FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 119kWORD 59k
14.5.2015
PE558.960v01-00
 
B8-0606/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om upphävande av sanktionsåtgärderna mot regeringen i Tobruk


Gianluca Buonanno

Förslag till Europaparlamentets resolution om upphävande av sanktionsåtgärderna mot regeringen i Tobruk  
B8‑0606/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den libyska regeringen i Tobruk är den enda legitima regeringen i Libyen; den har röstats fram av ett demokratiskt valt parlament och har ett betydande kvinnligt inslag.

B.     I enlighet med folkrätten är denna regering föremål för de restriktiva åtgärder avseende vapenförsäljning som världssamfundet och EU infört mot Libyen.

C.     Regeringen i Tobruk har inget politiskt samband med den tidigare dikaturen, som den tvärtom var med och störtade. Därför framstår det som obefogat att sanktionsåtgärderna fortsätter mot en demokratiskt vald regering som respekterar internationella människorättsbestämmelser.

D.     Regeringen i Tobruk är den enda sekulära, demokratiska och legitima kraften på libyskt territorium och det enda bålverket mot barbariet hos de antidemokratiska och terroristiska krafter som är knutna till islamisk fundamentalism.

1.      Europaparlamentet anser det viktigt att den legitima regeringen i Tobruk ges möjlighet att verka för att bekämpa terrorgruppers framryckning, återställa den demokratiska ordningen i Libyen och sätta stopp för människohandeln på sitt territorium.

2.      Europaparlamentet föreslår därför en brådskande lagstiftningsåtgärd för att upphäva de sanktionsåtgärder som belastar regeringen i Tobruk.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy