PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 123kWORD 61k
14.5.2015
PE558.961v01-00
 
B8-0607/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o proširivanju područja primjene odredbi Uredbe (EU) br. 1337/2013 na kobasičarske proizvode i na proizvode od svinjskog i ovčjeg mesa te mesa peradi


Gianluca Buonanno

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o proširivanju područja primjene odredbi Uredbe (EU) br. 1337/2013 na kobasičarske proizvode i na proizvode od svinjskog i ovčjeg mesa te mesa peradi  
B8-0607/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da se Uredbom (EU) br. 1337/2013 potrošačima koji kupuju svinjsko i ovčje meso te meso peradi omogućuje da na etiketi mogu pronaći podatke o mjestu uzgoja i klanja životinje;

B.     budući da je tom Uredbom predviđena mogućnost dodavanja oznake „Podrijetlo...” nakon koje slijedi ime države članice ili treće zemlje, ali samo ako je životinja rođena, uzgajana i zaklana u jednoj jedinoj državi članici ili trećoj zemlji; budući da potrošač može biti siguran da kupuje proizvod koji u cijelosti potječe iz jedne jedine države članice samo ako se na etiketi nalazi oznaka „Podrijetlo”;

C.     budući da se taj način označivanja primjenjuje samo na svinjsko i ovčje meso te na meso peradi, ali ne i na proizvode dobivene od tog mesa, kao što su šunke i suhomesnati proizvodi; budući da se kobasičarski proizvodi u mnogim dijelovima Europe ubrajaju u proizvode visoke kvalitete;

1.      smatra da je potrebno prepoznati važnost najveće moguće transparentnosti podrijetla proizvoda te je primijeniti i na kobasičarske proizvode i proizvode od mesa u okviru Uredbe (EU) br. 1337/2013;

2.      stoga predlaže donošenje zakonodavnih mjera u cilju proširivanja područja primjene odredbi Uredbe (EU) br. 1337/2013 na kobasičarske proizvode i na proizvode od svinjskog i ovčjeg mesa te mesa peradi.

 

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti