PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 129kWORD 60k
14.5.2015
PE558.961v01-00
 
B8-0607/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl Reglamento (ES) Nr. 1337/2013 nuostatų taikymo ir kiaulienos, avienos ir paukštienos dešroms bei jų produktams


Gianluca Buonanno

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl Reglamento (ES) Nr. 1337/2013 nuostatų taikymo ir kiaulienos, avienos ir paukštienos dešroms bei jų produktams  
B8-0607/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi priėmus Reglamentą (ES) Nr. 1337/2013 kiaulienos, avienos ir paukštienos vartotojai etiketėje gali susipažinti su informacija apie gyvulio auginimo ir paskerdimo vietą;

B.     kadangi, remiantis šiuo reglamentu, galima įterpti ir žodį „kilmė“ su valstybės narės arba trečiosios šalies pavadinimu, tačiau tik jeigu gyvulys gimė, buvo išaugintas ir paskerstas toje pačios valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje; kadangi tik jei etiketėje bus parašytas žodis „kilmė“, vartotojas bus tikras, kad viso produkto kilmė yra viena valstybė narė;

C.     kadangi ši ženklinimo sistema taikoma tik kiaulienai, avienai ir paukštienai, tačiau netaikoma jų produktams, pvz., kumpiams ir dešroms; kadangi dešra yra daugelio Europos teritorijų pavyzdinis produktas;

1.      mano, kad svarbu, jog būtų pripažintas visiškas skaidrumas, susijęs su produkto kilme, ir kad tai būtų taikoma ir mėsos, kuri yra Reglamento (ES) Nr. 1337/2013 dalykas, dešroms bei produktams;

2.      todėl siūlo priimti teisėkūros priemones siekiant Reglamento (ES) Nr. 1337/2013 nuostatas taikyti ir kiaulienos, avienos ir paukštienos dešroms bei jų produktams.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika