FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 120kWORD 59k
14.5.2015
PE558.961v01-00
 
B8-0607/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om udvidelse af bestemmelserne i EU-forordning nr. 1337/2013 til at omfatte pølsevarer og andre varer afledt af svine-, fåre- og fjerkrækød


Gianluca Buonanno

Europa-Parlamentets forslag til beslutning om udvidelse af bestemmelserne i EU-forordning nr. 1337/2013 til at omfatte pølsevarer og andre varer afledt af svine-, fåre- og fjerkrækød  
B8‑0607/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at EU-forordning nr.1337 / 2013 giver forbrugere af svine-, fåre- og fjerkrækød mulighed for på etiketten at læse, hvor dyret er opdrættet og slagtet;

B.     der henviser til, at det i henhold til denne forordning også er muligt at indsætte ordet ”oprindelse ..." efterfulgt af navnet på medlemsstaten eller tredjelandet, men kun hvis dyret er født, opdrættet og slagtet i et enkelt medlems- eller tredjeland, og at det således kun er i tilfælde af, at der på etiketten er angivet ordet "oprindelse", at forbrugeren kan være sikker på at købe et produkt, der kommer fra en enkelt medlemsstat;

C.     der henviser til, at dette mærkningssystem kun gælder for svine-, fjerkræ- og fårekød, men ikke for produkter afledt heraf såsom skinker og pølser; der henviser til, at pølsevarer immervæk er et produkt af høj kvalitet mange steder i Europa;

1.      finder det vigtigt, at der er maksimal gennemsigtighed omkring produkters oprindelse, og at dette også kommer til at gælde for pølsevarer og andre varer afledt af det kød, der er omfattet af EU-forordning nr. 1337/2013;

2.      foreslår derfor et lovgivningsmæssigt tiltag for at udvide bestemmelserne i EU-forordning nr. 1337/2013 til pølsevarer og andre varer afledt af svine-, fåre- og fjerkrækød.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik