FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 120kWORD 57k
26.6.2015
PE558.950v01-00
 
B8-0596/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om spridningen av ny narkotika i Europa


Mara Bizzotto

Förslag till Europaparlamentets resolution om spridningen av ny narkotika i Europa  
B8-0596/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     I Belgien har systemet för tidig varning gällande narkotika (Belgian Early Warning System on Drugs – BEWSD) nyligen rapporterat om spridningen av en ny farlig narkotika på basis av okfentanil, en mycket kraftfull opiat, som generellt används som smärtlindring för patienter i livets slutskede.

B.     Missbruk av substansen har lett till en exponentiell ökning av risken för dödsfall genom överdos och i Belgien och andra medlemsstater har denna nya narkotika orsakat många dödsfall och framför allt bland unga.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att skydda EU-medborgarnas hälsa och framför allt ungdomars hälsa, mot bakgrund av riskerna med spridningen av denna nya narkotika.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy