PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 128kWORD 61k
12.6.2015
PE558.958v01-00
 
B8-0604/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o uspostavi jamstva i sustava praćenja u vezi s uporabom europskih sredstava za pretfinanciranje Inicijative za zapošljavanje mladih


Dominique Martin, Louis Aliot, Marine Le Pen, Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Sylvie Goddyn, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Dominique Bilde, Mylène Troszczynski, Bernard Monot, Sophie Montel, Aymeric Chauprade, Bruno Gollnisch, Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, Nicolas Bay, Marie-Christine Arnautu, Jean-François Jalkh, Florian Philippot, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Gerolf Annemans

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o uspostavi jamstva i sustava praćenja u vezi s uporabom europskih sredstava za pretfinanciranje Inicijative za zapošljavanje mladih  
B8-0604/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0046),

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja te mišljenja Odbora za proračune i Odbora za kulturu i obrazovanje (A8-0000/2015),

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da se Europski socijalni fond već koristi za financiranje brojnih programa te da nije neiscrpan;

B.     podsjećajući da je potrebna potpuna transparentnost uvjeta programa kako bi se zajamčilo da programi ne primaju potporu drugih europskih ili nacionalnih fondova te kako bi se jamčila njihova istinska dodana vrijednost te njihov potencijal stvaranja radnih mjesta;

1.      traži da se uspostavi sustav praćenja u cilju nadgledanja načina na koji se koristi dodijeljenim sredstvima te u cilju jamčenja njihove pravilne uporabe;

2.      traži da se u tom pogledu redovno pripremi te tijelu nadležnom za davanje razrješnice preda pregled rashoda, kao i da se Europski parlament i njegovi zastupnici uključe u sustav praćenja.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti