NÁVRH USNESENÍ
PDF 127kWORD 61k
14.5.2015
PE558.961v01-00
 
B8-0607/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o rozšíření platnosti nařízení (EU) č.  1337/2013 na uzené výrobky a na výrobky z vepřového, ovčího a drůbežího masa


Gianluca Buonanno

Návrh usnesení Evropského parlamentu o rozšíření platnosti nařízení (EU) č.  1337/2013 na uzené výrobky a na výrobky z vepřového, ovčího a drůbežího masa  
B8-0607/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že podle nařízení (EU) č. 1337/2013 si mohou spotřebitelé vepřového, ovčího a drůbežího masa na etiketě přečíst informace o místě, kde bylo zvíře chováno a poraženo;

B.     vzhledem k tomu, že podle zmíněného nařízení je možné také uvést termín „Původ“, za nímž následuje jméno členského státu nebo třetí země, a to jen v případě, že se zvíře narodilo, bylo chováno a poraženo v jediném členském státě nebo třetí zemi; že si spotřebitel může být jistý, že kupuje produkt, který celý pochází z jednoho členského státu, pouze pokud na jeho etiketě je označení „Původ“;

C.     vzhledem k tomu, že tento systém označování platí pouze pro vepřové, drůbeží a ovčí maso, ale ne pro výrobky z nich, jako jsou šunky a salámy; vzhledem k tomu, že přesto uzené výrobky představují v mnoha oblastech Evropy výjimečné produkty;

1.      je přesvědčen, že má být uznána maximální transparentnost o původu výrobků a má být rozšířena i na uzené výrobky a výrobky pocházející z mas, která podléhají nařízení (EU) č.  1337/2013;

2.      navrhuje, aby bylo přijato legislativní opatření s cílem rozšířit platnost nařízení (EU) č. 1337/2013 na uzené výrobky a na výrobky z vepřového, ovčího a drůbežího masa.

Právní upozornění - Ochrana soukromí