Propunere de rezoluţie - B8-0574/2015Propunere de rezoluţie
B8-0574/2015

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la dezvăluirile recente privind cazurile de corupție la nivel înalt din cadrul FIFA

8.6.2015 - (2015/2730(RSP))

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Marco Valli, Marco Zanni în numele Grupului EFDD

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0548/2015

Procedură : 2015/2730(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0574/2015
Texte depuse :
B8-0574/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0574/2015

Rezoluția Parlamentului European referitoare la dezvăluirile recente privind cazurile de corupție la nivel înalt din cadrul FIFA

(2015/2730(RSP))

Parlamentul European,

–       având în vedere recentul scandal de corupție în care sunt implicați o serie de înalți oficiali ai FIFA,

–       având în vedere Rezoluția sa din 2 februarie 2012 privind dimensiunea europeană a sportului[1]

–       având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2013 referitoare la aranjarea meciurilor și corupția în sport[2],

–       având în vedere Rezoluția sa din 23 octombrie 2013 referitoare la crima organizată, corupția și spălarea de bani: recomandări cu privire la acțiunile și inițiativele care se impun[3],

–       având în vedere Raportul anticorupție al UE publicat de Comisie la 3 februarie 2014 (COM(2014)0038),

–       având în vedere Cartea albă a Comisiei din 11 iulie 2007 privind sportul (COM(2007)0391),

–       având în vedere Comunicarea Comisiei din 18 ianuarie 2011 intitulată „Dezvoltarea dimensiunii europene a sportului” (COM(2011)0012),

–       având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției din 31 octombrie 2003,

–       având în vedere Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind combaterea corupției în sectorul privat[4],

–       având în vedere Comunicarea Comisiei din 6 iunie 2011 intitulată „Combaterea corupției în UE” (COM(2011)0308),

–       având în vedere Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului UE privind lupta împotriva crimei organizate[5],

–       având în vedere Convenția Consiliului Europei privind manipularea competițiilor sportive din 18 septembrie 2014,

–       având în vedere propunerea făcută de Comisie la 2 martie 2015 de decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Convenției Consiliului Europei privind manipularea competițiilor sportive cu privire la aspecte care nu au legătură cu dreptul penal material și cu cooperarea judiciară în materie penală (COM(2015)0084),

–       având în vedere declarația comisarului Navracsics în urma demisiei președintelui FIFA la 3 iunie 2015,

–       având în vedere noul program în domeniul sportului din cadrul programului Erasmus+, printre obiectivele căruia se numără contracararea amenințărilor transfrontaliere la adresa integrității sportului, cum ar fi dopajul, meciurile aranjate și violența, precum și toate formele de intoleranță și discriminare, alături de promovarea și susținerea bunei guvernanțe în domeniul sportului,

–       având în vedere Rezoluția din 21 mai 2014 a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind Planul de lucru european pentru sport (2014-2017)[6],

–       având în vedere „Programul de la Stockholm - o Europă deschisă și sigură în serviciul cetățenilor și pentru protecția acestora”,

–       având în vedere acordul referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (a patra directivă privind combaterea spălării banilor) (COM(2013)0045),

–       având în vedere recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională privind spălarea de bani,

–       având în vedere Rezoluția Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din 23 aprilie 2015 cu privire la reforma guvernanței fotbalului,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât, la 27 mai 2015, departamentul Justiției din SUA, în colaborare cu guvernul elvețian, au pus sub acuzare nouă înalți oficiali ai FIFA și cinci cadre de conducere ale unor organizații de domeniul marketingului sportiv pentru racket, conspirație în domeniul spălării de bani, corupție și fraudă;

B.     întrucât se consideră că acuzații respectivi sunt implicați într-un sistem vechi de 24 de ani, conceput pentru a-i îmbogăți prin coruperea fotbalului internațional;

C.     întrucât se afirmă că aceste cadre de conducere puse sub acuzare din domeniul marketingului sportiv au plătit și au convenit să plătească mai bine de 150 de milioane de EUR sub formă de mită și comisioane ilegale pentru a obține drepturi profitabile de marketing și de difuzare a unor turnee internaționale de fotbal, blocând competitorii și creând condiții de concurență neechitabile pentru părțile interesate relevante;

D.     întrucât ancheta globală a evidențiat, de asemenea, că aceste acte de corupție generalizată, sistemică și profundă au afectat două generații de oficiali din domeniul fotbalului, care au abuzat de poziția lor de răspundere pentru a obține milioane de dolari;

E.     întrucât la 2 iunie 2015 Joseph Blatter, președintele FIFA, și-a anunțat demisia, în timp ce ancheta privind alegațiile de infracțiuni financiare comise de alți înalți oficiali ai FIFA continuă, deși a fost ales președinte al FIFA pentru un al cincilea mandat în timpul Congresului FIFA din 29 mai 2015;

F.     întrucât FIFA și cele șase confederații continentale ale sale, împreună cu asociații și federații naționale și regionale afiliate și membre, constituie o asociație de entități juridice al cărei obiectiv principal este reglementarea și promovarea fotbalului la scară mondială;

G.     întrucât la articolul 2 din Statutul FIFA se stabilește că printre obiectivele FIFA se află și următoarele: „promovarea integrității, eticii și fair-play-ului în vederea prevenirii tuturor metodelor sau practicilor, cum ar fi corupția, dopajul sau aranjarea meciurilor, care ar putea pune în pericol integritatea meciurilor, competițiilor, jucătorilor, oficialilor și membrilor sau ar putea duce la abuzuri în cadrul asociațiilor de fotbal”,

H.     întrucât, potrivit raportului financiar al FIFA pentru 2014, 70% din veniturile sale globale de 5,7 miliarde de USD realizate între 2011 și 2014 au fost obținute în urma vânzării drepturilor de televiziune și de marketing pentru Cupa Mondială din 2014;

I.      întrucât la 23 aprilie 2015 Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) a susținut deja că decizia de a atribui Qatarului organizarea Cupei Mondiale din 2022 a fost deficitară într-un mod atât de flagrant din cauza plăților ilegale, încât FIFA ar trebui să organizeze o nouă votare, conform unor proceduri mult îmbunătățite;

J.      întrucât toate organizațiile și federațiile sportive trebuie să asigure promovarea, garantarea și protejarea efectivă a drepturilor fundamentale, astfel cum este consacrat de dreptul internațional și de dreptul din domeniul drepturilor omului;

K.     întrucât organizațiile sportive sunt responsabile pentru detectarea și sancționarea practicilor necorespunzătoare și a încălcării normelor interne de către persoanele aflate sub autoritatea lor;

L.     întrucât, pe lângă existența cazurilor de corupție, un număr ridicat de state membre a fost afectat de aranjarea meciurilor și de alte infracțiuni financiare, practici legate adesea de organizații criminale care operează la scară internațională;

M.    întrucât corupția și spălarea banilor sunt legate în mod intrinsec;

N.     întrucât sindicatele jucătorilor subliniază că aceste activități infracționale constituie o problemă și în ceea ce privește potențiala intimidare și șantajare a jucătorilor;

O.     întrucât sportul este caracterizat prin valori educaționale și sociale importante, iar buna guvernanță a organizațiilor sportive este fundamentală pentru promovarea principiilor democratice în societățile noastre,

1.      reiterează că corupția reprezintă o încălcare gravă a drepturilor fundamentale și o amenințare la adresa democrației și a statului de drept; subliniază că corupția comercială reprezintă o amenințare la adresa integrității sistemului de combatere a spălării banilor, în special în faza de plasare a ciclului de spălare a banilor;

2.      condamnă ferm orice formă de corupție și alte practici necorespunzătoare din sectorul fotbalului și, în general, din sport; solicită tuturor organizațiilor sportive să adopte o politică de toleranță zero în această privință;

3.      solicită ca întreaga guvernanță a organizațiilor sportive să fie bazată pe cel mai mare respect pentru democrație, transparență, etică, corectitudine în domeniul financiar, legalitate și drepturile omului;

4.      solicită ca procesul decizional să fie de o transparență deplină, dat fiind că mecanismele de confidențialitate adoptate de organizațiile sportive pot încuraja corupția și deturnarea de fonduri;

5.      subliniază importanța implicării adecvate a părților interesate relevante, inclusiv a organizațiilor societății civile, în procesul decizional al organizațiilor sportive;

6.      consideră că comisiile de etică și cele juridice ale organizațiilor sportive trebuie să fie pe deplin independente pentru a sprijini în mod efectiv toate eforturile de asigurare a integrității, credibilității și responsabilității guvernanței interne globale;

7.      își exprimă preocuparea cu privire la deficiențele mecanismelor existente în cadrul organizațiilor sportive pentru prevenirea și sancționarea diverselor încălcări ale eticii sportive;

8.      este convins de faptul că FIFA trebuie să treacă printr-un amplu proces de reformă structurală, inclusiv prin modificarea statutului, a structurii, a codurilor și a politicilor și practicilor operaționale, în vederea consolidării integrității, a democrației și a transparenței sale;

9.      este ferm convins de faptul că Codul de etică al FIFA trebuie modificat de o asemenea manieră încât să se garanteze anchetarea tuturor alegațiilor de încălcări severe ale sale și astfel încât să se aplice sancțiuni proporționale și adecvate în cazurile în care aceste încălcări sunt confirmate;

10.    îndeamnă toate organizațiile sportive să stabilească un cadru de reglementare eficient pentru a încuraja și a proteja denunțătorii;

11.    subliniază că orice țară care candidează la organizarea unor evenimente sportive importante trebuie să respecte pe deplin normele internaționale din domeniul drepturilor omului, inclusiv normele Organizației Internaționale a Muncii (OIM);

12.    este ferm convins de faptul că, pentru a deveni din nou credibile și pentru a deveni mai etice, organizațiile din domeniul fotbalului ar trebui să adopte un plafon pentru operațiunile efectuate pe piața jucătorilor de fotbal și pentru salariile personalului de conducere și ale fotbaliștilor, asigurând, în același timp, corectitudinea și transparența;

13.    solicită organizațiilor sportive să introducă o limită de două mandate de președinte și respectiv de membru al comitetului director și al comitetului juridic al organizației;

14.    îndeamnă organizațiile sportive să adopte programe educaționale și să le îmbunătățească, instituind obligații specifice pentru ligi și cluburi, în special în ceea ce privește minorii;

15.    solicită statelor membre și organizațiilor sportive să informeze și să educe în mod corespunzător sportivii și cetățenii, începând de la o vârstă fragedă, la toate nivelurile activității sportive, atât de amatori, cât și de profesioniști, dat fiind că educația este cu adevărat deosebit de importantă pentru promovarea integrității în domeniul sportului;

16.    solicită Comisiei, Consiliului și statelor membre să urmeze recomandările Raportului anticorupție al Comisiei, să îmbunătățească cadrul de reglementare, consolidând atât lupta împotriva crimei organizate, cât și cooperarea polițienească și judiciară în domeniul combaterii corupției, în special prin Europol, Eurojust și autoritățile naționale judiciare și de aplicare a legii;

17.    solicită statelor membre și instituțiilor UE să ancheteze și să urmărească penal orice posibilă indicație privind corupția unor oficiali ai FIFA pe teritoriul UE;

18.    invită statele membre să intensifice cooperarea europeană în materie de aplicare a legii prin crearea unor echipe comune de anchetă și prin cooperarea dintre organele de urmărire penală; subliniază că este necesar să se adopte și să se aplice efectiv măsuri de combatere a activităților ilegale din sport și de garantare a integrității efective a organelor de conducere din sport;

19.    invită Comisia să analizeze dacă recentul acord referitor la legislația UE privind spălarea banilor este suficient pentru a combate spălarea de bani de către organele de conducere ale organizațiilor sportive înregistrate în UE și de către oficialii acestora și măsura în care sunt necesare adaptări pentru a permite monitorizarea suficientă a conturilor lor bancare;

20.    solicită UE și statelor membre să prevadă măsuri pentru sprijinirea și protejarea persoanelor care denunță acțiunile ilegale, care sunt de importanță crucială pentru anticiparea corupției și a efectelor sale devastatoare;

21.    solicită Comisiei și statelor membre să acorde prioritate acțiunilor ce privesc buna guvernanță din cadrul Planului de lucru al Uniunii pentru sport, implicând pe deplin asociațiile și federațiile naționale și regionale în procesul de asigurare a unei guvernanțe mai bune la nivel european și internațional;

22.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Federației Internaționale de Fotbal Asociație (FIFA), Uniunii Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA), asociațiilor naționale de fotbal, Asociației Ligilor Europene de Fotbal Profesionist (EPFL), Asociației Cluburilor Europene (ECA) și Federației Internaționale a Fotbaliștilor Profesioniști (FIFPRO).