumu „veicināt integritāti, ētiku un godīgu spēli, lai novērstu visas tādas metodes vai praksi kā, piemēram, korupciju, dopinga lietošanu vai vienošanos par spēļu iznākumu, kas var apdraudēt spēļu un sacensību godīgumu, kā arī spēlētāju un ierēdņu profesionālo godprātību vai novest pie Futbola federāciju asociācijas ļaunprātīgas izmantošanas”,

1.      pauž sašutumu par tām apsūdzībām šokējošā un zemiskā korupcijā, kas izvirzītas pret FIFA; norāda, ka šie apgalvojumi nebūt nav pārsteidzoši;

2.      aicina sporta organizācijas, dalībvalstis un ES pilnībā sadarboties saistībā ar visām pašreizējām un turpmākām izmeklēšanas procedūrām apsūdzībās par korupcijas praksi FIFA;

3.      pauž savu ilgstošo viedokli, ka FIFA ir trūkumiem pilna un korumpēta organizācija, un uzskata, ka organizācija ir nopietni kaitējusi pasaules futbola integritātei;

4.      atzinīgi vērtē to, ka FIFA tagad atrodas būtisku pārmaiņu procesā, kuru rezultātā ir būtiski jāuzlabo tās pārvaldība, pārredzamība un pārskatatbildība, lai atjaunotu uzticēšanos futbolam;

5.      atzinīgi vērtē pētniecisko žurnālistiku, kas pauda nopietnas bažas par korupciju FIFA un saistībā ar pieteikumu izskatīšanas procedūru par tiesībām rīkot Pasaules kausa izcīņu;

6.      nosoda to, ka FIFA nav pilnībā publiskojusi M. J. Garcia ziņojumu par pretrunīgo pieteikumu izskatīšanas procedūru par tiesībām rīkot Pasaules kausa izcīņu 2018. un 2022. gadā, kaut gan piekrita publicēt šo ziņojumu2014. gada decembrī, bet līdz šim nav vēl to izdarījusi;

7.      pauž nopietnas bažas par to, ka FIFA kā pasaules futbola pārvaldības struktūras uzticamība un tādējādi arī tās spēja apvienot pasaules futbolu paliks aptraipīta, kamēr netiks iecelta jauna vadība, kas var nenotikt vēl turpmākos deviņus mēnešus; aicina FIFA izvēlēties piemērotu pagaidu vadītāju, lai nekavējoties aizstātu Sepp Blatter;

8.      aicina FIFA bez jebkādiem ierobežojumiem apņemties rūpīgi pārskatīt iepriekšējos un pašreizējos lēmumus un procedūras un nodrošināt pilnīgu pārredzamību, lai paredzētu iekšējas pašregulējošas procedūras, finanšu resursu pārvaldību, kas būtu nevainojama, un efektīvus pārkāpumu atklāšanas, izmeklēšanu veikšanas un sankciju noteikšanas mehānismus;

9.      uzskata, ka turpmākām reformām ir jāietver stingra kandidātu pārbaude un iecelšanas kārtība vadošajos amatos, kā arī FIFA Ētikas komitejas un Revīzijas un uzraudzības komitejas pārskatīšana, lai aptvertu plašāku elektorātu un pamatprincipu kopumu;

10.    atbalsta kampaņu „New FIFA Now”, lai izveidotu neatkarīgu, nevalstisku FIFA reformu komisiju, kuru pārraudzītu kāda neatkarīga starptautiskai iestāde;

11.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Starptautiskajai Futbola federāciju asociācijai (FIFA), Eiropas Futbola asociāciju savienībai (UEFA), valstu futbola asociācijām, Eiropas Profesionālo futbola līgu asociācijai (EPFL), Eiropas klubu asociācijai (ECA) un Starptautiskajai Profesionālo futbolistu federācijai (FIFPRO).

 

(1)

OV C 239 E, 20.8.2013., 46. lpp.

(2)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0098.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika