Prijedlog rezolucije - B8-0574/2015Prijedlog rezolucije
B8-0574/2015

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o nedavno razotkrivenim slučajevima korupcije na visokoj razini u FIFA-i

  8.6.2015 - (2015/2730(RSP))

  podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije
  u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

  Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Marco Valli, Marco Zanni u ime Kluba zastupnika EFDD-a

  Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0548/2015

  Postupak : 2015/2730(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  B8-0574/2015
  Podneseni tekstovi :
  B8-0574/2015
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  B8‑0574/2015

  Rezolucija Europskog parlamenta o nedavno razotkrivenim slučajevima korupcije na visokoj razini u FIFA-i

  (2015/2730(RSP))

  Europski parlament,

  –       uzimajući u obzir nedavni korupcijski skandal u koji je uključeno nekoliko visokih dužnosnika FIFA-e,

  –       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 2. veljače 2012. o europskoj dimenziji u sportu[1],

  –       uzimajući obzir svoju Rezoluciju od 14. ožujka 2013. o namještanju utakmica i korupciji u sportu[2],

  –       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 23. listopada 2013. o organiziranom kriminalu, korupciji i pranju novca: preporuke za radnje i inicijative koje treba poduzeti[3],

  –       uzimajući u obzir Izvješće Komisije o suzbijanju korupcije u EU-u od 3. veljače 2014. (COM(2014)0038),

  –       uzimajući u obzir bijelu knjigu Komisije o sportu od 11. srpnja 2007. (COM(2007)0391),

  –       uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 18. siječnja 2011. pod nazivom „Razvoj europske dimenzije u sportu” (COM(2011)0012),

  –       uzimajući u obzir Konvenciju Ujedinjenih naroda protiv korupcije od 31. listopada 2003.,

  –       uzimajući u obzir Okvirnu odluku Vijeća 2003/568/PUP od 22. srpnja 2003. o borbi protiv korupcije u privatnom sektoru[4],

  –       uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 6. lipnja 2011. pod nazivom „Borba protiv korupcije u EU-u” (COM(2011)0308),

  –       uzimajući u obzir Okvirnu odluku Vijeća 2008/841/PUP o borbi protiv organiziranog kriminala[5],

  –       uzimajući u obzir Konvenciju Vijeća Europe o namještanju sportskih natjecanja od 18. rujna 2014.,

  –       uzimajući u obzir prijedlog Komisije od 2. ožujka 2015. za Odluku Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Konvencije Vijeća Europe o namještanju sportskih natjecanja s obzirom na pitanja koja nisu povezana s materijalnim kaznenim pravom i pravosudnom suradnjom u kaznenim stvarima (COM(2015)0084),

  –       uzimajući u obzir izjavu povjerenika Navracsicsa od 3. lipnja 2015. nakon ostavke predsjednika FIFA-e,

  –       uzimajući u obzir novi program za sport u okviru programa Erasmus+ u kojem je jedan od ciljeva obračunavanje s prekograničnim prijetnjama integritetu sporta kao što su doping, namještanje utakmica i nasilje, zajedno sa svim oblicima netolerancije i diskriminacije, te promicanje i podržavanje dobrog upravljanja u sportu,

  –       uzimajući u obzir Rezoluciju Vijeća i predstavnika vlada država članica, koji su se sastali unutar Vijeća, od 21. svibnja 2014., o Planu rada Europske unije u području sporta (2014. – 2017.)[6],

  –       uzimajući u obzir „Stockholmski program ‒ otvorena i sigurna Europa koja služi svojim građanima i štiti ih”,

  –       uzimajući u obzir sporazum o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma (četvrta direktiva o sprečavanju pranja novca) (COM(2013)0045),

  –       uzimajući u obzir preporuke radne skupine za financijsko djelovanje o pranju novca,

  –       uzimajući u obzir Rezoluciju Parlamentarne skupštine Vijeća Europe od 23. travnja 2015. o reformi upravljanja nogometom,

  –       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

  A.     budući da je Ministarstvo pravosuđa SAD-a, u suradnji sa švicarskom vladom, 27. svibnja 2015. optužilo devet visoko pozicioniranih dužnosnika FIFA-e i pet vodećih ljudi organizacija za sportski marketing za reketarenje, urotu radi pranja novca, korupciju i prijevaru;

  B.     budući da se smatra da su optužene osobe sudjelovale u 24-godišnjem planu osmišljenom u cilju vlastitog bogaćenja s pomoću korupcije u međunarodnom nogometu;

  C.     budući da su optuženi vodeći ljudi iz područja sportskog marketinga navodno platili i dogovorili platiti više od 150 milijuna eura u mitu i provizijama kako bi dobili unosna medijska i marketinška prava na međunarodne nogometne turnire, zatvarajući tako vrata konkurentima i stvarajući nejednake uvjete za relevantne dionike;

  D.     budući da se u cjelokupnoj istrazi nadalje ističe da je neobuzdana, sistemska i duboko ukorijenjena korupcija zahvatila dvije generacije nogometnih dužnosnika koji su zloupotrijebili odgovorne položaje kako bi stekli milijune dolara;

  E.     budući da je Joseph Blatter 2. lipnja 2015. najavio ostavku, unatoč tome što je tijekom kongresa FIFA-e 29. svibnja 2015. izabran na mjesto predsjednika FIFA-e u petom mandatu, a istodobno je u tijeku istraga o navodnim financijskim kaznenim djelima u vezi s drugim visokim dužnosnicima FIFA-e;

  F.     budući da FIFA sa svojih šest kontinentalnih konfederacija i uz nacionalne i regionalne pridružene i punopravne saveze i federacije čini poduzeće s pravnim subjektima čija je glavna svrha regulirati i promicati nogomet u cijelom svijetu;

  G.     budući da se u članku 2. Statuta FIFA-e utvrđuje da su ciljevi FIFA-e: „promicanje integriteta, etike i fair playa s ciljem sprečavanja svih metoda ili postupaka, kao što su korupcija, doping ili manipulacija utakmica, koji mogu ugroziti integritet utakmica, natjecanja, Igrača, Službenih osoba ili Članova, ili dovesti do zlouporabe nogometa unutar saveza”,

  H.     budući da prema financijskom izvješću FIFA-e za 2014. 70 % njezinih ukupnih prihoda u visini od 5,7 milijardi USD u razdoblju od 2011. do 2014. treba pripisati prodaji televizijskih i marketinških prava za Svjetsko nogometno prvenstvo 2014.;

  I.      budući da je Parlamentarna skupština Vijeća Europe (PACE) 23. travnja 2015. već napomenula da se odluka o dodjeljivanju Svjetskog nogometnog prvenstva 2022. Katru u tolikoj mjeri dovodi u vezu s nezakonitim plaćanjima da bi FIFA trebala održati novo glasovanje na temelju pročišćenog postupka;

  J.      budući da sve sportske organizacije i federacije moraju jamčiti učinkovito promicanje, očuvanje i zaštitu temeljnih prava sadržanih u međunarodnom pravu i pravu koje se odnosi na ljudska prava;

  K.     budući da su sportske organizacije odgovorne za otkrivanje i kažnjavanje zloupotrebe i kršenja međunarodnih pravila koje su počinile osobe pod njihovom jurisdikcijom;

  L.     budući da je osim slučajeva korupcije u velikom broju država članica došlo do namještanja utakmica i drugih financijskih kaznenih djela koja su često povezana s kriminalnim organizacijama koje djeluju na međunarodnoj razini;

  M.    budući da su korupcija i pranje novca neraskidivo povezani;

  N.     budući da udruge igrača ističu da su te kriminalne aktivnosti problem i u smislu mogućeg zastrašivanja i ucjenjivanja igrača;

  O.     budući da sport ima relevantne obrazovne i socijalne vrijednosti te da je dobro upravljanje sportskim organizacijama od ključne važnosti kako bi se promicala demokratska načela u našim društvima;

  1.      ponavlja da korupcija predstavlja ozbiljno kršenje temeljnih prava i prijetnju demokraciji i vladavini prava; ističe da poslovna korupcija predstavlja prijetnju integritetu sustava protiv pranja novca, posebno u fazi u kojoj novac fizički ulazi u krug pranja novca;

  2.      oštro osuđuje sve oblike korupcije i drugih zloupotreba u nogometu i sportu općenito; poziva sve sportske organizacije da u tom pogledu usvoje politiku nulte tolerancije;

  3.      zahtijeva da se upravljanje sportskim organizacijama temelji na najvišem poštovanju demokracije, transparentnosti, etike, financijskog fair playa, zakonitosti i ljudskih prava;

  4.      poziva na potpunu transparentnost postupaka donošenja odluka s obzirom na to da mehanizmi tajnosti koji se primjenjuju u sportskim organizacijama mogu poticati korupciju i financijske malverzacije;

  5.      ističe važnost odgovarajućeg uključivanja relevantnih dionika, među kojima su i organizacije civilnog društva, u postupak donošenja odluka sportskih organizacija;

  6.      vjeruje da odbori sportskih organizacija za etiku i pravna pitanja moraju u potpunosti biti neovisni kako bi učinkovito podupirali sve napore za jamčenje integriteta, vjerodostojnosti i odgovornosti cjelokupnog unutarnjeg upravljanja;

  7.      izražava zabrinutost zbog manjkavosti u mehanizmima sportskih organizacija za sprečavanje i kažnjavanje svih slučajeva kršenja sportske etike;

  8.      duboko je uvjeren da FIFA-u treba podvrgnuti sveobuhvatnom procesu strukturne reforme, uključujući izmjenu njezina Statuta, strukture, kodeksa te operativnih politika i praksi u cilju jačanja njezina integriteta, demokracije i transparentnosti;

  9.      čvrsto vjeruje da se Etički kodeks FIFA-e mora mijenjati na takav način da se zajamči istraživanje svih navoda o teškim kršenjima te da se primjene proporcionalne i primjerene kazne kada se utvrde takva kršenja;

  10.    apelira na sve sportske organizacije da uspostave učinkovit regulatorni okvir kako bi se olakšao put zviždačima i osigurala njihova zaštita;

  11.    ističe da sve države koje se natječu za organizaciju glavnih sportskih događaja moraju u potpunosti poštovati međunarodne standarde o ljudskim pravima, uključujući i standarde Međunarodne organizacije rada (MOR);

  12.    čvrsto vjeruje da bi nogometne organizacije trebale usvojiti gornju granicu iznosa transfera nogometnih igrača i njihovih primanja, odnosno primanja članova izvršne uprave kako bi se povratila vjerodostojnost i viša razina etike, te istodobno jamčiti financijski fair play i transparentnost;

  13.    poziva sve sportske organizacije da uvedu gornju granicu u trajanju od dva mandata za obavljanje funkcije predsjednika i članstva upravljačkog tijela te pravnog tijela organizacije;

  14.    apelira na sportske organizacije da usvoje i poboljšaju obrazovne programe kojima se uspostavljaju posebne obveze za lige i klubove, osobito u vezi s maloljetnicima;

  15.    poziva države članice i sportske organizacije da na odgovarajući način informiraju i educiraju sportaše i građane, počevši od rane dobi, na svim razinama sporta, i profesionalnog i amaterskog, s obzirom na to da je obrazovanje iznimno važno za promicanje integriteta u sportu;

  16.    poziva Komisiju, Vijeće i države članice da prate preporuke iz Izvješća Komisije o suzbijanju korupcije, poboljšaju regulatorni okvir jačajući borbu protiv organiziranog kriminala i osnaže policijsku i pravosudnu suradnju u borbi protiv korupcije, posebno s pomoću Europola, Eurojusta te nacionalnih policijskih i pravosudnih tijela;

  17.    poziva države članice i institucije EU-a da istraže i kazneno gone svaku moguću naznaku korupcije u vezi s dužnosnicima FIFA-e na teritoriju EU-a;

  18.    poziva države članice da ojačaju suradnju europskih policijskih tijela preko zajedničkih istražnih timova i da ojačaju suradnju tijela nadležnih za kazneni progon; naglašava da je potrebno uvesti i učinkovito provesti mjere za borbu protiv nezakonitih aktivnosti u sportu i za jamčenje učinkovitog integriteta njihovih upravljačkih organizacija;

  19.    poziva Komisiju da procijeni je li nedavno postizanje dogovora o zakonodavstvu EU-a o pranju novca dostatno za rješavanje pranja novca upravljačkih tijela u sportu registriranih u EU-u i njihovih dužnosnika te je li potrebna ikakva prilagodba kako bi se omogućio dostatan nadzor njihovih bankovnih računa;

  20.    poziva EU i države članice da osiguraju mjere kojima će se podupirati i štititi zviždači koji prijavljuju nezakonite radnje, što je ključno u anticipiranju korupcije i njezinih razornih učinaka;

  21.    poziva Komisiju i države članice na daljnje aktivnosti u vezi s dobrim upravljanjem u okviru Plana rada EU-a za sport, uz potpuno uključivanje nacionalnih i regionalnih saveza i federacija u rad prema boljem upravljanju na europskoj i međunarodnoj razini;

  22.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji, vladama i parlamentima država članica, Međunarodnoj nogometnoj federaciji (FIFA), Uniji europskih nogometnih saveza (UEFA), nacionalnim nogometnim savezima, Udruženju europskih profesionalnih nogometnih liga (EPFL), Udruženju europskih klubova (ECA) i Međunarodnom udruženju profesionalnih nogometaša (FIFPro).