FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 121kWORD 57k
26.5.2015
PE558.949v01-00
 
B8-0595/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om att utarbeta en strategi för att hantera den växande absoluta fattigdomen bland EU:s medborgare


Mara Bizzotto

Förslag till Europaparlamentets resolution om att utarbeta en strategi för att hantera den växande absoluta fattigdomen bland EU:s medborgare  
B8-0595/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     I en undersökning som gjordes förra hösten för den europeiska tankesmedjan Bruegel, ansåg ekonomen Zsolt Darvas att minst 9 procent av EU:s befolkning lever under fattigdomsgränsen.

B.     Enbart i Spanien finns det 2,8 miljoner fattiga människor, det vill säga en miljon fler än 2008, i Italien uppgår antalet fattiga till nästan 6 miljoner och i Grekland gapar affärshyllorna tomma, medan soppköken för hemlösa är fullsatta och antalet personer utan fast adress har fördubblats.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utforma åtgärder för att stödja dessa medborgare och för att hindra fattigdomen från att breda ut sig ytterligare bland EU:s medborgare.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy