Eljárás : 2015/2730(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0572/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0572/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 11/06/2015 - 5.5
CRE 11/06/2015 - 5.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0233

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 153kWORD 92k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0548/2015
8.6.2015
PE558.926v01-00
 
B8-0572/2015

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a FIFA-val kapcsolatban a közelmúltban napvilágra került magas szintű korrupciós ügyekről (2015/2730(RSP))


Ivo Belet, Andrea Bocskor, Esther de Lange, Santiago Fisas Ayxelà, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Esteban González Pons, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Herbert Reul, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver a PPE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a FIFA-val kapcsolatban a közelmúltban napvilágra került magas szintű korrupciós ügyekről (2015/2730(RSP))  
B8‑0572/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a közelmúltbeli, számos magas rangú FIFA-tisztviselőt érintő korrupciós botrányra,

–       tekintettel „A sport európai dimenziójának fejlesztése” című, 2011. január 18-i bizottsági közleményre (COM(2011)0012),

–       tekintettel a sport európai dimenziójáról szóló, 2012. február 2-i állásfoglalására(1),

–       tekintettel a Bizottság 2007. július 11-i, sportról szóló fehér könyvére (COM(2007)0391),

–       tekintettel „A korrupció elleni küzdelem az Európai Unióban” című, 2011. június 6-i bizottsági közleményre (COM(2011)0308),

–       tekintettel a sportmérkőzések eredményének tiltott befolyásolásáról és a sporthoz kapcsolódó korrupcióról szóló, 2013. március 14-i állásfoglalására(2),

–       tekintettel a szervezett bűnözés, a korrupció és a pénzmosás problémájáról: a megvalósítandó intézkedésekre és kezdeményezésekre vonatkozó ajánlásokról szóló 2013. október 23-i állásfoglalására(3),

–       tekintettel a Bizottság „Az Európai Unió antikorrupciós jelentése” című 2014. február 3-i jelentésére (COM(2014)0038),

–       tekintettel Navracsics biztos 2015. június 3-i, Joseph Blatter, FIFA-elnök lemondását követő nyilatkozatára,

–       tekintettel az Erasmus+ keretében megvalósuló új sportprogramra, amelynek egyik célkitűzése, hogy kezelje a sport tisztességességére fenyegetést jelentő, határokon átnyúló veszélyeket – mint például a dopping, a mérkőzések eredményének befolyásolása és az erőszak, továbbá az intolerancia és a megkülönböztetés bármilyen formája –, valamint hogy előmozdítsa és támogassa a jó sportirányítást,

–       tekintettel a sporteredmények befolyásolása elleni küzdelemről szóló Európa tanácsi nemzetközi egyezmény létrehozására irányuló tárgyalásokon az EU nevében történő részvételnek az Európai Bizottság számára történő engedélyezéséről szóló tanácsi határozatra irányuló, 2012. november 13-i bizottsági ajánlásra (COM(2012)0655),

–       tekintettel az Európa Tanács a sportversenyek tiltott befolyásolásáról szóló, 2014. szeptember 18-i egyezményére,

–       tekintettel a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló, 2003. július 22-i tanácsi kerethatározatra,

–       tekintettel a Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által 2014. május 21-én elfogadott állásfoglalásra a sportra vonatkozó uniós munkatervről (2014–2017)(4),

–       tekintettel „A stockholmi program – A polgárokat szolgáló és védő, nyitott és biztonságos Európa” című dokumentumra,

–       tekintettel a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (a pénzmosás elleni negyedik irányelvre) irányuló javaslatra (COM(2013)0045) vonatkozó megállapodásra,

–       tekintettel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2015. április 23-i, a labdarúgás irányításának reformjáról szóló állásfoglalására,

–       tekintettel a FIFA alapszabályának 2. cikkére, amely kimondja, hogy a FIFA céljai többek között a következők: a feddhetetlenség, valamint az etikus és tisztességes játék előmozdítása a mérkőzések, bajnokságok, játékosok, tisztségviselők és tagok feddhetetlenségét veszélyeztető vagy a futball sportban esetleges visszaélésekre lehetőséget adó minden olyan módszer vagy gyakorlat megelőzése céljából, mint a korrupció, a doppingolás vagy a mérkőzések manipulálása,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel a sportszervezetek feddhetetlensége nagy jelentőségű, mivel mind a hivatásos, mind az amatőr sport kulcsszerepet játszik a béke, az emberi jogok és a szolidaritás globális előmozdításában, valamint egészségügyi és gazdasági előnyökkel jár a társadalmak számára, továbbá jelentős szerepet játszik az alapvető oktatási és kulturális értékek kiemelésében és a társadalmi befogadás előmozdításában;

B.     mivel 2015. május 27-én a svájci hatóságok Zürichben letartóztatták a FIFA 14 tisztségviselőjét, köztük az alelnököt;

C.     mivel a letartóztatásokra az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának kérésére került sor;

D.     mivel a FIFA 14 tisztségviselőjével szemben több mint 150 millió dollár összegű kenőpénzt magában foglaló korrupció vádja miatt nyomozást folytat az FBI;

E.     mivel a svájci és az egyesült államokbeli hatóságok külön bűnügyi nyomozást indítottak a 2018-as és a 2022-es világbajnokság Oroszországnak és Katarnak történő odaítélésének módjával kapcsolatban;

F.     mivel a sport az Unió gazdaságának nagy és gyorsan növekvő ágazata, és jelentős mértékben hozzájárul a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez, az átlagos növekedés mértékét meghaladó hozzáadott értékkel és foglalkoztatási hatásokkal;

G.     mivel a korrupció különösen súlyos, határokon átnyúló bűncselekmény, amelynek gyakran az EU több tagállamát érintő és az EU határain túlnyúló vonatkozásai vannak, és mivel az Európai Uniónak általános joga van a korrupcióellenes politika terén való fellépésre;

H.     mivel az EUMSZ 67. cikke kimondja, hogy az Unió a bűncselekmények megelőzésére és leküzdésére irányuló intézkedésekkel, valamint a büntető jogszabályok közelítése révén köteles garantálni a biztonság magas szintjét, és mivel az EUMSZ 83. cikke a korrupciót is felsorolja a több államra kiterjedő vonatkozású, különösen súlyos bűncselekmények között;

I.      mivel a Bizottság és a Tanács is elismerte, hogy szükség van a labdarúgás irányító testületei és az állami hatóságok közötti partnerségre a játék megfelelő, a hivatásos sport önszabályozó jellegét tiszteletben tartó irányítása érdekében, ami a sporttal kapcsolatos strukturált párbeszédhez vezetett;

J.      mivel ha nem orvosolják sürgősen és megfelelő módon, a korrupció alááshatja a sportintézményekbe vetett bizalmat, és a sport egészének tisztaságát is veszélyezteti;

K.     mivel a nagy sportesemények rendkívüli lehetőségeket kínálnak a sporthoz kapcsolódó értékek és elvek terjesztésére;

L.     mivel a sportszervezetekben az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a demokrácia – más szóval a felelősségteljes irányítás – előfeltétele egy ilyen önszabályozó rendszernek, és annak, hogy a sportmozgalom strukturális szinten sikeresen megelőzze és küzdelmet folytasson a sportot érintő csalás és korrupció ellen;

M.    mivel eddig 18 ország (köztük 9 uniós tagállam) írta alá az Európa Tanács a sportversenyek tiltott befolyásolásáról szóló egyezményét, mivel azonban azt eddig csak Norvégia erősítette meg; mivel az egyezmény akkor lép hatályba, ha azt legalább öt aláírója megerősíti (melyek közül háromnak az Európa Tanács tagjának kell lennie), amire várhatóan 2016-ig sor kerül;

N.     mivel az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért felelős tagja 2015. június 3-i nyilatkozatában elítélte a FIFA-nál lezajlott legutóbbi fejleményeket, és felszólított „a bizalom FIFA-n belüli helyreállítására és a felelősségteljes irányítás szilárd rendszerének létrehozására”;

O.     mivel a Parlament felszólította a labdarúgás irányító testületeit, hogy valósítsanak meg szélesebb körű demokráciát, átláthatóságot, legitimitást és elszámoltathatóságot (azaz független ellenőrző hatóság általi pénzügyi ellenőrzést), valamint felelősségteljes irányítást, és felkérte a Bizottságot, hogy nyújtson iránymutatást arra vonatkozóan, hogyan lehet a legitim és megfelelő önszabályozást támogatni;

P.     mivel a labdarúgás messze a legnépszerűbb sport az Európai Unióban és globális szinten egyaránt;

Q.     mivel a korrupció elleni küzdelem a Bizottság bel- és igazságügyi fellépései tekintetében irányadó stockholmi program egyik prioritása;

1.      tudomásul veszi az Egyesült Államok főügyésze, Loretta Lynch által megfogalmazott vádat, miszerint a FIFA szervezetében elharapózott a rendszerszintű és mélyen gyökerező korrupció;

2.      hangsúlyozza, hogy a FIFA-val szembeni korrupciós vádak és a FIFA hitelességének hiánya pusztító hatással lesz a teljes futballpiramisra, a professzionális futball csúcsától kezdve az amatőr kiscsapatokig;

3.      sajnálatosnak tartja, hogy a FIFA-n belül kialakult kínos helyzet rendkívül negatívan befolyásolja a labdarúgás egészének megítélését;

4.      nyomatékosan hangsúlyozza, hogy a korrupció kultúrája független a futball sporttól, és a labdarúgást minden eszközzel meg kell védeni attól, hogy a FIFA-n belüli jelenlegi folyamatok miatt megbélyegezzék; ismételten hangsúlyozza, hogy a labdarúgásnak és általában a sportnak jelentős pozitív társadalmi hatása van polgárok millióinak mindennapi életére;

5.      hangsúlyozza, hogy mivel a sportot érintő korrupció országhatárokon átnyúló jelenség, a leküzdéséhez valamennyi érdekelt fél, így a közhatóságok, a bűnüldöző hatóságok, a sportágazat, a sportolók és szurkolók hatékonyabb együttműködésére van szükség, továbbá hangsúlyt kell fektetni az ezen a téren biztosítandó oktatásra és megelőzésre irányuló fellépésekre is;

6.      e tekintetben üdvözli az Erasmus+ keretében megvalósuló új sportprogramot, amely olyan transznacionális oktatási projekteket támogat, amelyek a sport tisztaságára fenyegetést jelentő, határokon átnyúló veszélyekkel – például a doppinggal, a mérkőzések eredményének befolyásolásával és az erőszakkal, továbbá az intoleranciával és a megkülönböztetés valamennyi formájával – foglalkoznak, valamint a jó sportirányítás előmozdítását és támogatását célozza;

7.      emlékeztet arra, hogy a sportban a felelősségteljes irányítás az egyik előfeltétele a sportszervezetek önállóságának és önszabályozásának az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a demokrácia elveivel összhangban, és hangsúlyozza a zéró tolerancia elvének szükségességét a sporthoz kapcsolódó korrupció tekintetében; hangsúlyozza, hogy szükség van valamennyi érdekelt megfelelő képviseletére a döntéshozatali folyamatban; meggyőződése, hogy sürgős szükség van a FIFA-n belüli, mélyreható szerkezeti reformok végrehajtására;

8.      sürgeti a FIFA végrehajtó bizottságát, hogy hajtson végre szerkezeti reformokat a szervezeten belüli átláthatóság és elszámoltathatóság megvalósítása, valamint a nyílt, kiegyensúlyozott és demokratikus döntéshozatali folyamatok biztosítása érdekében;

9.      úgy véli, hogy ez széles körű reformfolyamatot tesz szükségessé, ideértve a FIFA alapszabályának, szerkezetének, szabályzatainak, működési szabályzatainak és gyakorlatainak felülvizsgálatát;

10.    úgy véli, hogy a FIFA végrehajtó bizottsága tagjainak hivatali idejére vonatkozó korlátozások, valamint a döntéshozatali folyamatok és az ügyvezetői és felsővezetői díjazások átláthatóságának bevezetése elengedhetetlen a szervezet hitelességének visszaállításához;

11.    sürgeti a FIFA-t, hogy vezessen be szigorú etikai normákat és magatartási kódexet a vezetőség és a végrehajtó bizottság számára, és ezek betartását egy független ellenőrző testület felügyelje;

12.    felhívja az összes szerződéses szponzort és műsorszolgáltatót, hogy a sporthoz kapcsolódó korrupciót elítélő nyilatkozatok révén ösztönözze és támogassa a FIFA-n belüli reformfolyamatot;

13.    felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a sportra vonatkozó uniós munkaterven belül fokozzák a felelősségteljes irányítással kapcsolatos munkát és fellépéseket, illetve állapítsák meg a fontossági sorrendet, valamint biztosítsák, hogy a nemzeti szövetségek teljes mértékben vegyenek részt a jobb irányítást célzó, európai és nemzetközi szintű fellépésekben;

14.    támogatja a sport érdekeit képviselő, köz- és magánszféra közötti partnerségeket, valamint a korrupció elleni küzdelemért felelős hatóságokat a tagállamokban a sportágazathoz kapcsolódó korrupció és pénzmosás elleni küzdelemben;

15.    felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal összehangolt módon és az Interpollal, az Europollal és az Eurojusttal együttműködésben hozzon megfelelő intézkedéseket minden olyan eset kezelése céljából, amelyben felmerül a FIFA-tisztviselők által az EU területén esetlegesen elkövetett korrupció gyanúja;

16.    felszólítja a tagállamokat, hogy közös nyomozócsoportok segítségével és a vádhatóságok közötti együttműködés révén fokozzák az európai bűnüldözési együttműködést; hangsúlyozza a sport területén folytatott jogellenes tevékenységek elleni küzdelemre, valamint a sportágazati irányító szervezetek tényleges integritásának biztosítására irányuló intézkedések bevezetésének és hatékony érvényesítésének fontosságát;

17.    felhívja a tagállamokat, hogy írják alá az Európa Tanács a sportversenyek tiltott befolyásolásáról szóló egyezményét, valamint azokat a tagállamokat, amelyek már aláírták, felhívja az egyezmény haladéktalan ratifikálására;

18.    felszólítja a Bizottságot annak értékelésére, hogy a pénzmosásra vonatkozó európai uniós jogszabállyal kapcsolatban a közelmúltban született megállapodás elegendő-e az EU-ban bejegyzett sportirányító szervek és azok tisztviselői által elkövetett pénzmosás felszámolásához, és hogy szükség van-e bármilyen kiigazításra a bankszámláik megfelelő ellenőrzésének lehetővé tétele érdekében;

19.    ragaszkodik ahhoz, hogy a FIFA irányításával kapcsolatos korrupció elleni küzdelmet egyúttal kísérjék a FIFA részéről a korrupció egyéb formái – így különösen a sportmérkőzések eredményének tiltott befolyásolása – elleni, egyértelmű kötelezettségvállalások és intézkedések;

20.    hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a professzionális futball valamennyi jövőbeli reformja foglaljon magába a sportolók, edzők és csapatok jogainak védelmét célzó, érdemi rendelkezéseket; ezzel összefüggésben hangsúlyozza a harmadik felek európai sportban érdekelt játékosokra vonatkozó tulajdonjogával kapcsolatos kérdések tisztázásának fontosságát;

21.    rendkívül fontosnak tartja, hogy Svájc és az Egyesült Államok igazságügyi rendszere kivizsgálja a FIFA végrehajtó bizottságának azt a döntését, miszerint a 2018-as és a 2022-es világbajnokság megrendezésének jogát Oroszországnak és Katarnak ítéli;

22.    kéri az Európai Labdarúgó-szövetséget (UEFA) és a nemzeti futballszövetségeket, hogy fokozzák a FIFA alapvető belső reformjainak 2016 végéig történő végrehajtására tett erőfeszítéseiket;

23.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnek (FIFA), az Európai Labdarúgó-szövetségnek (UEFA), a nemzeti futballszövetségeknek, az Európai Hivatásos Labdarúgó Ligák Szervezetének (EPFL), az Európai Klubok Szövetségének (ECA) és a Hivatásos Labdarúgók Nemzetközi Szövetségének (FIFPRO).

 

(1)

HL C 239. E, 2013.8.20., 46. o.

(2)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0098.

(3)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0444.

(4)

HL C 183., 2014.6.14., 12. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat